Мастик покривен емулсионен MKM №31

Производител:

Сподели:

Мастик битумно-полимерен емулсионен №31 – това е готов материал, водна емулсия на нефтен битум, модифициран с изкуствен каучук, технологични добавки и минерални пълнители. Покритията върху неговата основа притежават висока: еластичност, якост на свързване с основата, топлоустойчивост, устойчивост към въздействието на влага.

Област на приложение на Мастик покривен емулсионен №31

Използва се за :

  • изграждане на измазваща хидроизолация на вътрешни помещения (бани, подове на басейни, балкони, мазета);
  • изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития (в съчетание със стъклотъкан, рулонни материали и без тях;
  • изграждане на защитни слоеве на покритие;
  • хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземни помещения, пилоти и други обекти, заложени в земята или контактуващи с влажна среда);
Характеристики на материала
Наименование на параметъра Мастик покривен емулсионен №31
Якост на свързване с основата, не по-малко от: с бетон 0,45
Условна якост, не по-малко от 0,5
Относително удължение при разкъсване, не по-малко от 700
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % по маса, не повече от 1
Състав на свързващо вещество с емулгатор , % по маса, в границите на 50-70
Топлоустойчивост, °С, не по-малко от 95
Гъвкавост в радиус 5,0±0,2 мм при температура -15 °С няма пукнатини
Водонепроницаемост при налягане 0,1 МПа, в продължение на ч. издържа

Изпълнение на работите

Преди употреба е необходимо мастикът старателно да се разбърка, при необходимост разредете мастика с битумен емулсионен праймер до необходимата консистенция. Обработваната повърхност трябва да бъде суха, почистена от прах, масла и други замърсители. Допуска се нанасяне върху основа с влажност не повече от 15%. Мастикът се нанася в слоеве механизирано или ръчно: с четка, шпакла или с разливане и се изравнява със специални гребки (ракли).

Съхранение

Да се съхранява в сухи проветряеми помещения при температура от по-ниска от +50С.

Мерки по безопасност

Продуктът е на водна основа и не съдържа органични разтворители.
Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай