Монтаж на покрив с дървени керeмиди | MKM БГ ГРУП

Монтаж на покрив с дървени керeмиди

дървени керемиди

дървени керемиди

дървени керемиди

Полагането на дървени керемиди ( шиндли ) се извършва на няколко слоя, в резултат на което видима остава само част от всяка шиндла, а останалата част се крие под следващите слоеве. При висококачествено покриване на покрива в три слоя, покривката ще достигне дебелина 4 и повече см. Благодарение на това се постига абсолютна херметичност. Колкото е по – малък ъгъла на покритието, толкова повече шиндлите трябва да се припокриват една с друга. При полагане на шиндли на покрива на жилищна сграда, минималното припокриване е 68% от дължината на шиндлата.

Шиндлите се използват за покриване на къщи с наклон на покрива от 17° до 90°. При малки ъгли на наклона на покритието, за да бъде покривката по дълговечна, следва да се използват по дълги шиндли. Така също при покрития с малък ъгъл се препоръчва допълнително да се импрегнират шиндлите с прозрачен дървен лак.

При наклон от 71° до 90° е възможно изграждането на двуслойно покривно покритие. При наклон от 17° до 70° трябва да бъде изградено трислойно покривно покритие. При това за покрив с наклон от 23° до 70° не се изисква поставянето на допълнителна хидроизолационна подложка. Но при наклон на покрива от 17° до 22° е необходимо полагането на водоустойчива подложка под шиндлите.

Покривката от шиндли се полага отляво на дясно, отдолу нагоре. В редицата шиндлите се постилат като зигзагообразна рисунка, когато челното съединение между дъсчиците на долния ред съвпада със средата на шиндлата от горния ред. За да се осигури този начин на полагане, предварително се приготвят наполовина по-малки дъщичи с които започват полагането на всеки четен ред. При трислойно покритие цялата горележаща шиндла трбва да припокрива долулеожащата на 2/3 от дължината на шиндлата. На уламите, а така също на другите сложни покривни елементи е допустимо увеличаването на слоевете на покритието до 4-5.

Всяка шиндла е необходимо да се прикове към решетката с два гвоздея в горната й част. За закрепване на шиндлите са подходящи поцинковани гвоздеи с широка шапка, с дебелина 1,8 – 2,3 мм., с дължина 35-60 см. в зависимост от големината на приковаваната шиндла, но най-добре е да се използват гвоздеи от сложнолегирани стомани, медни гвоздеи или месингови. Гвоздеите трябва да се забиват в решетката на 18-20 мм. При използването на обикновени черни гвоздеи могат да се появят „тъмни вадички“.

В зависимост от влажността на дървената керемида оставяните между дъщиците луфтове трябва да бъдат от 1 до 5 мм. Особено важно е при монтажа , да се направи така, че шапките на всички гвоздеи да бъдат препокрити с шиндли и защитени от въздействието на атмосферата.

За първия ред се използват шиндли с по – малка дължина, примерно 1\2 от дължината на шиндлата. За втория ред се използва специална шиндла, която придава нужния ъгъл на полагане на шиндлите. Третият ред и следващите се полагат с обикновени шиндли.

Струва си всеки ред да се полага по канап. Първият ред се изтегля по-надолу от крайната греда на решетката на 2-3 см. Вторият ред – на 3-5 см. по – надолу от първия, третият се полага наравно на първия. Този вид полагане позволява да се отведе водата към водосточната система и да се предотврати нейното попадане в решетката и в подпокривното пространство.

По дължина на стряхата на покрива се заковава дъска, дебелината на която трябва да се равнява на дебелината на шиндлата. На билото шиндлите се съединяват челно. Вместо ветрова дъска, може за украса да се използва правоъгълна или фигурна шиндла.

Тъй като масата на покривката от дървени керемиди е по–малка от керемидената или шиферната, то покривните конструкции се избират по–леки. За покривката от шиндли не е необходима непрекъсната дъсчена обшивка. Дебелината на решетката трябва да бъде не по-малко от 24 мм.

Разстоянието между гредите на решетката се определя от дължината на шиндлата. Под покритието от шиндли не се препоръчва да се подлага някакъв вид рулонен материал за хидроизолация, тъй като той препятства вентилирането на покрива и предизвиква нейното загниване. В случай на топъл таван е необходимо да се предвидят вентилационни отвори за проветряване на подпокривното пространство.

монтаж на дървени керемидиПреди да започнете да приковавате шиндлите, трябва да ги „натопите“, да ги поставите във вода за няколко часа.

монтаж на дървени керемидиКорнизът на покритието от шиндли може да се завърши с украсена с дърворезба ветрова дъска.

монтаж на дървени керемидиПокриването на покрива с шиндли се осъществява стриктно в съответствие със специални правила и указания.

монтаж на дървени керемидиМонтажът на покривката от шиндли може да се осъществява по всяко време на годината.

монтаж на дървени керемидиПокритието с шнидли не изисква непрекъсната дъсчена основа.

монтаж на дървени керемидиВисококачествено поставяне на шиндли в три слоя гарантира абсолютната херметичност на покривката.

Покриването на покрива с дървени керeмиди се осъществява стриктно в съответствие със специални правила и указания

1. Полагането на шиндлите се извършва в 2-3 слоя, отляво на дясно, отдолу нагоре. Първият ред трябва да бъде по – дебел от следващите редове.
Всеки ред трябва да се полага по канап, за да бъдат редовете равни.

полагане на дървени керемиди

полагане на дървени керемиди

2. Всяка шиндла се приковава в горната й част с два гвоздея. При това следващият слой трябва закрива главата на предходния гвоздей.

полгане на дървени керемиди

полгане на дървени керемиди

3. Решетката за полагане на шиндлите трябва да бъде направена от греди с абсолютно еднакъв размер. Стъпката на решетката зависи от размера на шиндлата. Шиндлата в съединителните редове се подрязва на зъб, за по плътно полагане.

полагане на дървени керемиди

полагане на дървени керемиди

4. В уламите е необходимо да подлага хидроизолация. Броят на редовете на шиндлите в уламите може да се увеличи до 4 – 5.

полагане на дървени керемиди

darveni_15

5. Шиндлите около комините се полага върху застъпването на „вратовръзката“. При полагането на шиндлите между дъсчиците трябва да се оставят луфтове, за да може покрива да „диша“. Големината на луфта зависи от размера на шиндлата.

полагането на шиндлите

полагането на шиндлите

6. Когато процесът на полагане на шиндлата достига до билото, дъсчиците трябва да се подберат с еднакъв размер. Съществуват няколко варианта за полагане на билото на покрива.

полагане на шиндлите

полагане на шиндлите

7. Покриването с шиндли позволява да се покриват покриви с радиуси и различни ъгли. За украса на фронтоните на покривите най–добре е да се използва фигурна шиндла.

покриване с шиндли

покриване с шиндли

8. По дължина на стряхата на покрива се приковава дъска с дебелина равна на дебелината на шиндлата. Шиндлите могат да се използват за украса на корниза.

шиндлите като украса

шиндлите като украса

9. За предотвратяване на лавинообразното свличане на снега от покрива на къщата върху покритието може да се постави система за задържане на снега. Такава снегозадържаща система от дървета и камъни широко се използва в Швейцария и има не само функционален характер, но се явява и елемент от декора.

снегозадържаща система

снегозадържаща система

Данни за трислойното полагане на шиндлите на покрива
Обект Дължина на шиндла, см. Дължина на видимата част на шиндлата, см. Пог. м. водном кв.м.
Много големи прави повърхности на покрива 70 22 4,55
Много големи повърхности (500 – 1000 кв.м.) 60; 50 18; 16 5,56; 6,25
Големи площади и средни повърхности на покрива (100 – 500 кв.м.) 45; 40 14; 12,5 7,14; 8,00
Средни, малки и извити площи на покрива 30 9 11,11
Най – малки и силно извити площи на покрива 25; 20 7,5; 6 13,33; 16,67

Видео инструкции за монтаж на покрив с дървени керемиди

Video:

Снимки: www.biokrone.ru

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай