Мастик студен за залепяне

Производител:

Сподели:

Мастик студен за залепяне на рулонни покривни и хидроизолационни материали

Многокомпонентна еднородна маса, съставена от битум, пълнител, разтворител и технологични добавки.

Предназначение на материала 

Леполото е предназначено специално за залепяне на типовете рубероид РКП, РПП, РКК, а също така на рулонни материали със защитна посипка на долния слой с пясък,от марките Стъклоизол (покритие с фолио не се допуска) към бетонни, циментово-пясъчни и други повърхности. Така също лепилото се използва за залепяне на припокриванията на горепосочените рулонни материали.
Нанася се върху основата със назъбени шпатули или специални гребки в един слой с дебелина не повече от 2 мм. Препоръчан размер на зъбите на гребката – 4 мм.

Характеристики на материала
Основни физико-механични характеристики.
Название на показателя
Измервателна единица Значение Метод на изпитване
Якост на свързване с бетона, не по-малко от: МПа 0,4 ГОСТ 26589-94
Якост на свързване между слоевете, МПа, не по-малко от:
– рулонен материал – рулонен материал

– рулонен материал – бетон
МПа
0,5
0,5
-||-
Якост на приплъзгване на залепеното съединение, не по–малко от кН/м 0,7 -||-
Водонепроницаемост в продължение на 10 мин при налягане 0,03МПа издържа -||-

Изпълнение на работите 

Мастик студен за залепяне се използва при температура от +5°С до +35°С. 
При температура по-ниска от +5°С леполото предварително се съхранява при стайна температура не по-малко от едно денонощие. Не се използва близо до източници на открит огън. Работите се изпълняват в добре проветряеми помещения. Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Разходна норма

Среден разход -1,5-2 кг/ м². 

Съхранение 

Да се съхранява в сухо, защитено от светлина и влага място при температура от -20С до +30С.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай