Фундамент Проф | MKM БГ ГРУП

Фундамент Проф

Система за изолация на използваем фундамент, издигнат по метода “стена в почвата”.

фундамент проф

 1. Земна основа
 2. “Стена в почвата”, огражда изкопа
 3. Изравняваща замазка или топлоизолационен слой екструдиран пенополистирол
 4. Профилирана мембрана PLANTER geo
 5. Геотекстил иглопробивен
 6. Полимерна мембрана
 7. PVC крепежен елемент за полимерна мембрана
 8. PVC инжектор
 9. Пароизолационен филм
 10. Водоспираща лента
 11. Водоспираща лента
 12. “Розетка” за инжектиране
 13. Фундаментна плоча
 14. Подложен бетон
 15. Подложен пясъчен слой
 16. Компенсатор
 17. Лента от разпенен полиетилен
 18. Дренажна тръба

Област на използване:

prof1Иновационната система Проф е създадена за изграждане на фундаменти на голяма дълбочина без откоси. Настоящата система се отличава с възможността да се изгради хидроизолация, позволяваща последващ ремонт и с висока степен на сигурност. Системата може също да се използва при строителството на тунели и паркинги, подземни хранилища и други съоръжения, изискващи високо ниво на професионална отговорност.

Описание и преимущества на системата:

Възможност за прилагане при всички нива на подпочвени води

Хидроизолационен слой изпълнен от PVC мембрани и разделяне на сектори, „карти” с използването на PVC водоспиращи ленти, всичко това позволява да се създаде система подлежаща на ремонт, с повишена степен на сигурност: при повреда на топлоизолационния слой влагата се локализира в пределите на една „карта“, на един сегмент. Използването на битумно-полимерни запояеми материали в дадената система не се препоръчва поради по – ниската им технологичност, а така също заради нецелесъобразността материалите да се запояват върху вертикална повърхност при негативно налягане на водата, образуващо хидростатични натоварвания, водещи до откъсване на материалите.

Високоскоростни и лесно изпълними ремонтни работи

Разделянето на повърхността на фундамента на сегменти се изпълнява чрез запояване с горещ въздух на едностранните ПВЦ хидроизолационни шпонки върху повърхността на ПВЦ мембрата и последващото им замонолитване в носещата конструкция. При това, по време на поставяне на хидроизолационни шпонки в хоризонтални повърхности е необходимо да се внимава при полагането на циментово-пясъчната замазка, да не се получи забетониране на хидроизолационна шпонка. Хидроизолационната шпонката трябва да бъде съединена непосредствено към железобетонната фундаментна плоча. При направата на вертикалната хидроизолация на фундамент издигнат по метода “стена в почвата” защитното предохранително геотекстилно платно допълнително се защищава с полиотиленово фолио с дебелина на по-малка от 0,2 мм, което предотвратява разместването и разкъсването на геотекстилното платно при полагането на бетона и не допуска в него да проникване варно мляко, създавайки по този начин демпферен слой.

Подлежаща на ремонт хидроизолация

Впоследствие, при установяване на теч, чрез специална система от инжекционни щуцери и пакери, поставени на повърхността на хидроизолационната мембрана, в повредените сектори се вкарват специални херметизиращи, саморазширяващи се препарати. В случай, че топлоизолационният слой се полага по цялата дълбочина на заложения фундамент, той може да замени изравняващия слой, което ще доведе до съществено съкращаване на сроковете на строителство.

Спецификация на система за фундамент Проф:

spe_fund_prof

Компоненти на системата:

 1. “Стена в почвата”
 2. Изравняващ слой бетон
 3. Разделителен слой – геотекстил
 4. Полимерна мембрана
 5. Демпферен слой – геотекстил
 6. Пароизолационен филм
 7. Фундаментна стена
 8. Хидроизолационна шпонка
 9. Ижекционна тръбичка
 10. Закрепване на инжекционните тръбички в арматурата

Технически решения:

технически решения фундамент Проф
Преход от вертикална към хоризонтална повърхност. В мястото на присъединяване на повърхностите, за осигуряване на херметичност на съединителната фуга, следва да се постави водоспираща лента. А така също допълнителен слой PVC мембрани. Като изравнителен слой в настоящата система се използва екструдиран пенополистирол.

технически решения фундамент Проф
Деформационна фуга. За да се осигури херметичност на деформационната фуга, трябва да се използват централно разположени PVC водоспиращи ленти.А така също да се изпълни подсилване на хидроизолационния слой с PVC мембрани.

технически решения фундамент Проф
Разположение на инжекционните щуцери. Закрепването на инжекционните щуцери следва да се извършва точково към вътрешната повърхност на мембраната, за да се осигури възможност за нагнетяване на ремонтните вещества.

технически решения фундамент Проф
Комуникационен проход. Проходът за комуникациите в дадения случай е възможно също да се изпълни с помощта на закрепващи елементи, предвидени на етапа на проектиране.

Компоненти на техническите решения:

 1. Земна основа
 2. “Стена в почвата”
 3. Слой геотекстил
 4. Полимерна мембрана
 5. Водоспираща лента
 6. Инжекционен щуцер
 7. Демпферен слой – геотекстил
 8. Полиетиленово фолио
 9. Изход на инжекционната тръбичка във вътрешното пространство
 10. Вътрешна армирана конструкция
 11. Екструдиран пенополистирол
 12. Чакъл
 13. Херметик
 14. Анкерен болт
 15. Набъбваща лента
 16. Притискащо уплътнение

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай