Техноeласт Пламък – Стоп

Сподели:

Срок на годност 25-30 години

Особености:

Притежава повишени пожаротехнически характеристики в съответствие със СНиП 21.01

  • група на разпространение на пламък РП1 (не разпространява пламък );
  • група на възпламеняемост В2 (умерено възпламением).

Област на приложение

  
Предназначен е за изграждане на многослойно покривно покритие (покривен килим) на сгради и съоръжения и хидроизолация на строителни конструкции. 

Строеж  

Техноeласт Пламък – Стоп се произвежда чрез двустранно нанасяне върху стъкловлакнеста (стъклотъкан, стъкловоал) или полиестерна основа на битумно-полимерно свързващо вещество, което се състои от битум, полимерен модификатор, антипирени и пълнители, с последващо нанасяне от двете страни на платното на защитни слоеве. За модифициране на битума използват бутадиен-стирен термопластичен еластомер или негова модификация. За защитни слоеве използват едрозърнеста (шисти), дребнозърнеста (пясък) посипки или полимерно фолио.

Марки

В зависимост от вида на защитните слоеве и областите на приложение Техноeласт Пламък – Стоп се произвежда в следните марки:

К

C едрозърнеста посипка от лицевата страна на платното и полимерно фолио или дребнозърнеста посипка от долната страна на платното; използва се за изграждане на горния слой на покривното покритие (покривния килим);

П

C дребнозърнеста посипка или полимерно фолио от лицевата страна на платното и полимерно фолио от долната страна или дребнозърнеста посипка от двете страни на платното; използва се за изграждане на долни слоеве на покривното покритие (покривен килим) и хидроизолация на строителни конструкции.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра К П
Маса на кг./кв.м. не по-малко от 5.0 4.6
Дебелина, мм 4.2 4.0
Гъвкавост R=10 мм, при температура оС, не повече от -25
Топлоустойчивост в продължение на 2 часа, 0С, не по малко от 100
Сила на скъсване в надлъжно/напречно направление, N/50 мм, не по-малко от върху полиестер
върху стъклотъкан
върху стъкловоал
600/400

800 / 900

294
Температура на крехкост на свързващото вещество, оС, не повече от -35
Загуба на посипка, г/образец, не повече от 1
Тип на покритието отгоре

отдолу
шисти

фолио
фолио, пясък
фолио, пясък
Маса на свързващото вещество от горещо полаганата страна, кг/кв.м., не по-малко от 2 2
Сила на скъсване в надлъжно/напречно направление, N, не по-малко от върху полиестер
върху стъклотъкан
върху стъкловоал
600/400

800 / 900

294
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % от маса 1
Гъвкавост R=25мм, при температура оС, не повече от -25
Гъвкавост R=10 мм, при температура оС, не повече от -25
Температура на крехкост на свързващото вещество, оС, не повече от -35
Водонепроницаемост в продължение на 72ч при налягане не по-малко от 0,001МПа абсолютна
Топлоустойчивост, °С, не по-малко от 100
Дължина/широчина, м 10х1

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай