Антисептичен препарат за обработка на вътрешни повърхности NEOMID 400

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
1 14,83
5 11,23

Предназначение:

NEOMID 400 – антисептичен препарат от ново поколение на водна основа. Защитава дървесината от действието на разрушаващи и оцветяващи дървесината плесенни гъби, насекоми – дървояди и корояди за срок до 25 години. Използва се за обработка на вътрешни повърхности.

Свойства:

 • защитава дървесината срещу поражения от биологични вредители
 • преустановява започналите процеси на разрушаване на дървесината от биологични агенти
 • не променя структурата на дървесината
 • не пречи на по–нататъшната обработка, лепене, боядисване
 • може да се използва като антисептичен грунд преди полагане на декоративни гланциращи покрития
 • не съдържа соли на тежки метали

Област на приложение:

Антисептичен препарат за обработка на вътрешни повърхности NEOMID 400 се използва за обработка на рендосани и бичени дървени повърхности, които се експлоатират в закрити помещения.

Препоръки за употреба:

 • Работата с препарата трябва да се извършва при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.
 • При необходимост от защита на дървесината от огън се препоръчва първоначално да се извърши обработка на дървесината с антисептичния препарат NEOMID 400, след което да се пристъпи към използването на огнезащитния и биозащитен препарат NEOMID 450-1, в съответствие с инструкцията за употреба.
 • За да се продължи срокът на годност на препарата, трябва обработената повърхност да се защити като се фолира, например с NEOMID BiOCOLOR.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващия препарат «NEOMID 500», който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.
 • Препоръчва се да се направи пробно тестване на препарата върху малка площ, тъй като при нанасяне е възможно незначително тониране на дървесината, което се определя от нейното качество и вид, а така също и от извършена предварителна обработка.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 400 – концентрат.
 • За приготвянето на работен разтвор концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:5.
 • Препоръчително е да се повиши концентрацията на разтвора до 1:3, ако при съхранението на дървесината преди или след обработката, относителната влажност на въздуха е над 80%.

Начини за обработка:

 • Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или разпръскващо устройство.
 • Обработената повърхност трябва да бъде защитена от попадане на вода и валежи за срок не по- малък от 24 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60%
 • Разход на работен разтвор: 100 – 250 г/м2

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло.
 • При попадане върху кожата – да се промие с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. При необходимост да се потърси консултация с лекар.
използване вътрешно/външно разреждане за обработка на дървесината: – 1:5
при съхраняване на дървесината до и след обработка при относителна влажност на въздуха превишаваща 80% – 1:3
начини на нанасяне валяк, четка, бояджийска помпа концентрат 1:5
разход 100 – 250 гр/м2 екологичност екологично безопасен
t на насяне >+5°C t на съхранение от +5°С до +40°C,
допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
Време за съхнене не по-малко от 24часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% цвят безцветен
количество пластове 1 срок на съхранение концентрат – 24 месеца
срок на съхранение на работния разтвор 14 дни

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай