Система мост С на стоманена плоча | MKM БГ ГРУП

Система мост С на стоманена плоча

Конструкция на пътна настилка на мостово платно върху стоманена ортотропна плоча с покритие на пътната част – асфалтобетон върху хидроизолация. Състои се от основа – стоманена ортотропна плоча, грундиращ слой, хидроизолация, асфалтобетоново покритие от няколко пласта с използване като свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка.

Система мост на метална плоча

  1. Боя за пътна маркировка
  2. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ)
  3. Армираща мрежа
  4. Емулсия пътна битумна
  5. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка (ВДПБ)
  6. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
  7. Праймер (грунд )битумно полимерен
  8. Стоманена ортотропна плоча

Основа

Носеща основа в такава конструкция мостово съоръжение е стоманена ортотропна плоча. На повърхността на плочата не трябва да има хлътнатини, изпъкналости, остри части, пръски от заваряване. Омазнените места се промиват с алкален разтвор. Всички остри ръбове и краища се закръглят с радиус не по-малък от 3 мм. Почистването на металните повърхности може да се извърши с използване на пясъчноструйни или съчмоструйни машини. Сушенето на повърхността става по естествен път, за ускоряване на процеса извършват обдухване на повърхността с чист сух въздух.

Грундиране на повърхността

След почистването на метала, за да се запази цялостта на почистена повърхност тя се грундира. За грундиране се използва Праймер битумно полимерен – еднокомпонентен материал за студено полагане. Предназначен е за обработка на повърхността на стоманената ортотропна плоча, носещата част на мостовата конструкция, преди полагането на хидроизолационния слой. Бързосъхнещ. Защитава металната повърхност от корозия, увеличава якостта на прилепване на запоявания хидроизолационен материал към основата.

Хидроизолация

Хидроизолацията се изпълнява с материала ТЕХНОЕЛАСТМОСТ С, който се запоява в един слой към почистената метална повърхност. Работите се изпълняват в сухо време при температура на въздуха не по–ниска от минус 25°C. За да се изключи възможността от повреждане на материала, е необходимо той да бъде подгрят в помещение, в целия си обем, до положителни температури. Полагането на рулата започва от ниските наклони. Платната материал се залепят с припокриване 60-100 мм в надлъжните присъединявания и не по-малко от 150 мм в напречните присъединявания. Напречните присъединявания на рулата в съседни ленти трябва да бъдат изместени относително едно от друго на 500 мм.

Асвалтовобетонно покритие

Асфалтобетоновото покритие се изпълнява в няколко пласта от лети плътни или зърнести – мастик асфалтобетони с използване на свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ), взависимост от състава и интензивността на движението в съответствие с ГОСТ 9128-97 «Смеси асфалтобетонови за пътища, самолетни писти и асфалтобетон». ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфалтобетонови и асфалтобетон зърнести – мастик»,ГОСТ Р 54401-2011 «Асфалтобетон за пътища лят, горещ. Технически изисквания». Асфалтобетонът се полага непосредствено върху хидроизолацията.

Пътна Емулсия

Пътната емулсия се използва като свързващ конструкционните слоеве пътна настилка слой, за повърхностна обработка. Пътната емулсия се произвежда в съответствие с ГОСТ Р 52128-2003 и има всички необходими сертификати.

Армираща мрежа

Мрежи от фибростъкло и полиестерни мрежи се използват за армиране на асфалтобетона. Подобряват якостните и експлуатационни показатели на пътната настилка. Предотвратяват разместването, пропадането, напукването на пътната настилка.

Боя за пътна маркировка

Боя за пътна маркировка предназначена за създаване на хоризонтална маркировка на платната за движение на автомобилните пътища и улици с асфалтобетонни и бетонни покрития.

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай