Система за хидроизолация на подове Бариер

Система за хидроизолация на междуетажни подове Бариер

бариер

 1. Подова настилка, плочка
 2. Армирана циментово-пясъчна замазка
 3. Хидроизолационен слой Техноэласт БАРЬЕР (БО)
 4. Изравняваща замазка
 5. Праймер битумно емулсионен МКМ №04
 6. Стоманобетонна плоча на пода

Област на използване на система за хидроизолация на междуетажните подове Бариер:

Системата Под Бариер е широко разпространена и се използва за хидроизолация на подове на производствени, жилищни, обществени, административни сгради.

Описание и преимущества на системата:

Система за хидроизолация на междуетажните подове.
Конструкцията „плаващ под“ с използването на битумно – полимерните материали Техноэласт БАРЬЕР (БО) и Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ е насочена към хидроизолация на междуетажни подови покрития, на подове с възможно проникване на подпочвени води, в това число и с техногенен характер.

Изграждане хидроизолацията на пода

Настоящата система Под Бариер също така се препоръчва при средна и голяма интензивност на въздействие на течности върху пода, а също така за изграждане на хидроизолация на под над различни видове канали за мръсна и дъждовна вода, подвижни стълби над канали.

Хидлоизолационният самозалепващ битумно-полимерен материал Техноэласт БАРЬЕР получават чрез нанасяне върху антиадхезионен лист на свързващо битумно-полимерно самозалепващо вещество. На повърхността на материала взависимост от модицикацията се нанася защитен слой:

 • Техноэласт БАРЬЕР (БО) – специален полимерен тънък слой, защитаващ от механични въздействия
 • Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ – със специален слой Spunbond (нетъкан полипропилен), позволяващ полагането върху материала на керемична плочка, без направата на защитна замазка.

Не се изисква допълнително оборудване. Метод на полагане без открит пламък.

Залепващият слой е покрит със специална, снемаща се лесно антиадхезионна лента, което позволява полагането на материала без използване на допълнително оборудване.

Лесен монтаж

Развиват рулото върху монолитната основа, измерват взависимост от мястото.
В случай,че повърхността на основата не е достатъчно равна, то следва да се изпълни изравняваща замазка с дебелина, достатъчна за запълване на неравностите. При измерването е необходимо да се вземе под внимание, че в местата на присъединяване на пода към стени, фундаменти под оборудване, тръбопроводи и други конструкции, издигащи се над пода, за хидроизолацията трябва да се предвиди непрекъсната височина не по-малка от 200 мм от нивото на подовата настилка, а при възможност от попадане на струи вода на стената – на цялата височина на намокряне. За осигуряване на хидроизолационните свойства на системата материалът се полага с припокриване по дължина 85-100мм, а в напречна посока – 150мм. При необходимост материалът се изрязва по размер с остър нож. Също така за хидроизолация на подове със сложна конфигурация е възможно използването на емулсионен битумен мастик.

Дебелината на армираната циментово-пясъчна замазка се определя в съответствие със СНиП 2.03.13 “Подове” като се отчитат действащите на настилката на пода натоварвания.

Спецификация на системата:

poli_barier_spets

Компоненти на системата:

 1. Стоманобетонна плоча на пода
 2. Изравняваща замазка
 3. Праймер битумно емулсионен МКМ №04
 4. Хидроизолационен слой Техноэласт БАРЬЕР (БО)
 5. Армирана циментово-пясъчна замазка
 6. Подова настилка, плочка

Технически решения:

poli_barier_tr1a
Присъединяване към стена. За осигуряване на възможните температурни разширения в мястото на присъединяване към вертикална стена се изисква оставянето на просвет, разстояние от 10–20 мм.

poli_barier_tr2
Съединяване на вертикална и хоризонтална хидроизолации. При извеждането на материала на вертикална повърхност от рулона отрязват необходимото количество и измерат взависимост от мястото.

poli_barier_tr3a
Комуникационен проход. В мястото на полагане на комуникации следва да се положи допълнителен подсилващ слой.

Компоненти на техническите решения:

 1. Стоманобетонна плоча на пода
 2. Изравняваща замазка
 3. Праймер битумно емулсионен МКМ №04
 4. Хидроизолационен слой Техноэласт БАРЬЕР (БО)
 5. Армирана циментово-пясъчна замазка
 6. Подова настилка, плочка
 7. Перваз
 8. Проход на тръба

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай