RUVITEX 3D UMBEL DECOR – технически характеристики

Производител:

Сподели:

МАТЕРИАЛ ЗА СЕННИЦИ

Описание на продукта: Полиестерен тъкан текстил едностранно промазан с прозрачна промазка на база пластифициран поливинилхлорид

Област на приложение: За сенници подходящи за засенчване на балкони, тераси, витрини на търговски и обществени сгради и др.
Цветовата гама се определя от десените на текстилите, като цветът им се подсилва от прозрачната промазка.

Характеристики / Предимства

 • Водонепропускливи
 • Устойчиви на стареене
 • Устойчиви на въздействията на околната среда/УВ лъчи,киселинни дъждове/
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури
 • Високи якостни показатели
 • Гъвкави при отрицателни температури
 • Не съдържат DEHP/DOP/ пластификатор

Външен вид

Състав

 • Рулонно изделие
 • Лицев слой – прозрачна промазка от пластифициран
 • поливинилхлорид
 • Долен слой – 100% полиестерен текстил

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, в оригинална опаковка, в закрити и сухи помещения без пряко въздействие на слънчева светлина.

Технически данни

Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дебелина 0,7 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 0,75 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Широчина 1,8-2,0(-0,5%/+1%) m БДС EN 1848-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 1500 N/ 50mm
напречно ≥ 1000 N/ 50mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 15 %
напречно ≥ 15 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 400 N
напречно ≥ 250 N
Реакция на огън Клас F (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Промяна на размерите
след термично третиране /80˚С, 6h/
БДС EN 1107-2
надлъжно ±1 %
напречно ±1 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
до – 30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
Устойчивост на УВ облъчване съответства БДС EN 1297
Водонепропускливост съответства БДС EN 1928 B

Информация по прилагане и експлоатация

Подходящи начини за съединяване на отделните ленти/платна/
Предвид областта на приложение и условията на експлоатация, препоръчителен е методът на заваряване с високочестотен импулс.
Отделните ленти се припокриват със застъпване поне 40-50мм и в този участък се осъществява заваряването.
По този начин се получава хомогенен здрав заваръчен шев.

Ограничения при експлоатация и поддържане

Температура: Продуктът 3D Umbel Decor може да се използва на територии, където температурата на околната среда е не по- ниска от -30 °C и не по-висока от +50 °C.
Почистване: При почистване да не се употребяват остри или абразивни средства.
Недопустимо е почистване със силно алкални разтвори или органични разтворители.

Информация за безопасност и здраве: Ruvitex 3DUmbel Decor е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/
Продуктът Ruvitex 3D Umbel Decor е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай