Изграждане на покрив от композитни керемиди | MKM БГ ГРУП

Изграждане на покрив от композитни керемиди

композитни керемиди

композитни керемиди

композитни керемиди

композитни керемиди

Инструкция за монтаж на композитни керемиди

  • Осигуряването на необходимия температурен режим и необходимата влажност на покрива са възможни само при условие, че конструкцията включва цялостна пароизолация, необходимата за дадения регион дебелина на топлоизолация, защита от вятър и влага и вентилирано подпокривно пространство.
  • Покривният материал се складира в сухо добре проветриво помещение. При необходимост покритието се складира (до две седмици) на открито под водонепроницаем навес. Композитните керемиди не трябва да влизат в контакт с мед, материали от мед или с медно покритие, или с покритие от други цветни метали, които се намират в една група с медта, относно водорода в електрохимичния ред на металите. Прегъването на материала трябва да се извършва при температура не по- ниска от 5 градуса по Целзий.
  • Ако в процеса на монтажа или експлоатацията повърхността на покривния лист се е замърсила, необходимо е същият да бъде промит със слаб сапунен разтвор. Използването на агресивни почистващи средства е забранено.
  • Ако по време на транспортирането, монтажа или експлоатацията повърхността на покривния лист е била подложена на механични натоварвания и на керемидите са се появили повреди, то защитната алуминиево-цинкова сплав под базалтовата посипка ще предпази керемидите от корозия. Механичните повреди се отстраняват с помощта на ремонтен комплект (лак, базалтова посипка) при външна температура от 5 градуса по Целзий.
  • За придвижване по ската на покрива използвайте меки ( с гумени подметки ) обувки. При това не се препоръчва да се стъпва по билата и на ребрата на ската.
  • След монтажа е необходимо да покриете керемидите със защитно фолио, ако на покрива ще се извършват дейности свързани с рязане, измазване на повърхностите и други.

Подготовка основата на покрива

1Материалите за изграждане на покрива трябва да съответстват на действащите строителни норми и наредби.

При полагането върху дървените конструкции на покрива, както и върху другите видове конструкции, стъпката на ребрата зависи от постоянните и временните натоварвания, а така също от индивидуалните архитектурни особености на покрива и се колебае между 600 и 1500 мм.

В зависимост от стъпката на ребрата се използват греди с различно сечение за решетката. При стъпка на ребрата до 1000 мм се използват основно греди със сечение размер 40*40 мм с относителна влажност 20%. При голяма стъпка на ребрата размерът на сечението на гредите за решетката трябва да уточните с Вашия архитект ( проектант ). В този случай сечението на гредите е необходимо да се увеличи.

Минималният ъгъл на ската, при който е възможно използването на композитни керемиди е 12 градуса. При ъгли на наклона по – малки от 12 градуса, композитните керемиди изпълняват само декоративна функция.
В зависимост от функционалното използване на подпокривното пространство върху ребрата се монтира лента: за направа на комбиниран покрив ( мансарда ) — специална дифузна водонепроницаема мембрана за хидро-ветрова изоляция с плътност 60-140 г/ м² ; за направа на студен таван — специална подпокривна хиддроизолираща полимерна тъкан с плътност 70-140 г/ м² . Лентата се фиксира на ребрата с помощта на контрагреди със сечение 50*50 мм или 50*75 мм в зависимост от наклона на покрива. При това гредите осигуряват вентилация на подпокривното пространство (при наклон на ската от 12 до 20 градуса се използват сечения с размер 50*75 мм, от 20 градуса — 50*50 мм).

За да се увеличи живота на дървените елементи от ребрената конструкция се препоръчва те да бъдат обработени с антисептици и забавители на горенето. За импрегниране на дървените елементи използвайте вещества, неагресивни към покривните ленти и покрития.

Размерване и монтаж на решетката

2Преди започване на монтажа е необходимо внимателно да се измери ребрената конструкция. Проверете, няма ли отклонения в ъглите на поставяне на ребрата. Поправете, ако е необходимо, отклоненията в ребрената система.

Препоръчва се монтажът на решетката да се изпълнява отдолу нагоре. Долната греда на решетката се фиксира механично с отстъп 30 мм от наклона на контрарешетката.

Следващите редове се монтират със стъпка 368 мм по долния край на решетката. Това условие се явява определящо, тъй като в противен случай покривните панели ще се стиковат неправилно.

В частта на билото завършващата греда на решетката се оставя на 20 мм от края. Оптималната дължина на гредите е 368 мм.

Вентилация

керемидиЗа да увеличите срока на служба на подпокривната конструкция е необходимо да предвидите вентилация, особено над експлоатиран мансарден етаж. Нормалната вентилация на скатен покрив се осигурява от три основни елемента: смукателни отвори за приток на външен въздух (1), канали над топлоизолацията за нейната циркулация (2) и изпускателни отвори в горната част на покрива (3).

При това общата разлика между площта на смукателните и изпускателните отвори трябва да отличава с 10-15% в полза на последните. Площта на изпускателните вентилационни отвори е 1/300-1/500 от общата площ на топлоизолацията на покрива.

Внимание: системата на подпокривната вентилация трябва да изключва зони със застоял въздух, така наречените “въздушни възглавници”, за целта е необходимо да се осигури пълно “измиване” на цялото подпокривно пространство с външен въздух.

Корнизни части

Наклоните на покрива се усилват с метални корнизи и челни планки, които се поставят върху дървената контрарешетка.
Корнизното надвесване на контрагредата спрямо носещата греда или кобилката е сбор от челната дъска и дървената подложка (дебелина 1-2 см) под куката на водосточната система (-50 мм). Ако не се поставя водосточна система, монтаж на подложките не е необходим. Специалните ленти, които се монтирани под композитните керемиди е необходимо да бъдат изведени на челната дъска, за да се отстрани излишната влага от подпокривното пространство. През пространството между дървените подложки се осъществява застопоряването на външния въздух за вентилацията на подпокривното пространство.

kornizМеталната корнизна планка се монтира на корнизния наклон, при това дългата страна на планката се извежда във водосточната система. Фиксирането на водостока се извършва на късата страна на всеки 25 см, както е показано на рисунката. Челното застъпване на корнизните планки е 30 мм.

Челни части

Челните планки се закрепват на фронтонната дъска. Горната част на фронтонната дъска отстои от плоскостта на решетката под композитните керемиди на 28 мм.
tortsevi_1

При това специалните ленти, които се монтируют под композитните керемиди се захващат на горния челен край на фронтонната дъска. Челните планки се монтират отдолу нагоре със специални гвоздеи към фронтонната греда от страната на покрива и външно от страната на фасадната стена.
tortsevi_2

Вместо стандартна челна планка е допустимо да се използва кръгъл капак било.

Улами

По дължина на оста на уламата отляво и отдясно вместо контрешетка се закрепват дъски със сечение 25*150 мм или 22*150 мм.

След това се фиксират по две греди на контрарешетката от всяка страна на дъската със сечение 40*40 мм по дължина на оста на уламата, която отстои на 150 мм.

Върху дъските по дължина на цялата улама се монтира слой специална лента.

улами

Между основната контрарешетка и гредите на контрарешетката по дължина на оста на уламата се оставя вентилационен отвор 50 мм. Върху дъски със сечение 25*150 мм (22*150 мм) и греда с размер 40*40 мм се закрепват с гвоздеи елементите на уламата отдолу нагоре, като се започва от кориниза. Застъпването е 100 мм. Гвоздеите се забиват по дължина на оста на гредата на разстояние 30 мм от горния край със стъпка 200 мм. Всеки следващ елемент се вкарва в предишния и се закрепва с гвоздеите.ulami2

Елементите на уламата се поставят без каменна посипка. Величината на установяване на композитната керемида Luxard® върху елемент на уламата е 80 мм.

Разстоянието между долната сгъвка на композитната керемида и елементите на уламата е 10 мм. улами

Монтаж

kreplenieМонтажът на керемидите се изпълнява от долу нагоре. За да се намали деформацията на листа, е важно в началото да се направи подрязване, а след това подгъване на листовете. При монтажа се отчита преобладаващата посока на ветровете (роза на ветровете). Редът на закрепване на листовете се изпълнява от противоположната страна на преобладаващите ветрове. Полагането на най-горнолежащия ред се извършва със засилване на шевовете. Гвоздеите се забиват съгласно схемата на рисунката. Шапките на гвоздеите отначало се покриват с лак, а след това върху тях се нанася базалтова посипка, която се доставя в комплекта.

Изпълнение на присъединяванията

1. Подпокривната лента се подрязва със запас 10 см  за застъпване към комина и се закрепя със залепваща лента.
2. Панелът, който се долепя до комина отдолу се отрязва под 45 градуса. Горната част се огъва, както е показано на рисунката.pri

3.Елементите на панела, които се монтират отдолу по ъглите на комина, се отрязват под 45 градуса. Част от панела се огъва нагоре, както е показано на рисунката.pri2

4. Композитните керемиди допиращи се до страничните части на комина, се огъват в местата на стиковане на комина и ската, като е показано на рисунката.pri4

5. Допирането на ската към тилната страна на комина се изпълнява с помощта на метален плосък лист (1250*800 мм). Широчината на листа се образува от широчината на тръбата плюс 20 см. Дължината на листа се образува от стъпката на решетката, височината на завеждане на тръбата и огъването на контрагредата. Монтажът се извършва съгласно схемата, дадена на рисунката.
pri5

6. Горната част на панела, който се долепва до тръбата се намазва със специален херметик, в съответсвие със схемата, показана на рисункатаИзпълнение на присъединяванията

7. По периметъра на тръбата се монтира пристягаща планка, с последваща механична фиксация и херметизация, съгласно схемата, дадена на рисунката.pri7

Монтаж на свързващите елементи

Херметизацията на долните части на покривните свръзки (поли), антени, комуникационни тръби се осъществява с помощта на специални свързващи елементи за композитни керемиди.
Размерването се изпълнява с последващо изрязване в покривния панел на отвори, съгласно приложения шаблон, който се доставя в комплект със свързващите елементи.montaz16

По контура на отвора се монтира гумен уплътнител.

Мястото на съединяването на полата на уплътнителя и покривния панел се намазва с херметик и се фиксира със специални самонарезни винтове по диагонал.montaz17

Челните ушички на свързващия елемент се подгъват по профила на керемидата montaz18

Гумният уплътнител се „подпъхва” между
двойната стена montaz19

Върху гумения уплътнител се монтира РVC елемент, който се закрепя механично към покривния панел, както е показано на рисунката montaz20

Закрепянето на гумения уплътнител към PVC връзката се осъществява със специални гумени ремъчета
montaz21

Горният отвор се установява вертикално с помощта на нивелир montaz22

За фиксиране на подпокривната лента се поставя специален PVC обръч montaz23

Полагане на билото и ребрата на ската

Билната греда се закрепва върху подпорната греда с помощта на специална метална поставка, височината на която се регламентира по мястото 25

Под билните елементи се поставя специален аероелемент на билото. Полокръглите капаци на билото се поставят със застъпване 30-40 мм.Закрепват се със специални гвоздеи към билната греда с размер 50*50 мм 26

На ребрата със стъпка 30 мм се монтират дървени поставки под хребетовата греда. Покривните панели се огъват и се извеждат на хребетовата греда на 20-30 мм 27

Полукруглите билни елементи на ребрата се монтират отдолу нагоре. Тапите се изрязват съгласно схемата на рисунката 28

Местата на пресичане на ребрата на ската с билата се изпълняват с помощта на кройка от билния елемент, изпълнена съгласно схемата на двете рисунки долу.

29

30

Видео инструкция за монтаж на композитни керемиди

Video: Инструкция по монтажу композитной черепицы Metrotile

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай