Мастик за залепване MKM №22

Производител:

Сподели:

Мастик за залепване MKM №22 се употребява за залепване на рулонни битумни и битумно-полимерни покривни и хидроизолационни материали (без фолио) към бетонни, метални, циментово-пясъчни и други повърхности. Използването на метод на полагане „без открит огън” на мастика позволява да се съчетаят преимуществата на покритие с рулонни материали и на монолитно мастично покритие.

Рулонните материали позволяват да се получи многослойно покривно покритие (покривен килим) с високи физико-механични характеристики, а мастичното покритие образува монолитно, безшевно многослойно покривно покритие (килим) – гарантирана защита от възможни протичания.

Материалът, полаган върху мастика не е възможно да се „прегори”, следователно хидроизолационното покритие (килим) съхранява своите физико-механични свойства и гарантирана дебелина.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра Мастик за залепване MKM №22
Якост на свързване с основата, МПа, не по-малко от: с бетонсъс стомана 0,60,45
Якост на свързване между слоевете, МПа, не по-малко от: рулонен материал – рулонен материалрулонен материал – бетон 0,30,3
Якост на приплъзване на залепеното съединение, кН/м, не по–малко от 4.0
Обща част на нелетливите вещества, %, не по-малко от 70
Топлоустойчивост, °С,не по-малко от 100

Изпълнение на работите

Да се почисти повърхността на основата и залепваният материал от прах, масла, заледявания и други замърсители. Не се допуска нанасянето на мастика върху влажна повърхност! При нанасяне върху порести основи (бетонни, циментово-пясъчни и др.) е необходимо повърхността предварително да се грундира с битумен праймер. Да се дочака пълното изсъхване на праймера.

Преди употреба  мастикът трябва старателно да се разбърка! Мастикът се разпределя върху основата с назъбена шпакла или със специална гребка в слой с дебелина 0,5-1мм. Върху залепвания материал мастик да не се нанася. Нанасянето на мастика трябва да се извърши непосредствено преди залепянето на рулона. Развийте рулонния материал, като го приглаждате с четка, за да се избегне образуването на гънки и мехурчета.

Напълно залепеният рулон допълнително да се изглади с тежък валяк. Припокриванията на материала да се изглаждат до появата на мастик от шева. Температурен диапазон на употреба на мастика – от
-5°С до +40°С. При ниски температури, преди упореба мастикът да се съхранява при стайна температура не по-малко от едно денонощие.

Съхранение

Да се съхранява в сухи проветряеми помещения при температура от -20°С до +35°С.

Мерки по безопасност

  • Не се използва близо до източници на открит огън.
  • Работите се изпълняват в добре проветряеми помещения.
  • Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай