Системи за фундамент | MKM БГ ГРУП

Системи за фундамент

На тази страница са разгледани основни системи фундаменти предназначени за различни типове обекти и намиране на правилни решения в сложни ситуации, които често се случват в практиката.

Класическо изграждане на ивичен фундамент сглобяем или монолитен

Фундамент Стандарт

фундамент стандарт
Система за изолация на незползваем фундамент при ниско ниво на подпочвените води

 • Популярност на технологията
 • Високоскоростно издигане на системата
 • Ефективна защита на топлоизолацията
 • Лесен монтаж

Фундамент Дренаж

фундамент дренаж
Система за изолация на фундамент с използваеми или жилищни помещения

 • Ефективна топлоизолация на използваемия етаж
 • Ефективно отвеждане на водата от сградата
 • Защита на хидроизолацията

Фундамент Дренаж Лайт

фундамент дренаж лайт
Система за изолация на фундамент с неизползваеми помещения или технически етаж

 • Сигурно решение при водонаситени земни слоеве
 • Ефективно отвеждане на подземните води от съоръжението с помощта на профилирани мембрани в комбинация с дренажни тръби

Фундамент Проф

фундамент проф
Система за изолация на използваем фундамент, издигнат по метода „Стени в почвата”.

 • Добри условия за ремонт
 • Възможност за прилагане при всички нива на подпочвени води
 • Високоскоростен монтаж

Фундамент Термо

фундамент термо
Система за изолация на използваем фундамент с използваеми помещения и жилищни помещения

 • Създаване на оптимални температурни условия и влажност на въздуха в подземния етаж
 • Ефективна топлоизолация на използваемия етаж
 • Сигурност при използване при ниско ниво на подпочвените води

Фундаментът е опорна част на сградата, предназначена за предаване на натоварването от носещите конструкции на сградата върху земните пластове под основата. Конструкцията, материалът и дълбочината на полагане на фундаментите зависят от големината и характера на действащите върху фундамента натоварвания, от капиталовите вложения и конструктивните особености на сградата (наличието на подземен етаж, фундаменти на прилежащи съоръжения и др.), а така също от геоложките условия на строителната площадка (дълбочина на замръзване, ниво на подпочвени води и др.). Цената на фундамента възлиза на около 15–20% от стойността на сградата. Ремонтът на неправилно издигнатия фундамент е трудно изпълним и разходите за този вид дейности може да достигнат вече до 50% от стойността на сградата, ако на самата сграда не са нанесени значителни щети. Затова към избора на фундамент трябва да се подходи много отговорно. Фундаментите могат да се изграждат от готови сглобяеми бетонни и железобетонни материали, от монолитен бетон, а така също от тяхното комбиниране – сглобяемо-монолитни, а при наличиета на къмък – бутобетонни.

При избора на типа фундамент много детайлно следва да се анализират и вземат под внимание всички сили, действащи върху фундамента. Например, нивото на подпочвените води, дълбочината на замръзване, натоварването от сградата, типа земна основа, могат напълно да повлияят на бъдещата работа по изграждането на фундамента. Ако се предвижда строеж със сутеренен етаж и цокълна част, следва да се обърне особено внимание на качеството на материалите и на изпълнението.

Топлоизолацията на фундамента – това е необходимост, която не бива да се пренебрегва. Загубата на топлина от подземната част на едноетажна сграда може да достигне до 20 % от общата загуба на топлина. Усъвършенстването на системата на топлоизолация позволява значително да се намалят неоправданите загуби на топлина в отопляеми подземни етажи. В неотопляеми подземни етажи може целогодишно да се поддържа постоянна температура от 5–10 °C, а така също да се излючи образуването на конденз, появата на влага и плесен върху вътрешните повърхности на избеното помещение. Един от основните фактори, влияещ на дълговечността на сградата е въздействието на водата. Водата прониква в конструкцията и предизвиква разрушаване на бетона. В нея се съдържат различни агресивни вещества, които ускоряват процесите на корозия. Ако попадналата в конструкцията вода замръзне – тя разрушава бетона. Освен това, водата вътре в помещението нарушава неговата нормална експлоатация. В резултат на всичко това сградата бързо излиза от строя.

Намаляване на разходите за ремонт на съоръжението може да бъде постигнато, като при строителството се приложат съвременни и дълготрайни хидроизолационни, защитни и топлоизолационни материали.

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай