Ивичен фундамент сглобяем или монолитен

Класическо изграждане на ивичен фундамент сглобяем или монолитен

Ивичен фундамент – представлява затворен контур (ивица) – пояс от стаманобетон, който се полага под всички носещи стени на сградата и разпределя теглото на сградата по целия си периметър. По такъв начин, оказвайки съпротивление на силите издуващи земната основа, се избягва потъването и накланянето на сградата.

Ивичният фундамент позволява строителство върху неговите основи на различни видове строителни конструкции: от дървени до монолитни сгради. При това се използват много по-малки количества строителни материали и се извършват по – малко количество земни работи в сравнение с монолитния фундамент (и в крайна сметка значително се намалява стойността на целия фундамент), което прави ивичният фундамент най–популярния вид основа при строителството на извънградски къщи и вили.

По начин на изпълнение ивичните фундаменти се разделяни на два вида:

 1. Монолитен
 2. Съставен

Изпълнението на монолитния ивичен фундамент предполага изграждане на армировъчен скелет и заливането му с бетон на самия строителен обект, за сметка на което се достига цялостта или неразривността – монолитността на основата на фундамента.

Съставният ивичен фундамент предполага закрепването един за друг стоманобетонни блокове.

По дълбочина на залагане:

 1. Плиткозаложен
 2. Дълбокозаложен

Изборът на дълбочина на залагане на фундамента зависи от носещата способност на почвата и предполагаемите проектни натоварвания върху него. Например, за да се построи дървена къща, залагането на фундамента не трябва да бъде дълбоко, а при изграждането на тежка, монолитна сграда, ще бъде целесъобразно залагането на фундамент, опиращ на по–плътни почвени слоеве. При това дървената или сглобяемата къща, която сама по себе си е лека постройка и налягането, което оказва такава сграда на фундамента, а следователно и на почвата, често може да се окаже недостатъчно, за да препятства на силите издуващи почвата, които ще се стремят да пречупят къщата.

Цялата конструкция на ивичния фундамент изпитва върху себе си основно надлъжни натоварвания. Те са свързани с неравномерното натоварване на сградата върху основата и силите издуващи почвата. Затова надлъжната арматура в стоманения скелет на фундамента трябва да бъде ребреста (с променливо напречно сечение), която осигурява по-добро сцепление на стоманата с бетона и позволява да се издържат по–сериозни натоварвания.

Слабото място на ивичния фундамент са ъглите. Те повече от всичко са подложени на разслояване, напукване и други видове деформации. Затова армирането на ъглите трябва да бъде изпълнено с максимална прецизност.

ивичен фундамент

Изграждане на съвременен ивичен фундамент с използване на пеностъклен чакъл

Използването на съвременна топлоизолация направена от пеностъклен чакъл под ивичния фундамент позволява да се съкрати строителния бюджет на този работен етап от 25 до 40%.

Икономията се осъществява за сметка на намаляване на разходите на земните работи и работите по изграждане на самата фундаментна основа. Нещо повече, конструкцията става по–лека (намалява се натоварването върху земната основа) и се съкращава срокът на монтажа.

Преимущества на ивичния фундамент с пеностъклен чакъл:

 • възможност за изграждане при всички видове почви;
 • значително по–евтин в сравнение с класическия вариант;
 • съкращаване на сроковете на монтаж до няколко дни;
 • дълговечност на топлоизолацията (за целия експлоатационен срок);
 • цокълът и пространството под пода са топлоизолирани;
 • отпада необходимостта от топлоизолация на пода на първия етаж;
 • екологичност на материала и инертност към всички агресивни среди;
 • няма проблеми с влагата и мухъла при експлоатация;
 • непригодна среда за обитаване от гризачи.

съвременен фундамент с пеностъкло

Класическо изграждане на общ монолитен фундамент

Общият монолитен фундамент е идеален вариант при неустойчиви и плаващи земни основи с високо ниво на подпочвени води. Той представлява монолитна силно армирана бетонна плоча, което й придава допълнителна якост. Такова качество е особено ценно при замръзване, утаяване, пропадане и подуване на почвата. Съпротивляемостта на възникващите при това натоварвания на общия монолитен фундамент е безпрецедентно висока. За монолитната конструкция на общата фундаментна плоча не са страшни също хоризонталните премествания на почвата. Такава особеност на общите монолитни фундаменти им е дала друго разпространено наименование “плаващи фундаменти”. Разбира се това е само професионален термин – монолитна фундаментна плоча никъде не плава. Напротив, това е един от най-устойчивите фундаменти. Общата фундаментна плоча на плаващите фундаменти се изгражда от стоманобетон, има твърда армировка по цялата носеща повърхност. Това води до увеличаване на устойчивостта към натоварнията през пролетно–есенния период при замръзване и размразяване и пропадане на земната основа (възможно строителство на фундамента през зимата).

Общият монолитен фундамент се изгражда основно при проблемни почви, набъбващи и пропадащи. Оправдано е тяхното използване особено върху намокрени почви при високо нива на подпочвените води.

Традиционно за топлоизолация на общия монолитен фундамент се използва екструдиран пенополистирол (EПС), пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан (твърд) и други топлоизолационни материали.

монолитен фундамент

Изграждане на съвременен общ (фундаментна плоча ) фундамент с използване на пеностъклен чакъл

Всичко е много просто: върху геотекстила се насипва ПСЩ, уплътнява се, изпълнява се фундаментната плоча.
Основно преимущества на пеностъкления чакъл по сравнение с използването на екструдиран пенополистирол и други материали – това е много по-високата якост на натиск (до 900 кPа/м2).
След виброуплътняване фракциите чакъл се разцепват, свързват се страничните повърхности (ъгълът на вътрешно триене е 45-48⁰) и образуват монолитна плоча с повишена якост.
Вертикалното натоварване се разпределя в насипния слой под ъгъл до 60⁰. Това значително облекчава налягането върху земната основа (в това число върху слаби почви) и прави фундамента надежден.

Предимства на Топлоизолираната шведска плоча с пеностъклен чакъл

 • възможност за изграждане върху всички видове почви;
 • по-евтина в сравнение с “класическия” вариант с 5 до 20%;
 • съкращаване сроковете на монтаж до няколко дни;
 • дълготрайност на топлоизолацията (за целия експлоатационен срок на сградата);
 • възможност за изграждане на къщи от всички видове материали;
 • екологичност на материала и инертност към всички агресивни среди;
 • непригодна среда за обитаване от гризачи;
 • предотвратяване на проблемите с влагата и мухала при експлоатация;
 • отсъствие на температурни шевове;
 • енергоспестяващи технологии.

фундаментна плоча

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай