Техноeласт Соло

Сподели:

Техноеласт Соло – Клас на материала Премиум

Срок на годност 25-30 години

Техноeласт Соло РП1  се произвежда чрез двустранно нанасяне върху армираща полиестерна основа на битумно-полимерно свързващо вещество, което се състои от битум, СБС (стирен-бутадиен-стирен) полимерен модификатор, минерален пълнител (талк, доломит и др.) и антипирени. За защитни слоеве използват едрозърнеста (шисти сиви, шисти алуминизирани, базалт) посипка отгоре и нетъкан воал или фолио отдолу.

Техноеласт Соло има увеличена дебелина (не по-малко от 5мм) и основа от специален полиестер. Такъв тип основа осигурява якостта на материала в съчетание с висока стабилност на размерите, което е особено важно за еднослойни покрития. Техноеласт Соло е покрит със защитна минерална посипка от горната страна и едрозърнеста посипка – от долната.

Област на приложение

Техноеласт Соло е предназначен за изграждане на еднослойно покривно покритие (покривен килим) на сгради и съоръжение и хидроизолация на строителни конструкции.

Преимущества:

  • Отличава се с широка цветова гама
  • Притежава повишени противопожарни характеристики група на разпространение на пламък РП1 (не разпространява пламък); група на възпламеняемост В2 (умерено възпламеняем).

Приложение

Използва се в еднослойни покривни покрития и там, където е необходим метод на полагане без използване на открит пламък – механична фиксация, полагане върху мастик. Възможно е също традиционно полагане чрез запояване ( частично запояване).

Припокриванията трябва да бъдат качествено запоени, за да се гарантира херметичността на покритието.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай