Обрязана дъска

Сподели:

Обрязана дъска 2-ро качество, използва се в общите строителни работи, които не изискват високо качество (черен под, стопански постройки).

Това качество (пазарен вариант) дъски се използват за груб строеж (подови настилки, скелетни конструкции, подпокривни обшивки)

Дъска обрязана – това е разбичен дървен материал с размери от 16Х8мм до 250х100 мм съответно по широчина и дебелина. Обрязаната дъска се произвежда от различни породи дървесина. Основна отличителна черта на обрязаната дъска това е отсъствието на заобленост (кора по страничните ръбове на дъската, както когато я разбичват от трупа). По стандарт е разрешено неголямо заобляне, но то е минимално и строго нормирано.

обрязана дъска

Размерите на обрязаната дъска се определят по схемата а х b x l, където b e размерът на голямата страна, получена при напречното срязване,а – размерът на по-малката страна , l – дължина на дъската, например 50 х 150 х 6000 мм.

Обрязана дъска с друга дебелина произвеждат от разбичен дървен материал стандартен размер чрез надлъжно рязане, рендосване и др.

Обрязана дъска при която съотношението на страните а към b е равно примерно на единица, също така се нарича греда. Например греда 100 х 100х 6000мм или греда 70 х 90 х 3000 мм.

Има няколка вида обрязани дъски. Основните разлики са:

Влажност:

  • сурови (влажност повече от 22 %)
  • сухи (влажност по-малко от 22 %)
  • сурови антисептирани

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай