Техноeласт Вент

Сподели:

Техноеласт Вент – Клас на материала Премиум

Срок на годност 25-30 години

Често в покривната конструкция, съдържаща влага (стар покрив, нова („свежа”) циментово-пясъчна замазка, влажен топлоизолационен слой и др.), под покривното покритие (покривен килим) се образуват подутини, намаляващи дълготрайността на покрива. В такива случаи ние препоръчваме полагането на „дишащо” покривно покритие с материали Техноeласт Вент (ЕКВ) и Унифлекс Вент (ЕКВ, ЕПВ).

Особености:

  • материал за „дишащи“ покривни покрития, с ивично залепване към основата;
  • възможност за изграждане на еднослойно покривно покритие;
  • решава проблема с подутините на покрива;
  • повишава производителността на труда.

Област на приложение

Предназначен е за изграждане на покривно покритие (покривен килим) на сгради и съоръжения и хидроизолация на строителни конструкции.

Строеж

Техноеласт Вент се получава чрез двустранно нанасяне върху полиестерна основа на битумно-полимерно свързващо вещество, което се състои от битум, бутадиен-стирен термопластичен еластомер и пълнител. За защитен слой се използва едрозърнеста (шисти) посипка отгоре и вентилируема повърхност отдолу. Вентилируемата повърхност има ивици от битумно-полимерно свързващо вещество, пространството между които е запълнено с дребна фракция пясък и цялата повърхност е покрита с тънко полимерно фолио.

Приложение

Материалът се запоява с газова горелка върху предварително подготвена повърност. Широчината на страничното припокриване трябва да бъде не по–малко от 110 мм.

Характеристики на материала
Наименование на параметъра Техноеласт Вент
Маса на кг./кв.м. не по-малко от 6,0
Тип на покритието отгоре
отдолу
шисти
вентилируемо покритие
Водопоглъщаемост в продължение на 24 ч, % по маса 1
Маса на свързващото вещество от горещо полаганата страна, кг/кв.м., не по-малко от 2
Сила на скъсване в надлъжно/напречно направление, N, не по-малко от полиестер 1000
Водонепроницаемост в продължение на 72ч. при налягане не по-малко от 0,001МПа абсолютна
Загуба на посипка, г/образец, не повече от 1
Гъвкавост R=25мм, при температура оС, не повече от -25
Гъвкавост R=10 мм, при температура оС, не повече от -25
Температура на крехкост на свързващото вещество, оС, не повече от -35
Дължина/широчина, м 8х1
Топлоустойчивост, °С,не по-малко от 100

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай