Dachrock твърди термоизолационни плочи

Производител:

Сподели:

Твърди термоизолационни плочи Dachrock са произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола; напълно влаго- и водоустойчиви.

Приложение

Твърди термоизолационни плочи Dachrock се използват за топло, звукоизолация и пожарозащита за плоски покриви с бетонни конструкции и покриви изработени от метални листа с трапецовидно сечение като горен покривен топлоизолационен слой. Закрепят се чрез лепене (горещ асфалт, студено битумно или полиуретаново лепило), механични дюбели или коване с пистолет за предотвратяване на повдигане от вятъра. Плочите Dachrock могат да се използват при конструкции с плаващ под, при високи изисквания за натоварване, термични и акустични свойства.

Технически характеристики
Сфера Символ Коефициент на паропропускливост Единица Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD 0,041 W.m-1.K-1 БДС EN 12667,12939
Якост на натиск при 10% деформация σ10 70 kPa БДС EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt 15 kPa БДС EN 1607
Точково натоварване Fmt 550 N БДС EN 12430
Водопоглъщане (кратък период) Wp 1 kg.m-2 БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp 3 kg.m-2 БДС EN 12087
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло max. 2.520 kN.m-3 ENV 1991-2-1
Специфичен топлинен капацитет cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Точка на топене tt > 1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат 1390-CPD-0094/08/P Centre of Building Construction Engineering Prague
СЕ сертификат 1159-CPD-0046/04-2 Zertifizierung-und Zulassungstelle für Bauprodukte Graz
Система по контрол на качеството ISO 9001:2001 – Certificate No. 6001405 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Система по контрол на качеството ISO 9001:2000 – Certificate No. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance
Limited Budapest
Екологично чиста система ISO 14001:2004 – Certificate No. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Екологично чиста система ISO 14001:2004 – Certificate No. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance
Limited
Budapest

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай