Универсален безцветен антисептичен препарат NEOMID BASE ECO

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
30 3,76

Предназначение:

NEOMID BASE ECO е универсален безцветен антисептичен препарат. Предназначен е за защита на дървесината от пораженията на разрушаващи дървесината и променящи цвета на дървото плесенни гъби, водорасли, мъхове, насекоми – дървояди и корояди за срок до 35 години. Използва се външни и вътрешни работи.

Свойства:

 • Осигурява засилена защита на дървесината за срок до 35 години , ако не се отмива, или ако е покрит с лак или боя, например с препарата NEOMID BiO COLOR – гланциращ и защитаващ дървесината.
 • не променя цвета и структурата на дървесината
 • не пречи на последващата й обработка, лепене и боядисване

Област на приложение:

Универсалният антисептичен препарат за дърво NEOMID BASE ECO се използва за обработка на рендосани и разбичени дървени повърхности преди покриване с лак или боя,а така също като самостоятелно покритие за повърхности в помещения и под навеси.

Препоръки за употреба на универсалния антисептичен препарат за дърво NEOMID BASE ECO:

 • Работите следва да се извършват в добре проветряеми помещения или на открито при температура на околната среда и обработваната повърхност не по ниска от +5°С.
 • За да се продължи срокът на годност на препарата, трябва обработената повърхност да се защити като се фолира, например с NEOMID BiOCOLOR.

Подготовка на повърхността:

 • Препаратът се нанася върху дървесината и дървени конструкции, които няма да се подлагат на по – нататъшна механична обработка. Механичната обработка на дървесината трабва да се извърши преди импрегнирането.
 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващия препарат «NEOMID 500», който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.

Приготвяне на работен разтвор:

 • Готовият разтвор, не изисква разреждане с вода.
 • Преди употреба да се разбърка.

Начини за обработка:

1. Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или бояджийска помпа.

 • Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност в 2 – 3 пласта
 • Време за съхнене между пластовете: 20-30 минути

2. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • За работа с препарата се разрешава използването на вани от пластмаса, стъкло, неръждаема стомана, алуминий
 • Температура на обработваната повърхност: не по – ниска от +5°С.
 • Време на престой на дървесината в работен разтвор: 2-5 минут.
 • Обработената повърхност трябва да бъде защитена от попадане на вода и валежи за срок не по- малък от 24 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60%.
 • Фиксацията на препарата продължава 15 дни.

Разход на работен разтвор:

 • 150-250 г/м2 – за рендосана дървесина
 • 250-400 г/м2 – за разбичена дървесина

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло, респиратор.
 • При попадане върху кожата – да се промие с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. Да се потърси консултация с лекар.
използване вътрешно/външно форма на производство готов разтвор
начини на нанасяне валяк със синтетични влакна, четка, бояджийска помпа t на съхранение от +5°C до +40°C. Да се пази от пряко въздействие на слънчеви лъчи. Допускат се до 5 цикъла на замразяване
разход 150-250 г/м2 – за рендосана дървесина
250-400 г/м2 – за разбичена
екологичност екологически безопасен
температура на насяне >+5°C цвят безцветен
Време на експозиция 20-30 минути разфасовка Пластмасова бака 5 л., 10 л., 30 л.
Време на съхнене Не по – малко от 24 ч. при t 16-20°C, относителна влажност= 60% срок защита до 35 год.
количество пластове 2-3 пласта с време за сушене между тях по 20-30 минути срок на съхранение 18 месеца

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай