Мастик водоемулсионен МКМ №33 (течен каучук)

Производител:

Сподели:

Мастик битумно-латексов емулсионен №33 – продукт от ново поколение, отговарящ на всички изисквания на пазара за битумни хидроизолации. За няколко години изпитания, материалът наричан още течен каучук, е получил положителни оценки при използване на обекти с различна степен на сложност. По отзиви на ползватели, избрали дадения материал като единствена алтернатива за изпълнение на хидроизолационни работи – материалът няма аналог по икономия на разходи за труд, по качество и цена на крайното покритие.

В наши дни да се доказва на строителя необходимостта от извършване на хидроизолационни работи за съоръжения заложени във вода и постоянно контактуващи с вода, престана да бъде насъщен въпрос. Във всеки проект хидроизолацията е отделен и един от най-важните раздели.

Въпросите, които възникват сега – това са как да се спести време за извършване на работите, да се похарчат разумни пари и да се получи сигурна защита на конструкцията в продължeние на много години занапред. Отговор на тези въпроси дават материалите от ново поколение, придобиващи все по-голяма популярност сред съвременните строители, умеещи да ценят своето време и пари. Водоемулсионните битумни мастици, полагани чрез разпръсване, заменят битумите за горещо полагане и уверено допълват редицата на традиционните мастици с органични разтворители.

Областите на приложение на течния каучук са обширни. На най-агресивно въздействие на влага са подложени конструкции, намиращи се в условия на дълъг контакт с водата. Към такива конструкции можем да отнесем фундаменти, пилоти, хидротехнически съоръжения. Именно тези конструкции в процеса на експлоатация са изложени на агресивното въздействие на околната среда, такива като замръзване, размразяване, влагонасищане, изсушаване, различни видове корозия под въздействието на подпочвените води. Също така течният каучук се използва на покриви със сложна геометрична форма, където няма друга възможност за изпълнение на хидроизолация с рулонни материали или за полагане на монолитно покритие с помощта на ръчно нанесен мастик. А също така за покрития, на които е невъзможно горещо полагане на хидроизолация – елеватори, газови хранилища и др. А също и в закрити и лошо проветряеми помещения.

Област на приложение на Мастик битумно-латексов емулсионен №33 (течен каучук):

Изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития;

  • хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземни помещения, пилоти и други обекти заложени в земята или контактуващи с влажна среда);
  • изграждане на хидроизолация на вътрешни помещения (бани, подове на басейни, балкони, подземни помещения).

Ако се съберат всички изисквания, ще се получат очакваните качества на съвременния материал: максимална адхезия към най-разпостранените типове основи, голяма площ на нанасяне за една работна смяна с използване на най-малко разходи, широк комплект от хидроизолационни свойства.

Битумно-латексовото покритие от Мастик №33 е предназначено за изолиране на конструктивните елементи на подземни и надземни съоръжения в промишленото,гражданското и транспортно строителство.
Отличителните предимства на течния каучук са очевидни:

  • Механизиран метод на нанасяне. При такъв метод на нанасяне, съществено се съкращава времето за обработка на площта. При различна производителност на труда площта на обработваната повърхност може да представлява 1000 м2 за 8 часа.
  • Устойчивостта на готовото хидроизолационно покритие към резки температурни промени, позволява материалът да се използва в различни климатични пояси.
  • Високата еластичност на материала и неговата якост на разкъсване. Хидроизолационното покритие, изпълнено с  Мастик битумно-латексов МКМ  има високи показатели на якост на разкъсване, което позволява да се запази хидроизолационния слой без повреди, даже в условията на съществени деформации.
  • Моменталното втвърдяване на течния каучук. За сметка на естественото изпаряване на водната основа – интервала за образуване на първичен, монолитен хидроизолационен слой е около 10 секунди, което съществено съкращава времето за изпълнение на производствените работи.
  • Лесното изпълнение на присъединяванията се постига, благодарение на механизирания метод на нанасяне с използване на двуканално смесително и дозиращо устройство. Именно на този принцип се постига безшевност (монолитност) на хидроизолационното покритие от течен каучук даже в най-сложните и труднодостъпни места.
  • Устойчива адхезия по цялата площ. Материалът притежава повишени адхезионни показатели и позволява полагането му върху твърди основи. Повърхности на стоманобетонни плочи, повърхности с циметнова замазка, повърхности с асфалтово-бетонна замазка, стари мастични покривни покрития, стари рулонни покривни покрития, покривни покрития от твърди азбестоциментови листове и даже дървени повърхности.
  • Екологична чистота. Течният каучук е готова за използване водна емулсия на нефтен битум, модифициран с латекс, технологични добавки и пълнители. Не съдържа разтворители. Осигурява по-безопасна и екологична система на хидроизолация в сравнение с органичните разтворители и горещите мастици. Не е токсичен, пожаробезопасен е, може да се използва в лошо проветряеми помещения.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай