Зелен покрив - структура и изграждане | MKM БГ ГРУП

Зелен покрив – структура и изграждане

зелен покрив

зелен покрив

зелен покрив

Инверсионен зелен покрив по норвежки

По принцип терминът “инверсионен”( по – точно “inverted”) по отношение на зелените покриви е приложим само към плоските покриви, на които топлоизолационният слой (EППС) e разположен върху водонепроницаемия слой на покрива и самите покривни конструкции. Затова, само такъв зелен покрив е с “преобърнати” наобратно обичайни покривни покривки – затова е и инвертиран или инверсионен (не съвсем точно взаимствене на английската дума). В конструкцията на скатните зелени покриви топлоизолационният слой повечето пъти се намира там където трябва да бъде – между ребрата. Затова скатният зелен покрив формално не е инверсионен. За инверсионност на зеления скатен покрив може да се говори само в този случай, когато ролята на топлоизолационен слой играе пластът земя и чим на повърхността на покрива, както това е било при зелените покриви на старинните норвежки домове.

Зеленият покрив е един от най – древните видове покриви, известни още от каменния век. Древните постройки: юрти, землянки, хати (домове) на територията на Сибир и Скандинавия са били покрити еднакво: върху основа от дървени пръти или дялани дървени трупи (дървен покрив) полагали минимум 6 слоя брезова кора с външния слой надолу и върху брезата полагали чим. Дебелината на чима за зелен тревен покрив е примерно 8 см. Размерите на парчетата – по 30 см. Първият слой чимови парчета полагали върху брезата с тревата надолу, за да се предпази брезата от хумусните кисилини на почвата.

И в наши дни зеленият покрив се явява характерна особеност за норвежките домове.

shema_green-roof

За да не се свлича чимът надолу по ската на зеления покрив слагали разцепено на две дърво или дъска, закрепена с клоните или с кривите корени за прътите на конструкцията. Върху прътите слагали чим с трева и мъх.
Освен оригиналния и много живописен вид, зеленият покрив добре задържа топлината и предпазва дома от прегряване. Слоят грунт на покрива изравнява денонощните колебания на температурата, защищава покрива от UV лъчите, по такъв начин увеличава срока на служба на покривните материали. Зеленият инверсионен покрив напълно избавя от шума на дъжда и е пожаробезопасен. Зеленият покрив поглъща шума от самолетите, вместо да ги отразява.

green-roof-88

Неговото използване позволява да се намали до 50% количеството н а валежите, стичащи се от покрива. В къщите по традионна норвежка технология натовареният зелен покрив позволява по – плътно притискане на дървения материал и недопуска навлизането на въздух в неравностите между дървесината.

Как е устроен съвременният зелен покрив

Ключов компонент  в зеления инверсионен покрив е специалната дренажна мембрана с вдлъбнатости – чашки (Например, Oldroyd Vx Green). От една страна тази мембрана позволява да се отвежда излишната влага надолу по ската на покрива към дренажния слой от чакъл. От друга страна вдлъбнатостите в мембраната позволяват задържането на неголямо количество влага, необходима за растенията. Също така плътните дренажни мембрани са препятствие за прорастването в порива на корените на растенията. Някои видове дренажни мембрани са снабдени с допълнителен слой филтър – геотекстил, който от една страна задържа неголямо количество влага, а от друга възпрепятства запълването на вдлъбнатостите с грунт. Ако дренажната мембрана за зеления инверсионен покрив не е достатъчо здрава, ще се наложи използването на допълнителна мембрана за защита от прорастване на корените на зелените растения.

устройство на зелен покрив

Приблизителното тегло на зеления инверсионен покрив с грунт при екстензивен тип озеленяване (без напояване и обслужване) е от 60 до 150 кг на квадратен метър ( + до 180 кг приблизително снегово натоварване), което изисква поставяне на ребра (с размери от 50 до 200 мм) със стъпка не повече от 35 см.

Структура на скатен зелен покрив

За изграждането на скатен инверсионен зелен покрив с ъгъл не повече от 20 градуса е необходимо поставянето на напречни опори за предотвратяване на свличането на почвата от покрива. За напречни опори на зеления покрив може да се използват дъски с антисептична обработка, топлоизолационни ленти ЕППС, пластмасови Т- образни профили и др. Напречните плочи се поставят през 60 см. За по – добър дренаж на края на зеления инверсионен покрив се прави дренажен промеждутък от чакъл с ширина 30 см. За зелени покриви с ъгли на наклона повече от 40 градуса (обикновено зелените покриви се правят с ъгъл на наклона до 45 градуса, а максималният ъгъл на наклона приложим за зелен покрив е 51 градуса (123 %) е необходимо да се използва здраво закрепена георешетка – например Zinco georaster. Идеалният наклон за изграждане на инверсионен зелен покрив е 1 : 12 ( 8 % или 5 градуса ).

Скатният зелен покрив не трябва да се запълва с обикновена градинска почва. Обикновената почва върху инверсионния зелен покрив се дренира лошо, прекалено тежка е за покрива и недостатъчно хранителна за ръста на растенията. Оптималният субстрат за зелен покрив е смес от 60 – 70% тухлена насипка със среден размер, перлит, вермикулит или керамзит и 40 -30 % добър компост.

Други препоръчани рецепти за субстрат за зелен покрив :

1. 10% компост, 1% стари листа, 30% малки парченца дървена кора, 15% големи парченца дървена кора, 15% едър перлит, 10% керамзит, 20% кокосови влакна (койри).
2. 30% компост, 30% перлит и 40% керамзит.
За основа под рулонна тревна покривка на зеления покрив е достатъчен субстрат с дебелина 40 мм. За засаждане на растения върху зеления инверсионен покрив повечето специалисти препоръчват дебелина на субстрата минимум 80 мм.

За растителна покривка върху инверсионен зелен покрив  обикновено избират четири типа растения:

  1. Седуми. Това са високопланински алпийски растения, които са свикнали да растат на височина, при силна инсолация, под въздействието на ветровете и при валежи с малко количество влага. Най – често използваните растения за зелен покрив са от рода каменоломка ( Saxifraga) : руска каменоломка, каменоломка ( Saxifraga cespitosa), потайниче ( Saxifraga granulata )  и планински дебелец( Sempervivum montanum ).
  2. Мъхове. Често мъховете се комбинират със седуми. Също както и седумите, мъховете са устойчиви към естремните условия на средата и не се нуждаят от грижи. Примерни сортове мъхове за зелени покриви: сфагнум ( Sphagnum ), погонатум( Pogonatum ), политрихум ( Polytrichum ), похлия, лейколепсис и други.
  3. Полски цветя. Полските цветя също не са особено взискателни към хранителната среда и са способни да растат при условията на зелените покриви без грижи. Обаче през различните сезони зеленият покрив с полски цветя ще бъде по – малко привлекателен от вида на зеления покрив с мъхове. Подходящи полски цветя за зелен инверсионен покрив са: делосперма ( Delosperma ) алисум  (Alyssum) ,маргаритка ( Leucanthemum maximum ), детелина ( Trifolium ), иглика( Prímula), камбанка (Campanula isophilla ), мащерка( Thýmus).
  4. Тревен чим – тревна смес и на рула. Тревният чим на рула е най бързият и прост начин за озеленяване на вашия покрив, обаче прихващането на тревния чим към покрива зависи от достатъчното количество влага и може да изиства допълнително поливане. Така също зелените покриви с тревен чем изискват косене минимум един път годишно и затова са приложими за покриви с неголеми ъгли на наклона. Макар че В Норвегия има достатъчно “космати” зелени покриви с чим, които не се косят и изглеждат привлекателно. За зелените инверсионни покриви се препоръчват следните сортове трева: Achillea millefolium и Anthemis tinctoria.

green_roof_33На инверсионния зелен покрив могат да се правят и растителни композиции от различни видове растения. Ето рецептата за такава композиция специално за скатен зелен покрив: Aster amellus, Campanula rotundifolia, Chrysanth, Dianthus carthusianorum, Dianth, Galium verum, Geranium robertianum. Дебелина “бухналост” на зеления покрив ще придадат следните растения: Hieracium pilosella, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Petrorhagia saxifraga, Potentilla argentea, Prunella Vulgaris, Sanguisorba minor, Saponaria.

Грижите, които трябва да се полагат за инверсионния зелен покрив са минимални. През първата година на посаждане на растенията на зеления покрив те трябва редовно да се поливат, особено през засушливите периоди. През втората и следващите години поливане се изисква само през засушливите периоди. Така също е нужно да се почиства от обрастване дренажния маншет от чакъл и да се почистват улуците. При поява на „плешиви участъци” е необходимо да се досяват растения на зеления инверсионен покрив.

Рецепта на технологията на изграждане на инверсионен зелен покрив

Зеленият инверсионен покрив се изгражда на скатни покриви с ъгъл към хоризонта от 5 до 45 градуса.

Основата на скатния зелен покрив е дренажната мембрана за задържане на почвата, хидроизолация, защита от корени и отвеждане на водата от покрива. Така също ще е необходим битумен херметик и клипси за закрепване на мембраната. Специалните дренажни мембрани, могат да бъдат заменени с обикновена с “чашки” дренажна мембрана за фундаменти, която при монтажа се покрива с геотексил, а под нея се подлага допълнителна EPDM мембрана за басейни или езера. EPDM мембраната се лепи с лепило или мастик.

greenroof13Плоската носещата основа, която се полага върху ребрата със стъпка 35 см е от ОСБ или водоустойчив (ебонитов) фазер.

greenroof14 Тя цялата се обточва по краищата с обработени с антисептични материали дъски за удържане на почвения субстрат. Ъглите на покрива отвътре се скосяват за по–добро отвеждане на водата.

greenroof16Покривът се херметизира с битумно – полимерни рулонни материали. Може да се използват рулонните материали на ТехноНикол, които се полагат с нагряване или да се залепи мембрана за езера и басейни. Поради големия размер на мембраната за басейни е възможно да покриете покрива без съединяване.

greenroof17 Покривният материал за зеления покрив задължително се полага с наддаване над края на покрива.

bitumНа билото на зеления покрив хидроизолациата са полага с припокриване. Всички закрепващи елементи се хидроизолират с битумен мастик.

kromkaРъбът на покривната основа допълнително се покрива с метални профили, които се зекрепят с гвоздеи. Всички гвоздеи се херметизираат с битумна мастика

kromka2Комините на зеления покрив допълнително се хидроизолират, като върху тях се поставят ламаринени „престилки” ( „вратовръзки” ) и се подмазват с битумен мастик. За хидроизолация на комините може да се използват битумно – полимерни материали.

kromka3На края на покрива се поставят конзоли за закрепване на напречната дъска, която ще удържа субстрана на зеления покрив от свличане. Конзолите се поставят на разстояние една от друга не повече от 50 см.

kromka4Крепежът на конзолите акуратно се херметизира.

kromka5Поставя се напречната дъска за удържане на субстрата на инверсионния зелен покрив

kromka6Дренажната мембрана се разстила по цялата дължина на покрива с наддаване над края. Полагането на редовете започва отдолу. Застъпването между редовете на мембраната е 30 см. за покрив с ъгъл до 20 градуса и 20 см. за зелени покриви с ъгъл на наклона повече от 20 градуса. Застъпването се подмазва с битумен мастик и се залепя по съединенията с водопроводен скоч.

kromka7Мембраната се закрепя с гвоздеи с дължина 2 см. през клипси. Гвоздеите се забиват през 40 см. при наклон на покрива до 20 градуса и през 20 см. при наклон на покрива повече от 20 градуса

pro1Застъпването на листовете на дренажната мембрана, при необходимост от вертикално съединяване, да бъде не по – малко 50 см. Съединенията също се залепят с битумен мастик. Така също се хидроизолират всички видими гвоздеи.

pro2Завършващият ред на дренажната мембрана се развиват по билото на зеления покрив. Застъпванията трябва да бъдат не по-малки от посочените по – горе.

pro3Всички непокрити със мембраната промеждутъчни места се закриват с отрязани от мембраната отделни парчета.

pro4„Престилката” около комина се покрива с припокриване с мембрана за зелени покриви и сеподмазва с битумен мастик.

pro5 След поставянето на дренажната мембрана се закрепят улуците.

pro6Краищата на наддадената над покрива дренажна мембрана се закриват с дъски обработени с антисептични материали.

step7_greenПри ъгли на покрива повече от 20 градуса се препоръчва поставянето на напречни елементи, удържащи зеления покрив от свличане. Те могат да са направени он пластмаса или ЕППС. Под напречните елементи задължително трабва да се оставя пространство за отвеждане на водата надолу по зеления покрив.

pro8Когато подготовката е завършена – на бъдещия зелен покрив се качва субстратът за растенията. Може да се използва подемен кран или кофи. Субстратът равномерно се разпределя по повърхността на дренажната мембрана и се подравнява.

pro9Върху субстрата се развива тревния чим или се извършва засаждане ( посяване ) на растенията.

pro10Норвежкият инверсионен зелен покрив е готов.

Основни ( възлови ) елементи на зелен скатен покрив

1.  Разрез на зелен покрив (скатен)
Разрез на зелен покрив

2. Горен край на скатен зелен покрив с перфориран ъглов профил
 перфориран ъглов профил

3. Горен край на зелен скатен покрив с било.
Горен край на зелен покрив с било

4. Водосток на зелен скатен покрив
Водосток на зелен покрив

5. Долен край на зелен скатен покрив с перфорирован ъглов профил
Долен край на зелен покрив с перфорирован ъглов профил

6. Прилепване на “зеления” покрив към комина
Прилепване на зеления покрив към комина

7. Ревизионна шахта на зелен скатен покрив
Ревизионна шахта

8. Горна част на зелен скатен покрив
Горна част на зелен скатен покрив

9. Долна част на зелен скатен покрив с посипка, перфориран ъглов профил и конзола
Долна част на  зелен покрив с посипка

10. Долен край на зелен скатен покрив с парапет
зелен покрив  с парапет

11. Напречна греда на зелен скатен покрив
 Напречна греда на зелен покрив

12.  Закрепване на зелен скатен покрив с перфориран ъглов профил
Перфориран ъглов профил

Снимки: www.dom.dacha-dom.ru и www.zinco.ru

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай