Праймер битумно емулсионен МКМ №04

Производител:

Сподели:

Праймер битумно емулсионен №04 – това е готов за използване материал, водна емулсия на нефтен битум, модифициран с технологични добавки и минерални пълнители.

Област на приложение

Праймер битумно емулсионен се използва:

  • за грундиране на циментово-пясъчни, бетонни и други повърхности преди полагане на горещи, самозалепващи покривни и хидроизолационни материали.
  • за осигуряване на здраво свързване на хидроизолационното покритие с основата.
Характеристики на материала
Наименование на параметъра Праймер битумно емулсионен МКМ №04
Състав на свързващото вещество с емулгатор, % от, в границите на 25-40
Температура на размекване °C, не по – ниска от 75
Условен вискозитет при (20,0±0,5) °С,с, в границите 5-30

Изпълнение на работите

Преди употреба е небоходимо праймерът старателно да се разбърка. Обработваната повърхност трябва да бъде суха, почистена от прах, масла и други замърсявания. Допуска се нанасяне върху основа с влажност не повече от 5%. Праймерът се нанася ръчно: с различни видове четки или със валяк. Време на изсъхване не повече от 1 ч. Температурен диапазон на използване от +5°С до +400°С.

Разходна норма на праймера

Разходна норма на праймера – 0,25-0,35 л/м² в зависимост от типа на основата и начина на нанасяне. 

Съхранение

Да се съхранява в сухи проветряеми помещения при температура не по – ниска от +50°С. 
Не се допуска измръзване. 

Мерки по безопасност

Продуктът е на водна основа и не съдържа органични разтворители.
Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай