Битумен Грунд – Праймер МКМ №01

Производител:

Сподели:

Осигуряване на качествено прилепване на хидроизолационните материали към порести, грапави и прашни повърхности с дълбоко проникващо, бързосъхнещо средство.

Особености на битумен грунд – праймер МКМ

Праймерът се произвежда само от висококачествени битуми и органични разтворители, в резултат на което притежава висока топлоустойчивост и проникваща способност, кратко време на изсъхване и отсъствие на лепливост.

Област на приложение

Битумният Праймер се използва  за подготовка (грундиране) на изолираните повърхности (бетонна плоча, циментово – пясъчна замазка и др.) преди полагането на запоявани или самозалепващи покривни и хидроизолационни материали.

Строеж

Битумен грунд – праймер МКМ представлява  разтвор на нефтени битуми с температура на размекване не по-ниска от 80º С в специално подбрани органични разтворители. Притежава висока проникваща способност и кратко време на изсъхване.

Характеристики на материала
Название на параметъра Праймер битумен МКМ №01
Наличие на нееднородни и странични добавки не
Време на изсъхване на нанесения слой при 20 °C, час, не повече от 12
Обща част на летливите вещества, %, не по-малко от 35-40
Температура на размекване °C, не по ниска от 80
Условен вискозитет , °C в границите на 10-30

Изпълнение на работите

Битумният праймер се поизвежда в два вида: концентрат и готов за използване. Готовият праймер преди използване е необходимо само старателно да се разбърка.
Препоръчва се Праймерът  да се нанася върху обработваната повърхност с капронови или други четки. При такова нанасяне праймерът се втрива в повърхността, насища я и я скрепва, осигурявайки здраво свързване на основата с хидроизолационното покритие.

Разходна норма:

Разход на разреден концентрат праймер или на готов праймер – 250 – 350мл/м².

Съхранение:

Да се съхранява в сухо, защитено от светлина място при температура от -20С до +30С.
Гаранционен срок на съхранение – 12 месеца.

Мерки за безопасност:

  • Да не се използва близо до източници на открит огън.
  • Работите да се изпълняват в добре преветряеми помещения.
  • Да се избягва попадане върху кожата и очите.
Цената е за 18 литра – бака.
Цена: 36,8 лв с ДДС

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай