Антисептичен консервант за обла дървесина, транспортен NEOMID 420

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
36 7,35
240 7,29

Предназначение:

NEOMID 420 – антисептичен консервант за защита на различни породи обла дървесина с кора. Употребява се по време на атмосферното сушене и съхранение за срок от 2,5 – 3 години.

Свойства:

 • защитава дървесината от гниене
 • предотвратява поражения от разрушаващи и оцветяващи дървесината плесенни гъби, насекоми дървояди и корояди, водорасли, мъхове, лишеи.
 • намалява степента на съсъхващото напукване на челните части на облия дървен материал
 • не променя структурата на дървесината
 • не пречи на по–нататъшната обработка

Област на приложение:

Антисептичен консервант за обла дървесина, транспортен NEOMID 420 – употребява се за обработка на объл дървен материал, свеж, по време на неговото атмосферно сушене, съхраняване и транспортиране в неизсушено състояние (с влажност по–висока от транспортната).

Препоръки за употреба:

Работата с препарата трябва да се извършва при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващ препарат, който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 420 – концентрат.
 • За приготвянето на работен разтвор концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:19. При разреждането се получава емулсия с цвят на кафе с мляко.

Начини за обработка:

1. Потапяне на материала в работна емулсия.

 • За обработка по дадения метод се препоръчва да се използват вани от бетон, пластмаса, неръждаема стомана, от всеки друг метал с покритие.
 • Времето за потапяне на материала в разтвора: 30-60 секунди.
 • При обработка на дървен материал, след нарязването на който са изминали повече от 12 часа, времето за потапяне в разтвора се увеличава до 2-3 минути.

2. Обилно нанасяне на работна емулсия върху повърхността на дървесината с пулверизатор или друго разпръскващо устройство.
– Разтворът да се нанесе равномерно върху цялата обработвана повърхност.

– Разходна норма на работния разтвор: 100 – 200г/м2, в зависимост от породата на обработваната дървесина

ВНИМАНИЕ: Да се защити обработвана повърхност от попадане на вода и валежи до пълно изсъхване на повърхността ( не по-малко от 24 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60 % ).

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло.
 • При попадане върху кожата – да се промие с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. Да се потърси консултация с лекар.
използване външно разреждане за обработка на дървесината: – 1:19(по обем)
начини на нанасяне бояджийска помпа, потапяне на материала в разтвор концентрат 1:19
разход 100 – 200 гр/м2 срок на защита 2,5 – 3 години
t на насяне >+5°C t на съхранение от +5°С до +40°C,
допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
Време за съхнене не по-малко от 24 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% срок на съхранение на работната емулсия 14 дни
срок на съхранение концентрат – 24 месеца количество пластове 1

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай