Мастик битумно-каучуков MKM №20

Производител:

Сподели:

Мастик битумно-каучуков MKM №20 е готов за използване многокомпонентен материал, съставен от нефтен битум, модифициран раздробен каучук и органичен разтворител. След изсъхване образува високоякостно покритие с широк експлоатационен температурен диапазон.

Предназчение на Мастик битумно-каучуков MKM №20

Предназначен е за изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития, изграждане защитните слоеве на покритието, мастична хидроизолация на строителни конструкции, сгради и съоръжения.

Технически характеристики на материала
Основни физико-механични характеристики.
Название на показателя
Измервателна единица Значение Метод на изпитване
Якост на свързване с основата, не по-малко от:

– с бетон

– с метал
МПа

0.1

0.1
ГОСТ 26589-94
Условна якост, не по-малко от МПа 0.2 -||-
Относително удължение при разкъсване, не по-малко от % 100 -||-
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, по маса, не повече от % 2 -||-
Обща част на нелетливите вещества, в пределите на % 73-93 По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Топлоустойчивост, не по-малко от °С 100 ГОСТ 26589-94
Гъвкавост в радиус 5,0±0,2 мм при температура -150°С няма пукнатини -||-
Водонепроницаемост в продължение на 72ч при налягане 0,001МПа издържа -||-
Време за употреба на материала след отваряне, не по-малко от ч 2 ТУ 5775-070-72746455-2012

Изпълнение на работите

Мастик битумно-каучуков MKM №20 се използва при температура от -10°С до +40 °С. При температура по ниска от -5 °С е необходимо мастикът предварително да се съхранява при стайна температура не по-малко от едно денонощие. Да не се използва близо до източници на открит огън. Полагането да се извършва в добре проветряеми помещения. Да се избягва попадането му върху кожата и очите.

Разходна норма

Разходна норма за изграждане на мастично покритие – 3,8-5,7 кг/м2; за изграждане на хидроизолация – 2,5 – 3,5 кг/м2.

Съхранение

Да се съхранява в сухо, защитено от светлина място при температура от -20С до +30С.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай