Система за изолация на под Арктик | MKM БГ ГРУП

Система за изолация на под Арктик

Система за изолация на под на хладилни камери, ледени арени.

арктик

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Пясък с нагревателни елементи
 4. Капилярна отсечка, полиетиленово фолио, 200 мкм, 2 слоя
 5. Екструдиран пенополистирол, дебелина по проект
 6. Разделителен слой, Стъклено платно
 7. PVC мембрана
 8. Защитен слой, геотекстил
 9. Технологична плоча

Област на използване:

Arctic_Fundamenti_poliСистемата Под Арктик се използва в конструкцията на подове на промишлени хладилници, ледени арени, изграждани на подгрявани терени. Ефективната топлоизолация на хладилните складове и камери е необходима за намаляване на разходите за охлаждане и предотвратяване на повреди, свързани с подуване на почвения слой при замръзване.

Описание и преимущества на системата:

Намаляване на риска от подуване на терена.

Сградите с хладилни помещения, с отрицателни температури в тях, които се строят във всички климатични райони, трябва да се проектират с вземане под внимание необходимостта от предотвратяване замръзването на терена, явяващ се основа на фундамента и пода.

Съкращаване на разходите за сметка на намаляване на загубите на топлина.

За тази цел следва да се използва система за изкуствено загряване на терена (загряване с електиричество, загряване с незамръзващи течности), изграждане на вентилируем подземен етаж и други системи за защита.
Сигурна защита от замръзване на почвените слоеве намиращи се под хладилната камера, ще осигури полагането на топлоизолационен слой от екструдиран пенополистирол. Плочите XPS с L-образен ръб, формиращ покриването на шевовете, свеждат на нула образуването на студени термомостове.

Увеличаване ефективността на охлажданата повърхност и защита от подпочвени води със средна и голяма интензивност

За хидроизолационен слой се използва полимерна мембрана, която се полага свободно над слоя от екструдиран пенополистирол през разделителен слой от стъклено платно. Разделителният слой предотвратява миграцията на пластификаторите от мембраната, които след време могат да повредят топлоизолационния слой от пенополистирол. Запояването на надлъжните и напречните припокривания се осъществява със специално оборудване с помощта на горещ въздух, без използване на открит пламък. Върху хидроизолационния слой от PVC се полага слой от иглопробивен текстил с плътност 300 г/м3, който изпълнява защитна функция.

Спецификация на системата:

Arctic_Fundamenti_poli_spet

Компоненти на системата:

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Пясък с нагревателни елементи
 4. Капилярна отсечка, полиетиленово фолио, 200 мкм, 2 слоя
 5. Топлоизолационен слой, экструдиран пенополистирол
 6. Разделителен слой, Стъклено платно
 7. PVC мембрана
 8. Защитен слой, геотекстил
 9. Технологична плоча

Технически решения:

Arctic_Fundamenti_poli_tr1
Конструкция на леденото поле. За защита от подпочвени води в дадената система за гидроизолационен слой се използва PVC мембрана, която следва да се полага през разделителен слой от стъклено платно 100 г/м2.

Arctic_Fundamenti_poli_tr2
Присъединяване към борд на леденото поле. PVC мембраната в местата на присъединяване към борд следва да се извежда на височина не по-малка от височината на пода.

Компоненти на техническите решения:

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Пясък с нагревателни елементи
 4. Капилярна отсечка, полиетиленово фолио, 200 мкм, 2 слоя
 5. Топлоизолационен слой, eкструдиран пенополистирол
 6. Разделителен слой, Стъклено платно
 7. PVC мембрана
 8. Защитен слой, геотекстил
 9. Технологична плоча
 10. Механичен крепеж
 11. Ограничителни прегради на леденото поле

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай