Изграждане на покрив с метални керемиди | MKM

Изграждане на покрив с метални керемиди

Металните керемиди са eдни от най-разпространените покривни елементи. Сравнително леки, с достъпна цена, с отлични експлуатационни и естетически качества и опростен монтаж, не изискващ специални строителни умения, заслужено са направили този тип покривни покрития, един от най-популярните.

На тази страница са изброени инструкции за монтаж на металните керемиди и ръководейки се от тях ще бъдате в състояние да създадете отличен и евтин покрив.

метални керемиди

4

metalni

9

Независимо от вида на металните керемиди, фирмите-производители или страната-производител, технологията на монтаж практически в почти всички случаи е стандартна. Често начинът на полагане и монтаж не е сложен и покривното покритие може да бъде изпълнено със собствени сили само за няколко дни. Въпреки това, основният проблем по време на монтирането е правилното поставяне на различните детайли на покрива от метални керемиди. Инструкциите,които следват, обясняват кои са основните елементи на металните керемиди, както и каква е техниката на тяхното полагане.

Монтажът на възел при стреха на покрив от метални керемиди обикновено не създава сериозни затруднения. Листите се закрепват непосредствено за скарата, а долният изпъкнал край на покрива, се обшива надлъжно с дъски и със сайдингови пластмасови или метални панели. Схемата на монтаж на възела можете да видите на рисунката по-долу.

Възли на металните керемиди

Първи тип Окачени възли

метални керемиди възел 1

Втори тип Окачени възли

метални керемиди възел 2

Трети тип Окачени възли

възел 3 на метални керемиди

Монтирането на възлите на уламите на покрив от металните керемиди често представлява най-голямото предизвикателство, тъй като в тези възли се допират или се свързват различни покривни повърхности. Тази техническа особеност изисква профилиране на металния лист чрез изрязване в съответствие с профила на покрива, а също така и направата на допълнителна обшивка на връзката между листите с помощта на метална или метало-пластмасова улама. Схема на ъглов възел на покрив от метални керемиди е показана на фигурата по-долу.

endova

Монтажът на фронтонния и корнизния възел не представлява особена сложност. Металните листи се захващат непосредствено за дървената скара, а долният ръб на покрива, простиращ се извън стените, се обшива с дъски и със сайдингови, пластмасови или метални панели. Стенните планки обикновено се инсталират по покривните стрехи, като посоката на монтаж е от корниза нагоре, като планките се застъпват надължино 100 mm, покривайки крайните ръбове на металните керимиди. Детайл на фронтонен възел на покрив от метални керемиди е показан на следващата фигура.

фронтонен възел

Стенните възли на металните керемиди се използват за запечатване на фуги, намиращи се между покрива и стените. Схема на монтаж на стенни възли на метална керемида е показана на фигурата по-долу.

стенни възли на метални керемиди

Възелът при билото на покрив, изработен от метални керемиди, служи за покриване на фугата, която се получава при съединяването на металните керемиди при върха на покрива. За тези цели, обикновенно се използва метален или метало-пластмасов билен капак, като по този начин се предотвратява проникването на дъжд и сняг. Схема на възел при билото на покрив от метални керемиди е показан на фигурата по-долу.

възел на било на покрив

Монтаж на метални керемиди

Вижте по-долу инструкции за монтаж на метални покриви, чрез които можете да създаде по-добър и по-евтин покрив със собствените си ръце.

инструменти за метален покривЗа да изпълните инсталацията на покрива, имате нужда от инструменти, като винтоверт, чук, инструмент за рязане, рулетка, маркер и измервателна рейка.
Според технологията за монтаж на покрива за рязане на метални керемиди могат да се използват ръчни ножици за метал Рис.1, електрически ножици за ламарина (Рис. 3), електрическа ножовка за метал с фини зъби Рис. 2 Електрически трион Рис. 4, ръчен циркуляр с твърдосплавен диск Рис. 5.

Не забравяйте да отстраните останали след рязане метални стружки, в противен случай те ще се покрият с ръжда и ще повредят покривното покритие. Според технологията на изпълнение на покрива строго се забранява да се използва електрически абразивен диск за рязане Рис.6, защото в такъв случай под въздействието на високата температура изгаря не само полимерното покритие, но също така и цинка. Като резултат започва корозионен процес и се образува ръжда в местата на среза.

метален покрив - инструкции за монтаж
1. След като се монтират ребрата се препоръчва да се извърши контролно измерване на наклона на покрива, защото в процеса на строителството са възможни отклонения от проекта. Чрез измерване на диагоналните на наклонените покриви се проверява правилната форма на покрива и хоризонталността на покривната плоскост. С помощта на допълнителни елементи могат да бъдат скрити незначителни отклонения до 10 mm от правилната форма на покрива.

метален покрив - инструкции за монтаж
2. Технологията на монтажа на покрива изисква препоръчителния наклон на покрива изпълнен от метални керемиди да бъде не по-малък от 14 градуса. Основният размер, който определя дължината на листовете е дължината на ската (от стрехите до билото), отчитайки и дължината на стрехата на покрива (40 mm). Ако дължината е повече от 6-7 м. листове се разпределят на две или повече части, които при монтажа се припокриват с застъпване от 150 мм. Дългите листи имат по-малко застъпвания, но работата с тях не е толкова удобна както с късите.

метален покрив - инструкции за монтаж
3. При понижаване на температурата върху долната повърхност на металния лист се образува конденз. Също така издигащите се от вътрешността на къщата изпарения в студения въздух на подпокривното пространство се превръщат във вода. Излишната влага води до овлажняване на изолацията и като следствие до намаление на нейните топлоизолационни характеристики, а оттам и до измръзване на покрива и образуване заледени места, загниване на скарата и ребрата, дефекти във вътрешния интериор на помещенията и появата на плесен. За да се избегнат тези нежелани ефекти, според технологията на монтажа на покрива е необходимо да се използва изолационнен материал с подходяща дебелина, а металните керемиди да се предпазят от конденза чрез хидроизолационно покритие, а от влагата в помещенията – с помощта на пароизолационен слой.

За да се премахне влагата от подпокривното пространство, естествената вентилация е необходимо да се осъществи по такъв начин, че въздухът да преминава свободно от стрехата към билото. За тази цел между хидроизолацията и металните керемиди с помощта на дървена скара да се създаде вентилационно пространство от около 40 мм по височина, а при монтирането на листите по стрехата се оставят отвори с широчина 50 mm в, а при монтажа и уплътняването на капака за билото се предвиждат специални кръгли отвори в уплътнението.

метален покрив - инструкции за монтаж
4.Започвайки от стрехите (с провисване от 20 мм) по ребрата хоризонтално се полага рулонна хидроизолационна мембрана. Отделните рула се припокриват с ивица от 150 мм. Рулонните мембрани тип “Yutakon” или “D Yutafol Silver” се полагат със страната, маркирана с цветната лента по ръбовете, обърната нагоре, за да се спазят спесификациите на материалите. Рулонните мембрани тип “Yutavek” или “Tyvek” могат да бъдат положени двустранно. В действителност, има много видове покривни мембрани и приложението в конкретен случай е желателно да се консултира с техническо лице.

инструкции за монтаж
5. След като положите хидроизолационния пласт, ще бъде възможно да се работи едновременно върху устройството на покривното покритие отвън и топлоизолационните работи вътре в помещенията. Топлоизолационните плочи или рула се поставят между гредите по направление от стрехата към билото , оставяйки вентилационно пространство до хидроизолационния слой от 20 mm, в противен случай хидроизолационния слой ще загуби свойствата си. Според типа на мембраната се предвижда разстояние за вентилация между нея и топлоизолацията.

step6
6. На вътрешната повърхност на гредите с помощта на телбод се закрепва паранепропускливото фолио.Рулата се се полагат хоризонтално чрез застъпване и връзките се залепят херметично с лента . След това може да бъде инсталирана вътрешната обшивка.

gredi
7. Скарата се състои от греди 50х50 мм и дъски 32/100 mm (стойностите са приблизителни), обработени с антисептик. Първо, върху хидроизолацията на гредите от билото към корниза се заковават гредите 50х50 mm, а след това към тях хоризонтално се закрепват дъските. Първата корнизна дъска на скарата е по-дебела от другите с 10-15 мм от другите(~ 50×100 мм). Разстоянието от първата дъска на скарата до средата на втората е 300-350 мм в зависимост от вида на металните керемиди. Разстоянието между осите на всички други дъски на скарата със сечение 32/100 mm е 350 mm – 400 mm (също зависи от вида на керемидите ). Ако разстоянието между носещите греди надвишава 1000 mm, се използват по-дебели дъски. Покрай улами, около комини, капандури и др. скарата се изпълнява плътно. По две допълнителни дъски се заковават двустранно за монтаж на билния капак. Стенните планки се повдигат над скарата на височината на профила на металните керемиди.

9
8. Към плътната скара в мястото на вътрешната линия на при скатни покриви със самонарезни винтове закрепят планката на долната улама. При свързването на планките те се припокриват с около 100-150 mm (в зависимост от ъгъла на наклона на покрива). След това, предварително оразмерените и изрязани листове метални керемиди се полагат върху скарата.Върху връзката на листите ,се монтира декоративен елемент – планката на горната улама. Традиционно най-слабите места на покрива – това са местата на допиране или свързване и към тяхното изпълнение трябва да се подхожда много внимателно.

999. За да се осигури херметично прилепване на покривното покритие от метални керемиди към комините или стените на ската на покрива се изгражда вътрешна престилка. За нейната направа се използват долни съединителни планки. Планката се поставя плътно към стената на комина и горният ръб на планката се отбелязва на стената. По начертаната линия с помощта на ъглошлайф се прави нарез. След като изрязването завърши прахът се събира и нарезът се промива с вода. Поставянето на вътрешната престилка трябва да започне от долната стена на комина. Долната съединителна планка се отрязва ( при необходимост ), поставя се и се закрепя със самонарезни винтове. По същия начин се монтира престилката и на останалите стени. За да се изключи възможността от протичане се правят застъпвания около 150 мм.
Поставеният в нареза край на планката трябва да се херметизира. Под долния елемент на вътрешната престилка се поставя плосък лист ( вратовръзка ), който е предназначен за оттичане на водата. Вратовръзката може да се направи или надолу по корниза на покрива, или в уламата. С помощта на клещи и чук краят на вратовръзката се огъва и се оформя борд. Върху вътрешната престилка и вратовръзката се монтират листовете метални керемиди. Когато покривното покритие около комина бъде поставено, следва да се пристъпи към направата и монтажа на външната декоративна престилка от горни съединителни планки. Тя се поставя по същия начин като вътрешната, но нейният горен ръб се закрепя направо на стената, не се поставя в нарез.

Придвижването по покрива с метални керемиди трябва да става с меки обувки, като се стъпва във вдлъбнатината на вълната. Работниците на покрива трабва да бъдат осигурени с предпазни средства.

step1010. В съответствие с инструкцията за монтаж на водосточната система поставете държачите на улука на долната дъска на решетката. При поставянето на държачите, отчитайте, че краят на улука трябва да бъде разположен 25 — 30 мм по – долу от края на металните керемиди. Това е необходимо за да се осигури по – добро съхраняване на улука при падането на пластове сняг от покрива.

11. При монтаж на водосточна система с правоъгълно сечение поставете и закрепете улея в държача. Прикрепете към решетката корнизната планка: долният край на планката трябва да припокрива края на улея.

13Подпокривната хидроизолационна лента изведете върху корнизната планка, за да може конденза от лентата да изтича в улея. Ако вие монтирате водосточна система с кръгло сечение, то поставете и закрепете улея в държачите, като изведете задния ръб на улея в изпъкналата част – фиксатор на държача. Прикрепете корнизната планка към решетката: долният край на планката трябва да припокрива края на улея.

image01412. Монтаж на мансардни прозорци. Броя на прозорците, които са необходими за достатъчно осветление, се определя като отношение на остъклената полезна площ към повърхността на пода (1:8-1:12). Ако общата площ на мансардата е 100 м2, то полезната остъклена площ ще бъде примерно 10 м2. Препоръчаната височина на поставяне на прозорците от пода е 90-110 см.

image015При избора на прозорци е необходимо да се има предвид, че два прозореца по-малък размер, разположени на разстояние един от друг, дават много повече светлина, отколкото един прозорец с големи размери. Съществуват също также възможности за поставяне на прозорците групирано: хоризонтални, вертикални и комбинирани.
Системата за монтаж на прозорците позволява поставянето им на решетката със закрепване в ребровите греди.Прозорците голям размер следва да се поставят на ребрата. В случай, че размерът на прозорците не съвпада с разстоянието между ребрата, е необходимо малко да се измени ребровата конструкция. Препоръчва се да се установи фрагментът на реброто и хоризонталните контралетви за неговата фиксация. Отворът в покрива трябва с 45 мм по височина и 40-60 мм по ширина да превишава размера на планирания за поставяне прозорец. Всеки прозорец се придружава с подробна инструкция за монтаж.

image01613. Първият лист метални керемиди се подравнява по челото на покрива и с един самонарезен винт се закрепя на билото. При това изнасянето на листа спрямо корниза е 40 мм. (см. рис.А). Вторият лист се поставя със застъпване върху първия ( ако монтажът на покрива се прави от дясно наляво ) или краят на втория лист се подпъхва под края на първия ( ако монтажът се извършва от ляво на дясно ). Листите се съединяват в горната част на застъпването със самонарезни винтове, за да не бъдат завити към решетката и да могат да се завъртат относително самонарезния винт, удържащ първия лист на билото (см. рис.В).
Третият лист се монтира аналогично на втория. Трите листа, съединени помежду си се изравняват успоредно на корниза на покрива. Ако Вие сте закупили метални керемиди със защитно фолио, задължително снемете защитното фолио преди монтажа.
Ако листовете метални керемиди трябва да се съединяват по дължина, редът на полагане на листите е посочен на рисунка Б. При това се съединяват и изравняват по челото на покрива листове 1 — 4.

image017
14. Долният лист на металните керемиди се прикрепя със самонарезни винтове в основата на вълната през вълна. Следващите редове самонарезни винтове за завиват в шахматен ред през една вълна. Страничното застъпване на листовете метални керемиди се закрепя със самонарезни винтове по гребена на всяка вълна. Количество на самонарезните винтове е съответно 6-8 броя на квадратен метър.

18
15. На челото на покрива поставят челни планки. Закрепват ги през 500-600 мм със самонарезни винтове с дължина 28 мм (отстрани) и 80 мм (отгоре). Застъпването между планките е 50 мм, при необходимост планките се подрязват.

19
16. Капаците на билото могат да бъдат плоски или кръгли. Монтажът на кръглия билен капак започва със закрепване по неговото било на плоски и конусни заглушки (взависимост от формата на покрива) със самонарезни винтове или нитове.

20
17. На билото се поставя фигурен уплътнител с предварително освободени вентилационни отвори. След това на уплътнителя монтират капака на билото, закрепен със самонарезни винтове за било (80 мм.) през една вълна на металните керемиди. Между билните капаци има застъпване 100 мм.

image021
18. Сега следва да срежете върха на антенния изход до размер примерно с
20 % по- малък от диаметъра на тръбата и да го вкарате в тръбата. С помощта на чук оформете основата на антенния изход под формата на покрива. Намажете съединенията със силиконов херметик и закрепете антенния изход към покрива със самонарезни винтове.

image022
19. По шаблона очертайте и изрежете отвор в металната керемида. Закрепете свързващия елемент към металната керемида със самонарезни винтове, като предварително нанесете силикон. В свързващия елемент поставете изпускателния изход ( канализационен и др. ), с помощта на нивомер го поставете вертикално и го закрепете със самонарезни винтове. Съединете изпускателния изход с въздухопровода във вътрешността на къщата с помощта на гофрирана тръба. Гофрираната тръба се пропуска през пароизолацията, топло и хидроизолацията, местата на нейното преминаване следва да се херметизират със залепваща лента.

konsola620. На покрива стълбата се монтира с помощта на конзоли. Конзолите закрепят върху стойките на стълбата (4 бр. на секция) и се фиксират отначало с болтове (М8х40), а след това със самонарезни болтове Ш8х60 се закрепят в гънката на вълната на металната керемида. Прикрепянето на конзолите към покрива се херметизира. По дължина на ската стълбата се събира на секции, горната секция се закрепя със специални конзоли към гредата на билото.
Сглобяването на стълбата на стената започва с монтаж на перилата. Стойките на покривната стълба и края на перилата, намиращи се на покрива се притискат с две скоби и се стягат не напълно с два болта М8х40. След това стенните конзоли с помощта на скоби се поставят на стойките на стълбата на стената под горното и над долното стъпало и се фиксират с с болтове М10х45. При необходимост дължината на перилата, стенните конзоли или секциите на стълбата могат да се намалят. Конзолите се закрепят към стената с анкерни болтове. След това перилата се монтират върху горния край на стойките на стенната стълба и се закрепят с болтове М10х35. На покрива края на перилата се затягат окончателно. Горната двойка стенни конзоли се закрепят към обшивната дъска или към ребрата с висящи конзоли.

image024
21. За безопасното придвижване по покрива, по време на неговата експлоатация, на нивото на корниза се закрепя вертикална решетка, предпазна преграда. Решетката под нея се прави плътна. Закрепянето на опорите на предпазната преграда се изпълнява с поцинковани винтове за дърво М8х60 с каучукова гарнитура, които се забиват през покривния лист в опорната греда в мястото на вдлъбване на вълната металната керемида. Опората се регулира, относително ъгъла на наклона на покрива ( разстояниета между опорите на къщата е около 900 мм ) и се фиксира, покривната преграда се поставя на опорите. В местата на съединяване на секциите на преградата и опората се пробиват отвори съответно 11 мм в горната и 9 мм в долната напречни греди на секциите и опората. Чрез тях се осъществява болтовото закрепване на секциите с опората, с болтове М10х35 и М8х55. Отворите в горната напречна греда се затварят с полиетиленови заглушки. След завършването на монтажа местата на съединяване на секциите се херметизират.

image025
22. За достъп до комина, антените и др. на покрива ( върху плътната решетка ) се поставят преходни мостчета ПМ-355х1100 с дължина 1,1 м. Закрепянето на опорните конзоли на моста към покрива се изпълнява аналогично на закрепването на покривната преграда. Регулирането на наклона платформата ( до 50 градуса ), относително покрива се осъществява с подбор на съответните отвори в долните и горни конзоли и тяхната фиксация с болтове М8х20 (по два на всяка страна).

image026
23. За да се избегне лавинното падане на снеговете от покрива през пролетта се предвижда поставянето на надежден тръбен снегозадържател. Решетката под него се прави плътна. Разстоянието между опорните конзоли е около 1000 мм., а разстоянието до краищата на снегозадържателя е около 500 мм.

Монтажът на снегозадържателя прилича на монтажа на мостика и покривната преграда. Снегозадържателят се поставя на разстояние около 350 мм от корниза.

Ако дължината на ската е повече от 8 м, се поставя допълнителен снегозадържател. Над мандсарните прозорци задължително се поставят снегозадържатели.

image027Като икономичен вариант за решение на горепосочения проблем може да се използва планка на снегозадържател, която се закрепя през вълна със самонарезни винтове за било (80 мм) заедно с усилващата планка към решетката, долният край на снегозадържателя се закрепва към металната керемида с обикновени самонарезни винтове.

Видео инструкции за Монтаж на метални керемиди

Video: Инструкция: монтаж метални керемиди

Видео инструкции за правилния монтаж на метални керемиди

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай