Система за изолация на под Хидро | MKM БГ ГРУП

Система за изолация на под Хидро

Класическа система за изолация на под върху терен при наличие на подпочвени води

Gidroi_poli

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Пясък
 4. Подложен бетон
 5. Битумен праймер
 6. Хидроизолация Техноэласт ЭПП, 2 слоя
 7. Екструдиран пенополистирол
 8. Пароизолационно фолио
 9. Армирана плоча на пода

Област на използване:

Gidro_Fundamenti_poliСистемата Под Хидро е препоръчана за използване при строителство на търговски центрове, промишлени обекти с изграждане на подове върху терен, разположени в зона с високо ниво на подпочвени води.

Описание и преимущества на системата:

Възможност за прилагане на системата в случай на високо ниво на подпочвени води

В случай на високо ниво на подпочвени води прилагат подсилена хидроизолационна система.
За хидроизолационен слой се използва рулонния битумно-полимерен материал Техноэласт ЭПП, положен в два слоя, който се отличава с високи физико-механични характеристики и висока сигурност. Хидроизолационните слоеве се запояват върху предварително грундираната, с нанасяне на праймер, основа. Запояването на слоевете Техноэласт ЭПП се извършва с припокриване на съседните слоеве, което увеличава надеждността на системата. Но, в случай на строителство в зона с ниско ниво на подпочвени води следва да се използва битумно-полимерният материал ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б, положен в един слой. В случай, че е необходимо да се направи газова изолация на пода на сградата за защита от радон, следва като втори слой да се използва битумно-полимерният материал Техноэласт АЛЬФА. Преди полагането на хидроизолационния слой трябва да се грундира повърхността с битумен праймер.

Съкращаването на загубите на топлина през конструкцията.

В конструкцията на под върху терен се предвижда използването на екструдиран пенополистирол за осигуряване на нормираната температура на повърхността на пода, а така също в зоните на присъединяване на пода към външни стени, за предотвратяване замръзването на конструкцията.

В натоварените подове на автосалони, складови комлекси за термоизолационен слой се използва XPS, който е в състояние да издържа на значителни натоварвания без да изгуби своите топлотехнически свойства. В случай на използване на системата в конструкции подложени на натоварване следва да се изчисли носещата способност на системата.

Съкращаване на сроковете за монтаж на системата за сметка на замяната на защитната замазка над хидроизолацията с екструдиран пенополистирол

Необходимостта от направата на пароизолация, във всеки конкретен случай, трябва да се определя на база изчисляване на съпротивлението на паропроницаемост. Използването на XPS позволява също да се избегне полагането на защитна замазка над хидроизолационния слой, което води до допълнителни икономии.

Спецификация на системата:

спецификация

Компоненти на системата:

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Пясък
 4. Подложен бетон
 5. Битумен праймер
 6. Хидроизолация Техноэласт ЭПП, 2 слоя
 7. Екструдиран пенополистирол
 8. Пароизолационно фолио
 9. Стоманобетонна плоча на пода

Технически решения:

Gidro_Fundamenti_poli_tr1
Деформационна фуга. За осигуряване херметичността на деформационната фуга следва да се полагат централно разположени PVC водоспиращи ленти.

Gidro_Fundamenti_poli_tr2_bg
Полагане на двуслоен хидроизолационен слой. Следва точно да се спазват размерите на надлъжните и напречни припокривания, а също да се следи за качественото им изпълнение.

Gidro_Fundamenti_poli_tr3
Присъединяване към колона. В мястото на съединяване на повърхности, например преход към колона, за осигуряване на херметичност, следва хидроизолационният материал да се полага на височина не по-малка от височината на пода.

Компоненти на техническите решения:

 1. Земна основа
 2. Чакъл
 3. Подложен бетон
 4. Битумен праймер
 5. Хидроизолация Техноэласт ЭПП, 2 слоя
 6. Екструдиран пенополистирол
 7. Пароизолационно фолио
 8. Стоманобетонна плоча на пода

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай