Техноеласт ЕМП за транспортни съоръжения

Сподели:

Техноeласт EМП

(ТУ 5774-003-00287852-99) – СБС модифициран битумно-полимерен, рулонен, хидроизолационен, материал за горещо полагане. Предназначен за изграждане хидроизолация на пътна част върху носеща стоманобетонна плоча на мостови съоръжения .

Техноеласт Термо ЕМП

(ТУ 5774-040-17925162-2005) – АПП модифициран, битумно-полимерен, рулонен, хидроизолационен материал за горещо полагане. Предназначен за изграждане хидроизолация на пътна част върху носеща стоманобетонна на мостови съоръжения.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра Техноeласт EМП Техноеласт Термо ЕМП
Маса на кг./кв.м. не по-малко от 3.0 3.0
Маса на свързващото вещество от горещо полаганата страна, кг/кв.м., не по-малко от 2,0 2,0
Основа армираща E E
Тип на покритието отгоре М М
Тип на покритието отдолу П П
Сила на скъсване в надлъжно направление, N/50 мм, не по-малко от 600 600
Сила на скъсване в напречно направление, N/50 мм, не по-малко от 400 400
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % от маса 1,0 1,0
Водонепроницаемост при налягане 0.2 МПа в продължение на 2 ч. 2 2
Гъвкавост R=10 мм, при температура оС, не повече от -25 -15
Температура на крехкост на свързващото вещество, оС, не повече от -35 -25
Топлоустойчивост в продължение на 2 часа, 0С, не по-малко 100 130
  • вид на основата: Е – полиестерно нетъкано платно;
  • вид на защитните слоеве от горната и долната страна на платното: М – дребнозърнеста (пясък ), П – защитно полимерно фолио.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай