PVC ФОЛИО ПРОЗРАЧНО – технически характеристики

Производител:

Сподели:

ПВХ ФОЛИО ПРОЗРАЧНО

Описание на продукта: Неоцветено прозрачно фолио от пластифициран поливинилхлорид

Област на приложение: За подвижни резервоари за капково напояване; за галантерийни изделия; за ветрозащитни завеси подходящи за затваряне на павилиони, заведения и др.

Характеристики / Предимства

 • Водонепропускливост
 • Устойчивост на стареене
 • Устойчивост на въздействията на околната среда/УВ лъчи,киселинни дъждове/
 • Високи якостни показатели и еластичност
 • Гъвкавост при отрицателни температури
 • Отлична заваряемост
 • Не съдържа DEHP/DOP/ пластификатор

Външен вид

Състав

 • Рулонно изделие
 • Прозрачно фолио от пластифициран
 • поливинилхлорид

Опаковка

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 30,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 65,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг.

Технически данни

Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 30,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Дебелина 0,8 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1, 05 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод Б
надлъжно ≥ 20 N/ mm ²
напречно ≥ 20 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2 метод Б
надлъжно ≥ 300 %
напречно ≥ 300 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 90 N
напречно ≥ 90 N
Съпротивление на отлепване на снажданията ≥200 N/50mm БДС EN 12316-2
Промяна на размерите след термично третиране
/80˚С, 15min/след 24h
БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1.5 %
напречно ±1.0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
до – 30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
Устойчивост на УВ облъчване съответства БДС EN 1297

Информация по прилагане

Подходящи начини за съединяване на отделните ленти/платна/ Предвид областите на приложение и условията на експлоатация, препоръчителен е методът на заваряване с високочестотен импулс.
Отделните ленти се припокриват със застъпване поне 40-50мм и в този участък се осъществява заваряването.
По този начин се получава хомогенен здрав заваръчен шев.

Ограничения за използване
Температура: Фолиото може да се използва на територии, където температурата на околната среда не по- ниска от -30 °C и не по-висока от +50 °C.

Информация за безопасност и здраве: ПВХ фолиото е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

ПВХ фолиото е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Транспортен клас: ПВХ фолиото не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай