Техноeласт Фикс

Сподели:

Срок на годност 25-30 години

Техноeласт Фикс е рулонен покривен материал, разработен специално за изграждане долния слой на двуслойно покривно покритие със система от механично закрепване към основата. Херметизацията на шевовете на материала се извършва с пропанова горелка. Използването на настоящата технология позволява да се получи покривно покритие (покривен килим), свободно лежащо върху основата. Това му позволява не само да издържа без повреди големи деформации на основата, но и да работи на принципа на „дишащия” покрив. Механичното закрепване на долния слой на покривното покритие може да се използва както върху горещи основи, така и при полагането върху различни типове топлоизолационни материали.

Използването на Техноeласт Фикс и технологията на механично закрепване позволяват съществено да се съкрати времето за извършване на работите. Материалът може да се полага на покриви с наклон до 100 %. За горен слой се използва материалът Техноeласт ЕКП, който се запоява върху долния слой на покривното покритие – материала Техноeласт Фикс.

Техноeласт Фикс е съставен от здрава негриеща основа — армиращ полиестер, покрит от двете страни с битумно-полимерно свързващо вещество. За горно защитно покритие се използва полимерно фолио, а за долно – специална едрозърнеста пясъчна посипка.

В зависимост от типа на основата под хидроизолационното покритие (килим) могат да бъдат използвани различни системи за механично закрепване. Количеството на крепежа се определя в съответствие с препоръките на неговия производител.

Особености

  • механично се закрепва към основата;
  • възможност за изграждане на „дишащ” покрив;
  • не се изисква грундиране с праймер на повърхността на основата.

Област на приложение

Техноeласт Фикс е предназначен за изграждане долния слой на покривно покритие (покривен килим) на сгради и съоръжения.

Строеж

Техноeласт Фикс се произвежда  чрез двустранно нанасяне върху армираща полиестерна мрежа на битумно-полимерно свързващо вещество, което се състои от битум, бутадиен-стирен термопластичен еластомер и пълнител. За защитни слоеве се използват едра фракция пясък отдолу и полимерно покритие отгоре.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра Техноeласт Фикс
Маса на кг./кв.м. не по-малко от 4,0
Тип на покритието отгоре
отдолу
фолио
eдра фракция пясък
Водонепроницаемост при налягане не по-малко от 0,2 МПа, в продължение на 2 часа абсолютна
Сила на скъсване в надлъжно/напречно направление, N, не по-малко от върху полиестер 600/600
Гъвкавост R=25мм, при температура оС, не повече от -25
Гъвкавост R=10 мм, при температура оС, не повече от -25
Температура на крехкост на свързващото вещество, оС, не повече от -35
Дебелина, мм 3
Топлоустойчивост, °С, не по-малко от 100
Съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей), N, не по-малко от 260

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай