Праймер битумно-полимерен МКМ №03

Производител:

Сподели:

Праймер битумно-полимерен се използва за подготовка на повърхността на на носещи стоманени ортотропни плочи на мостови съоръжения с отвори за горещо полагане на рулонна хидроизолация.

Област на приложение на праймер битумно-полимерен МКМ №03

  • за обработка на на носещни стоманени ортотропни плочи на мостови съоръжения с отвори преди полагането на защитно-свързващия слой,
  • за обработка на платната за движение върху носещи стоманобетонни плочи на мостови съоръжения с отвори преди полагането на хидроизолационния слой;
  • за обработка на други повърхности на строителни конструкции преди полагане на хидроизолация.

Праймерът може да се използва във всички климатични райони в съответстие със СНиП 23-01.

Строеж

Праймер битумно-полимерен МКМ №03 е разтвор на нефтен битум, полимери и адхезионни добавки в органични разтворители.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра Праймер битумно-полимерен МКМ №03
Обща част на нелетливите вещества, %, не по-малко от 25-30
Време за изсъхване на нанесения слой при 20 °C, час, не повече от 5
Условен вискозитет, с, не по- малко от 10-30

Съхранение

Да се съхранява в сухи, защитени от светлина помещения при температура от -20°С до +30°С.

Мерки по безопасност

Не се използва близо до източници на открит огън. Работите се изпълняват в добре проветряеми помещения. Да се избягва попадане върху кожата и очите.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай