Фундамент Дренаж | MKM БГ ГРУП

Фундамент Дренаж

Система за изолация на фундамент на сграда с използваем подземен или технически етаж.

фундамент дренаж

 1. Земна основа
 2. Земна основа обратен насип
 3. Профилирана мембрана PLANTER geo
 4. Екструдиран пенополистирол
 5. Хидроизолация
 6. Стена на фундамента
 7. Водоспираща лента
 8. Дренажна тръба
 9. Инженерна подготовка
 10. Преходен борд (перваз)
 11. Битумен Праймeр
 12. Мастик прилепващ

Област на използване:

Системата Фундамент Дренаж се използва за защита на подземни съоръжения с използваеми или жилищни помещения, в глинести и песъчливо-глинести земни маси, независимо от нивото на подпочвените води, а така също в песъчливи земни маси при ниво на подземните води над нивото на фундаментната плоча. Препоръчва се също използването на настоящата система в конструкции, разположени в зона с капилярна влага, когато условията на тяхната експлоатация са свързани със строг температурно–влажен режим.

Описание и преимущества на системата:

Сигурно решение на въпроса с хидроизолацията в един слой

За хидроизолационна мембрана се препоръчва използването на рулонния битумно-полимерен материал за горещо полагане ТЕХНОЕЛАСТ МОСТ Б, който се запоява върху предварително подготвена основа. Преди полагането на хидроизолационния слой следва повърхността да се грундира с битумен праймер. За грундиране могат да се използват и други видове праймери.

Ефективно отвеждане на водата от сградата с използване на профилирани мембрани PLANTER geo

Пристенният дренаж, изпълнен с дренажната мембрана PLANTER geo, позволява ефективното отвеждане на атмосферната и подпочвена вода. Пристенният дренаж включва и дренажни тръби, които се разполагат по-ниско от петата на фундаментната плоча и служат за приемане и отвеждане на подземните води от съоръжението във водосточно-дъждовната канализация, което повишава сигурността и дълготрайността на цялата хидроизолационна система.
При ниво на подпочвените води по-ниско от нивото на фундаментната плоча вместо подложен бетон се препоръчва да се използа профилирана мембрана PLANTER standard.

При високо ниво на подпочвени води е възможно осъществяването на пластов дренаж с използването на материала PLANTER standard, който се полага върху подложния бетон с наклонообразуване. Върху профилираната мембарана се изпълнява изравняваща замазка, на която се полага хоризонтална хидроизолационна мембрана.

Замяната на подложния бетон намалява разходите по изграждането на системата до 70%

Използването на топлоизолационен слой в настоящата система позволява да се съкратят загубите на топлина и да се намалят разходите за отопление, да се предотврати замръзването на стоманобетонната стена и хидроизолационната мембрана, което увеличава дълготрайността на цялата хидроизолационна система. За топлоизолационен слой се препоръчва използването на екструдиран пенополистирол (XPS) , който притежава високо съпротивление на топлопредаване, практически нулева водопоглъщаемост и дълъг експлоатационен срок.

Ефективна топлоизолация на използваемия етаж – съществено намаляване на разходите за отопление

Също така в настоящата система може да се използват топлоизолационни плочи на основата на XPS Дренаж с фрезовани канали. Този материал заедно с геотекстилния филтър, който се залепя върху плочите XPS Дренаж непосредствено на строителната площадка изпълняват успешно също и функцията на пристенен дренаж, едновременно обеспечавайки топлоизолацията на полуподземното помещение.

Използването на водоспиращи и набъбващи ленти, за допълнителна херметизация на технологичните и деформационни фуги, в настоящата система е необходимост.

Спецификация на система за фундамент Дренаж:

дренаж

Компоненти на системата:

 1. Земна основа обратен насип
 2. Профилирана мембрана PLANTER geo
 3. Екструдиран пенополистирол
 4. Хидроизолация, 2 слоя
 5. Крепежни елементи
 6. Конструкция на фундамента

Технически решения:

дренаж
Преход от вертикална към хоризонтална повърхност. В местата на присъединяване на повърхностите, за осигуряване на херметичност на съединителната фуга, трябва да се поставя самонабъбваща лента или PVC водоспираща лента, така също допълнителен слой от хидроизолацията.

1Fundamenti_poli-2
Комуникационни проходи. В местата на комуникационните проходи да се полага допълнителен хидроизолационен слой на принципа: проход, тръба с диаметър по-малък от този на прохода.

fundament_drenaz_3
Деформационна фуга. За да се осигури херметичност на деформационната фуга, трябва да се използват централно разположени PVC водоспиращи ленти.

fundament_drenaz_4
Цокъл. Хидроизолационният слой в цокълната част трябва да се изпълни на височина 300–500 мм над нивото на земята.

Компоненти на техническите решения:

1. Земна основа
2. Пясък
3. Профилирана мембрана PLANTER geo
4. Хидроизолация, 2 слоя
5. Преходен борд (перваз)
6. Стоманобетонна конструкция на фундамента
7. Крепежни елемементи
8. Чакъл
9. PVC водоспираща лента
10. Подсилващ хидроизолационен слой
11. Метална тръба
12. Конструкция интериорната настилка
13. Херметик
14. Земна основа обратен насип
15. Дренажна тръба
16. Праймер
17. Екструдиран пенополистирол
18. Мастик прилепващ
19. Хидроизолационна самозалепваща лента

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай