Система за звукоизолация на междуетажните подове

Система за звукоизолация на междуетажните подове

Система – Акустик

система за звукоизолация

 1. Стоманобетонна плоча на пода
 2. Изравняваща замазка
 3. Хидро и звукоизолационен материал Техноэласт Акустик Супер
 4. Армирана циментово-пясъчна замазка
 5. Подова настилка, плочка

Област на използване:

приложение на АкустикСистема за звукоизолация Акустик е широко разпространена и се използва при звукоизолация на под от ударен шум в конструкцията на подове на промишлени, жилищни, обществени, административни сгради.

Описание и преимущества на система за звукоизолация Акустик:

Увеличаване на индекса на звукоизолация при минимална дебелина на материалите

Системата Акустик е ориентирана към изолация на ударния шум. Конструкцията „плаващ под” с използване на Техноэласт АКУСТИК СУПЕР е насочена към изолация на ударния шум, който се предава по носещите конструкции на сградата. Системата Акустик има индекс на намаляване на структурния шум 26 дБ. Използването на настоящата система ще осигури изискваното ниво на звукоизолация, предявявано към повечето жилищни помещения.

Хидро и звукоизолация на пода

Предвид това, че материалът Техноэласт АКУСТИК СУПЕР освен звукоизолационни характеристики притежава още и хидроизолационни свойства, неговото използване също така предполага изолацията на помещенията от негативното въздействие на водата.

Лесен монтаж

Рулата се развиват върху монолитната основа, измерват се на място. В случай, че повърхността на основата не е достатъчно равна, то следва да се изпълни изравняваща замазка с дебелина достатъчна за запълване на неравностите. При измерването е необходимо да се предвиди, че материалът се полага с издигане на стената до височината на финалната настилка.

При необходимост изрязват материала по размера с остър нож. Полагат материала с геотекстила надолу към основата.
Дебелината на армираната циментово-пясъчна замазка се определя като се отчитат действащите на настилката на пода натоварвания. В случай ако за финална настилка се използват паркетни блокчета или плоскости, вместо армирана циментово – пясъчна замазка може да се използва замазка съставена от листове гипсокартон, фазер, които се
полагат шахматно в два слоя. За осигуряване хидроизолационните свойста на системата се изисква напречните (150 мм) и надлъжни (80 мм) припокривания на съседните платна да се запоят с пистолет за горещ въздух.

Спецификация на системата:

система акустик

Компоненти на системата:

 1. Стоманобетонна плоча на пода
 2. Изравняваща замазка
 3. Хидро и звукоизолационен материал Техноэласт Акустик Супер
 4. Армирана циментово-пясъчна замазка
 5. Подова настилка, плочка

Технически решения:

Система за звукоизолация
Присъединяване към стена. За осигуряване на възможните температурни разширения в мястото на присъединяване към вертикална стена се изисква оставянето на просвет, разстояние от 10–20 мм.

Система за звукоизолация
Комуникационен проход. За осигуряване на възможните температурни разширения в мястото на присъединяване към комуникации се изисква да се остави просвет, разстояние от 10 мм.

Система за звукоизолация
Присъединяване към колона. В местата на присъединяване към колона следва да се извежда хидро и звукоизолационния материал Техноэласт АКУСТИК СУПЕР над височината на пода с последващо изрязване на излишния материал с нож.

Компоненти на техническите решения:

 1. Стоманобетонна плоча на пода
 2. Изравняваща замазка
 3. Хидро и звукоизолационен материал Техноэласт Акустик Супер
 4. Армирана циментово-пясъчна замазка
 5. Подова настилка, плочка
 6. Проход на тръба
 7. Перваз

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай