Как да изградим сламен покрив | MKM БГ ГРУП

Как да изградим сламен покрив

сламени покриви

сламени покриви

сламени покриви

В настоящата статия се разказва за това как сами да изградите сламен покрив и как да го направите най-качествен и надежден.

solomennaya-krysha

Сламените покриви в европейските страни се смятат за елитно скъпо покритие, чиято висока цена е свързана с редица фактори:

  • екологично безопасен;
  • дефицитност на дадения материал;
  • ръчно извършване на монтажа на покрива и др.

Полезна информация: за получаване на квалификация „майстор“, който знае как да направи сламени покриви, се изисква стаж от 3 да 5 години, а обучението продължава една – две години.

Изграждането на сламени покриви (например сламените покриви на селските къщи), търсенето на които с всяка година нараства, се изпълнява по европейски технологии.

Даденият вид покрив е най-популярен в частното строителство, във връзка с достатъчно високата стойност на материала и труда по неговото поставяне.

Независимо от това, в крайна сметка сламените покриви могат да се сравнят по цена с керемидените, тъй като не изискват монтаж на топло- и хидроизолация.

Монтаж на покрива върху болтове

В случай, че покривът от слама се монтира върху болтове, се изпълнява закрепване на снопите притегнати с тел към закрита настилка.

Като материал за изготвяне на обшивните щитове се използват дървесно-влакнести плочи ( ДВП ), многослоен фазер, плочи от лепени дървени частици ( ПДЧ ) и др.

Снопите слама се явяват доста важна част от изолацията покрива. Между тях и долната конструкция не се оставя луфт, тъй като долната конструкция е херметична.

Това позволява да се отдели вътрешната част от външната и в резултат да се получи надежден, уютен и пожаробезопасен сламен покрив.

solomennaya-krysha-svoimi-rukami

Повърхността на долната конструкция трябва да се направи гладка, суха, чиста, достатъчно здрава, без повреди. Освен това важен фактор е найната херметичност.

Важно е също така да се обърне особено внимание на такива излизащи от сламения покрив елементи, като комини и прозорци на мансарди.

За изграждане на сламени покриви се използва прясноводна тръстика, която се състои от прави, здрави и гъвкави зрели стъбла, на които не трябва да има листа.

Не се допуска за използване на следната тръстика:

  • Обгоряла;
  • Заплесенясала;
  • Гнила;
  • Смесена с трева, клонки или краища.

За направа на сламени покриви и полагане на тръстиката се изискват следните минимални ъгли на наклона:

  • В случай че покривът не е голям, когато дължината на ската не превишава 2 м, прозорците на мансардата имат равни скатове, минималният ъгъл е 30 градуса;
  • При голям покрив минималният ъгъл е 40 градуса;
  • При кръгли скатове на мансардните прозорци – 30°.

Важно: следва също да се вземе под внимание, че полагането на тръстиката на покрив с ъгъл на наклона който е по -малък от 45°, води до съществено понижаване на дълговечността на сламения покрив.

Основни нюанси в изграждане конструкцията на сламения покрив:

сламен покрив 1. При строителството на обичаен покрив с минимален наклон на покрива  45°, в качеството на първи слой може да се използва стара тръстика, така също кухи стъбла и върхове.

Важно: ако къщата със сламен покрив включва такъв слой, то той може да се вижда на не повече от две трети от долния край на покритието.

2. Максимално допустимото количесто кухи стъбла в снопа е 2 процента. Следва също да се следи отделните камъшови стъбла да си съответстват по дължина и дебелина, същото важи и за дебелината на снопа камъш, а така също на полагания слой.

3. В местата, в които сламата излиза извън границите на долната конструкция тя се стяга на 4 – 6 см в зависимост от това, какво ветрово натоварване се предполага в дадения регион. Стягането се извършва в посока на външната повърхност без при това да се оставят луфтове. Тръстиката трябва плътно да приляга към вътрешните краища на покрива, като при това излиза извън предела на притискащата планка приблизително на 15 см.

4. Телените притискачи се изработват от стоманена поцинкована тел. Първият се разполага на разстояние 20 см от пристягащата планка, а вторият- на 12 см разстояние от първия. Разстоянието до всеки следващ слой е 28-30 см.

5. Закрепянето на камъша се прави достатъчно здраво на разстоянията посочени по – горе за притискачите, към ъгловите греди снопите се пришиват със стоманена тел със стъпка 22 см.

6. В случай, че разстоянието между стягащата планка и върха на покрива не превишава 7 м, при наклон на покрива – повече от 40° и дължината на камъша е по малка от 1,5 м, дебелината на полагания около основата на покрива слой камъш трябва да бъде минимум 25 см. Дебелината на слоя около върха на покрива трябва да бъде минимум 22 см. Така също следва да се предвиди износващ слой – минимум 9 см. Ако пък разстоянието между планката и върха превишава 7 м., наклонът на покрива не достига 40°, или дължината на камъша е повече от 1,5 м, то дебелината на слоевете ще бъде 29 и 25 см., а на износващия слой – 10 см.

Полагането на сламения покрив на равна основа му позволява да остане равен. В зависимост от годишните времена и мястото на събиране на тръстиката, даденият материал може да има различен цвят, дължина и дебелина, което често бие на очи при новите сламени покриви. Посочените различия практически изчезват напълно след една година експлоатация на покрива и по никакъв начин не оказват влияние на качеството на неговата покривка.

При монтажа на билото на покрива камъшът трябва да се положи на височина, позволяваща да се остави между камъша и билото разстояние не надвишаващо 6 см., при това дължината на видимите стъбла също трябва да бъде не повече от 6 см.

Изброените изисквания е необходимо да се спазват при изграждането на сламени покриви.
Във връзка с това, че покривните работи се изпълняват ръчно, качеството на покрива като резултат ще се различава, а спазването на дадените изисквания ще осигури добро качество на покрива, съответно ще увеличи срока на неговата експлоатация.

Постоянната обшивка на снопите може да се извършва по следните начини:

Обшивка с тел

Ако покривът изпълнява едновременно функцията на таван, обшиването може за се извършва едновременно от двама човека – единият обшива, а другият направлява отвътре.
Обшиването се осъществява с игла в която е вдяната тел. При това направляващият помага да се върне иглата обратно при обхождането на реброто.
В случай на липса на достъп до покрива отвътре за обшиване използват закривена игла с пръстени, към които се закрепя телта. Даденият метод е мого трудоемък и почти не се използва в наши дни.

Обшиване с помощта на болтове към които е прикрепена тел

Болтовете заменят прокараната под покрива тел, закрепянето се осъществява към ребрата или решетката на покрива.Телта към болтовете трябва да се прикрепи предварително, като се осигури дължина , достатъчна за обшиването на целия покрив. Такъв метод е достатъчно бърз и прост и не изисква помощник.

Обшиване с помощта на гвоздеи

Може да бъде изпълнено при правилен монтаж на решетката, която трябва да издържи даденото натоварване.
Даденият метод се отличава с бързина и удобство, но използването на голямо количество гвоздеи съществено увеличава неговата стойност.

Обшиването с пристягащи ленти (отрязъци от дърво, тел или стъбла бамбук)

с дължина 8 мм може също да се използва за закрепване към покрива на сноповете камъш. Даденият метод по – често се използва при декориране на покрива и отделни негови елементи.

За да се изравни окончателно сламата, да се уплътни и да й се придаде спретнат външен вид, подбиват я със специална лопата , оформяйки по плътен слой.

Изграждането на сламен покрив е доста трудоемък и бавен процес, но като резултат се получава относително евтин, екологично чист и надежден покрив, способен надеждно и ефективно да служи в продължение на много години.

Видео инструкции за монтаж на сламени покриви

Video:

Източник: krovlyakryshi.ru
Превод от руски: МКМ БГ ГРУП

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай