Фундамент Стандарт | MKM БГ ГРУП

Фундамент Стандарт

Система за изолация на фундамент на сграда с неизползваеми помещения или технически етаж.

фундамент стандарт

 1. Земна основа
 2. Земна основа обратен насип
 3. Профилирана мембрана PLANTER standard
 4. Хидроизолация
 5. Преходен борд (перваз)
 6. Стоманобетонна конструкция на фундамента
 7. Набъбващ профил
 8. Чакъл
 9. Грунд битумен Праймeр
 10. Пясък
 11. Цилиндър – Тръбна изолация

Област на използване:

Системата Фундамент Cтандарт се използва за защита на подземните съоръжения в сгради с технически етаж или неизползваеми подземни помещения в песъчливи земни маси с ниско ниво на подземни води (под нивото на фундаментната плоча).
фундамент стандарт - приложение

Описание и преимущества на системата:

Високоскоростно изграждане на системата

Системата включва направата на сигурен хидроизолационен слой, защитаващ фундаментната стена от въздействието на атмосферните условия и подпочвените води. За хидроизолационен слой се препоръчва използането на битумно-полимерен мастик за студено полагане, който притежава голяма еластичност, якост на свързване с основата, топлоустойчивост, устойчивост на въздействието на влага. Преди нанасяне на мастика повърхността следва да се грундира с битумен праймер. За битумна подготовка може да се използват и други видове праймери, например: праймер битумно емулсионен или праймер битумно – полимерен.

Подхожда идеално при изграждането на технически етаж. Популярност на технологията, лесен монтаж

В хидроизолацията на система е възможно вместо мастик да се използва рулоен битумно-полимерен материал за горещо полагане, който се полага в един слой. Основата трябва да се подготви по следния начин: да се загладят неравностите, да се измаже, да се грундира с битумен праймер. В случай, че е невъзможно използването на горелка с открит пламък и за да се увеличи скоростта на монтажните работи е възможно използването на самозалепващ битумно-полимерен материал. За изолация на отоплителната и водоснабдителната системи, които преминават през техническия етаж, се препоръчва използването на тръбна изолация. – Цилиндри.

Ефективна защита на хидроизолацията

Подготовката на основата под фундаментната плоча се изпълнява с използване на мембрана PLANTER standard, положена върху подготвения земен слой. Мембраната създава оптимални условия за изливане и последващо втвърдяване на бетона на фундаментната плоча. За защита на хидроизолационния слой се използва профилирана мембрана от полиетилен с висока плътност PLANTER standard, която предотвратява възможните повреди при обратния насип и допълнително защитава конструкцията на фундамента от външни въздействия. Закрепянето на профилираната мембрана PLANTER standard се осъществява с шиповете към стената, което позволява да се създаде допълнителен, осигурителен 8 мм канал, равен по височина на шипа на мамбраната. Използването на PLANTER standard позволява също да се предпази хидроизолащия слой от попадане на преки UV – лъчи, негативно въздействащи на битумно – полимерния материал по време на монтажа.

Спецификация на система за фундамент Стандарт:

спецификация на система за фундамент стандарт

Компоненти на системата:

 1. Земна основа обратен насип
 2. Профилирана мембрана PLANTER standard
 3. Мастик
 4. Грунд битумен Праймер
 5. Фундаментна плоча

Технически решения:

фундамент стандарт
Цокъл. Хидроизолационният слой в цокълната част трябва да се изпълни на височина 300–500 мм над нивото на земята.

фундамент стандарт
Преход от вертикална към хоризонтална повърхност. В местата на присъединяване на повърхностите, за осигуряване на херметичност на съединителната фуга, трябва да се поставя самонабъбваща лента или PVC водоспираща лента.

фундамент стандарт
Деформационна фуга. За да се осигури херметичност на деформационната фуга, трябва да се използват централно разположени PVC водоспиращи ленти

фундамент стандарт
Комуникационни проходи. В местата на комуникационните проходи да се полага допълнителен хидроизолационен слой на принципа: диаметърът на тръбата – по-малък от този на прохода.

Компоненти на техническите решения:

1. Земна основа
2. Пясък
3. Профилирана мембрана PLANTER standard
4. Мастик покривен
5. Преходен борд (перваз)
6. Стоманобетонна конструкция на фундамента
7. Набъбващ профил
8. Чакъл
9. PVC водоспираща лента
10. Подсилващ хидроизолационен слой
11. Метална тръба
12. Конструкция на интериорната настилка
13. Херметик
14. Земна основа обратен насип
15. Битумен Праймер
16. Екструдиран пенополистирол
17. Полиетиленово фолио
18. Хидроизолационна самозалепваща лента

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай