Мастик покривен MKM №21

Производител:

Сподели:

Мастик покривен представлява напълно готов за използване материал на основата на нефтен битум, модифициран с изкуствен каучук, технологични добавки, минерални пълнители и органични разтворители. Покритията върху неговата основа притежават голяма гъвкавост, якост на свързване с основата, топлоустойчивост, устойчивост към въздействието на влага.

Област на приложение

  • изграждане на мастични и ремонт на всички видове покривни покрития (в съчетание със стъклотъкан, рулонни материали и без тях);
  • хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземни помещения, пилоти и други обекти, заложени в земята или контактуващи с влажна среда);
  • хидроизолационна и антикорозионна обработка на метални повърхности, в това число на тръби, каросерии на автомобили;
  • хидроизолация на подове на басейни, бани и душ-кабини.
Характеристики на материала
Наименование на параметъра Мастик покривен MKM №21
Якост на свързване с основата, при температура (минус 20±2)°C, не по-малко от: с бетон
със стомана
0,45
0,9
Якост на свързване между слоевете, МПа, не по-малко от: рулонен материал – бетон
рулонен материал – рулонен материал
0,3
0,4
Якост на приплъзгване на залепеното съединение, не по–малко от 4
Условна якост, не по-малко от 1
Относително удължение при разкъсване, % не по-малко от 500
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % по маса 0,4
Обща част на нелетливите вещества, %, не по-малко от 50
Топлоустойчивост, °С,не по-малко от 110
Гъвкавост в радиус 5,0±0,2 мм при температура -50°С пукнатини няма
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % по маса, не повече от издържа

Съхранение

Да се съхранява в сухи проветряеми помещения при температура от -20°С до +30°С.
Не се допуска измръзване. 

Мерки по безопасност

Продуктът е на водна основа и не съдържа органични разтворители.
Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай