Фундамент Дренаж Лайт | MKM БГ ГРУП

Фундамент Дренаж Лайт

Система за изолация на фундамент на сграда с неизползваеми помещения или технически етаж.

фундамент дренаж лайт

 1. Земна основа обратен насип
 2. Инженерна подготовка
 3. Профилирана мембрана PLANTER geo
 4. Хидроизолация
 5. Битумен Праймeр
 6. Преходен борд (перваз)
 7. PVC водоспираща лента
 8. Стена на фундамента
 9. Земна основа
 10. Дренажна тръба

Област на използване:

приложение на систематаСистемата Дренаж Лайт се използва за защита на подземни съоръжения с технически етаж или неизпозваеми помещения при местен земен слой: глинести и песъчливо глинести почви и дълбочина на залагане на фундамента повече от 1,5 м независимо от нивото на подпочвените води, а така също в песъчливи почвени слоеве при ниво на подпочвените води над нивото на фундаментната плоча.

Описание и преимущества на системата:

За използваеми подземни помещения е необходимо да се използва системата Фундамент Дренаж

За хидроизолационна мембрана се препоръчва използването на рулонен битумно-полимерен материал за горещо полагане, който се запоява върху предварително подготвената основа. Преди полагане на хидроизолационния слой повърхността трябва да се грундира с битумен праймер.

Осъществяването на пристенен дренаж, изпълнен с дренажната мембрана PLANTER geo, позволява ефективно извеждане на атмосферните и подпочвени води. Пристенният дренаж включва и дренажни тръби, които се разполагат под петата на фундаментната плоча и служат за приемане и отвеждане на подземните води от съоръжението във водосточно-дъждовната канализация, което повишава сигурността и дълготрайността на цялата хидроизолационна система.

Сигурно решение при водонаситени земни слоеве

При ниско ниво на подпочвените води (под нивото на фундаментната плоча) като алтернатива на бетонната подготовка се препоръчва използването на профилирана мембрана PLANTER standard.
При високо ниво на подпочвени води е възможно осъществяването на пластов дренаж с използването на материала PLANTER standard, който се полага върху бетонната подготовка с наклонообразуване. Върху профилираната мембарана се изпълнява изравняваща замазка, на която се полага хоризонтална хидроизолационна мембрана.

Ефективно отвеждане на подземните води от съоръжението с помощта на профилирани мембрани и дренажни тръби

При изграждане на конструкция от монолитен стоманобетон, е необходимо да се извърши допълнителна херметизация на технологичните фуги от бетонирането, с използване на набъбващи или водоспиращи ленти.

Спецификация на система за фундамент Дренаж Лайнт:

спецификация фундамент дренаж лайт

Компоненти на системата:

 1. Земна основа обратен насип
 2. Пристенен дренаж PLANTER geo
 3. Хидроизолация
 4. Битумен Праймeр
 5. Фундамент

Технически решения:

технически решения фундамент дренаж лайтПреход от вертикална към хоризонтална повърхност. В местата на присъединяване на повърхностите, за осигуряване на херметичност на съединителната фуга, трябва да се постави PVC водоспираща лента. А така също да се положи допълнителен слой хидроизолация. Защитата на хидроизолацията се осъществява от профилираната мембрана.

технически решения фундамент дренаж лайтКомуникационни проходи. Комуникационните проходи в дадения случай могат също да бъдат изпълнени с помощта на свързващи детайли, предвидени в стадия на проектиране. В местата с комуникационни проходи трябва да се подсили хидроизолационният слой.

технически решения фундамент дренаж лайтДеформационна фуга. За да се осигури херметичност на деформационната фуга, трябва да се използват централно разположени PVC водоспиращи ленти.

технически решения фундамент дренаж лайтЦокъл. Хидроизолационният слой в цокълната част трябва да се изпълнява на 300–500 мм над нивото на земята. За защитен слой се полага екструдиран пенополистирол.

Компоненти на техническите решения:

 1. Земна основа обратен насип
 2. Пристенен дренаж PLANTER geo
 3. Хидроизолация
 4. Подсилващ слой
 5. Праймер
 6. Фундамент
 7. PVC водоспираща лента
 8. Дренажна тръба
 9. Анкерен болт
 10. Набъбваща лента

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай