Мастик защитен алуминиев МКМ № 57

Производител:

Сподели:

Мастик защитен, алуминиев № 57 е материал, който се състои от нефтен битум, модофициран с полимери, алуминиев пигмент, технологични добавки и органичен разтворител. Образува светлоотразяващо покритие за защита на покривите от ултравиолетовото излъчване и старението от топлината. Покритието на основата на мастик притежава висока отразяваща способност, гъвкавост и сигурно защитава основата от външни въздействия.

Особености

Преди използване и по време на използване е необходимо мастикът старателно да се разбърка за равномерно разпределяне на алуминиевия пигмент. Обработваната повърхност трябва да бъде суха, почистена от прах, масла и други замърсители. Мастикът се нанася с четка, валяк или с използването на устройство за безвъздушно разпръскване. Препоръчва се да се нанасят два слоя мастик. Температурен диапазон на използване – от -100С до +400С. Време за изсъхване на един слой – от 12 до 24 часа в зависимост от температурата и атмосферните условия.

Област на приложение

  • Изграждане на защитния слой на нови битумни, битумно-полимерни мастични покривни покрития;
  • Възстановавяне на защитния слой на стари битумни, битумно-полимерни мастични и рулонни покривни покрития;
  • Защита на метални покривни покрития от корозия.
Характеристики на материала
Название на показателя Значение
Цветоустойчивост в камера с изкуствен климат, ч, не по-малко от 0,2
Якост на свързване с основата, не по-малко от:
– с бетон
– с метал
0.3
0.3
Якост на свързване между слоевете, МПа, не по-малко от:
– рулонен материал – рулонен материал
0,2
Условна якост, не по-малко от 0,2
Относително удължение при разкъсване, не по-малко от 200
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % по маса, не повече от 2
Обща част на нелетливите вещества, в пределите на 50
Топлоустойчивост, не по-ниска от 100
Гъвкавост в радиус 5,0±0,2 мм при температура -150°С няма пукнатини
Водонепроницаемост в продължение на 72ч при налягане 0,001МПа издържа

Разход за един слой

  • върху мастично покривно покритие – 0,4 кг/м2;
  • върху старо рулонно покривно покритие – 0,6 кг/м2;
  • върху метално покривно покритие – 0,4 кг/м2.

Съхранение

Да се съхранява в сухо, проветряемо помещение при температура от -20С до +30С.
Гаранционен срок на съхранение — 12 месеца.

  • Да не се използва близо до източници на открит огън.
  • Полагането да се извършва в добре проветряеми помещения.
  • Да се избягва попадането му върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай