Фасадни системи | MKM БГ ГРУП

Фасадни системи

Повишаването на цените на енергоносителите, измени отношението на собствениците на жилища към качеството и ефективността на ограждащите конструкции на сградите. По-голямо внимание започна да се обръща на енергоспестяващите параметри на строителните системи и дълготрайността както на новостроящите сe, така и на съществуващите вече сгради. Тази световна тенденция е отразена в държавните програми за ефективно използване на енергията в жилищните сгради. През изминалите години на различни държави се отдаде не само да задържат ръста, но даже и значително да понижат енергопотреблението в строителния комплекс, дори независимо от увеличаването на жилищната площ.

Фасадни системи за промишлено и гражданско строителство

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай