Покривен, хидроизолационен материал МКМ Топ

Производител:

Сподели:

За поръчки и информация

Телефон: Моб.: +359 898 431 077

Многофункционален, СБС модифициран, покривен и хидроизолационен материал за горещо полагане с повишена сигурност МКМ Топ

SBS-модификатор ( -20°С ) Нова цена, лв Стара цена, лв
МКМ ТОП ХПП 3,5 4,20 4,62
МКМ ТОП TKП 4,5 сив 6,30 6,85
МКМ ТОП ЭПП 4,5 6,20 6,74
МКМ ТОП ЭКП 5,0 сив 6,60 7,26
МКМ ТОП ЭКП 4 mm 6,90 7,56

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

Предназначение на покривния материал:

mkmtopМКМ Топ – рулонен, модифициран покривен и хидроизолационен материал за горещо полагане, предназначен за изграждане на покриви с малки наклони и за използване в системи за хидроизолация с повишени изисквания за сигурност.
Уникалните физико-механични характеристики на покривния хидроизолационен материал МКМ Топ се осигуряват от използването на изкуствен каучук – Стирен-бутадиен-Стирен (СБС) за модификатор на битума. Материалът може да бъде използван за ремонт на покривни покрития, в това число и на метални.

  • Използва се там, където другите материали не могат да осигурят необходимото ниво на защита от вода;
  • Винаги е там, където се реализират сериозни строителни проекти;
  • МКМ Топ е там, където е необходима най-висока сигурност ;
  • стихията на материала е студа на полярната нощ и постоянното налягане на техногенните подпочвени води.

Модификации на материала МКМ-Топ за покриви и хидроизолации:

МКМ Топ се произвежда с покритие или с полимерно фолио (за хидроизолация и за долни слоеве на многослойно покривно покритие-покривен килим) или с покритие от едрозърнеста посипка ( за горни слоеве на многослойно покривно покритие – покривен килим).

Технически характеристики на материала
Показател Значение
Тип на полимера модификатор СБС (Стирол-Бутадиен-Стирол)
Тегло на 1 м2 от материала (в зависимост от марката) 3.3-5.5 кг
Сила на опън до скъсване, N, не по-малко от 
– върху основа от стъклотъкан
– върху основа от полиестер
 
700
500
Гъвкавост R=25 мм, оС, не повече от -20
Температура на размекване, оС, до  +120
Топлоустойчивост 2 ч. във вертикално положение, оС, не по-малко от +90
Водонепроницаемост при налягане 0.2 МПа (20 метра воден стълб) в продължение на 2 ч. абсолютна
Водонепроницаемост при налягане 0.001 МПа в продължение на 72 ч.  абсолютна

Особености на покривния материал :

Много високите адхезионни свойства на СБС битумите позволяват битумният материал МКМ Топ да се полага практически върху всички хоризонтални, наклонени и вертикални повърхности, изготвени от негорими материали (циментово-пясъчна замазка, минерални плочи и др.). А съвместимостта с окислени битуми позволява материалът да се използва за ремонт даже на стари покривни покрития от рубероид.

Област на приложение:
Марка Долен слой Горен слой Покривни възли и хидроизолации Хидроизолация на фундаменти Хидроизолация на транспортни съоръжения
ЕКП + +
ЕМП + + + +
ЕПП + + + +
ХПП + + + +

Начини за нанасяне на модифицирания битумен материал

МКМ Топ се нанася в един слой при възстановителен ремонт на старо покритие и в два – при изграждане на ново, многослойно покривно покритие (покривен килим), или при капитален ремонт. Структурата на защитното покритие (посипка), отговаряща на съвременните архитектурни изисквания, позвлява да се използва битумният СБС модифициран материал МКМ-Топ на видими участъци на покрива или за гидроизоляция без дополнителни разходи за външен вид. Благодарение на своята гъвкавост, е лесен за полагане в студено време и не става твърде мек в слънчево време, работата с МКМ-Топ е комфортна и изисква само внимание и акуратност. Покривният материал може да бъде закрепен напълно, частично или да бъде оставен свободно лежащ в зависимост от типа на изолираната конструкция. Може да бъде използван за ремонт на покриви, в това число и на метални. Положените рула МКМ-Топ трябва да имат странично припокриване не по-малко от 80 мм и челно припокриване – не по-малко от 150 мм.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай