Система мост С на бетонна плоча | MKM БГ ГРУП

Система мост С на бетонна плоча

Конструкция на пътна настилка на мостовото платно върху стоманобетонна основа, с покритие на пътната част – асфалтобетон върху хидроизолация. Състои се от изравняващ слой, хидроизолация, асфалтобетоново покритие от няколко пласта с използване като свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка (ВДПБ).

система мост на бетонна плоча

  1. Боя за пътна маркировка
  2. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ)
  3. Армираща мрежа
  4. Емулсия пътна битумна
  5. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка (ВДПБ)
  6. Защитна армирана бетонна замазка
  7. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
  8. Изравняващ слой
  9. Стоманобетонна плоча

Основа

Носеща основа в такава конструкция мостово съоръжение е стоманобетонна плоча.

Изравняващ слой

Изравняващият слой се изпълнява от дребнозърнест бетон, с клас по якост на опън не по-малко от В 30, марка по водонепроницаемост не по – ниска от W6 и марка по студоустойчивост F 300. На повърхността не трябва да има раковини, напластявания на бетона, пукнатини, маслени петна, прах, ленти циментово мляко. Повърхността трябва да има надлъжни и напречни наклони. Влажността на бетона в повърхностния слой с дебелина 20 мм трябва да бъде не повече от 4 % в съответствие със СНиП 2.04.03-85. При условие, че са изпълнени изискванията на СНиП 3.04.03 – 85 табл. 2 и 3 към повърхността на плочата под пътната част и наличието на съответстващите наклони специалният изравняващ слой под хидроизолацията не се изпълнява.

Хидроизолация

Хидроизолацията се изпълнява с материала ТЕХНОЕЛАСТМОСТ С, който се запоява в един слой към почистената повърхност. Дейността се изпълнява в сухо време при температура на въздуха не по–ниска от минус 25°C. Необходимо е материалът да бъде подгрят в помещение, в целия си обем, до положителни температури, за да се изключи възможността от повреждане на материала. Полагането на рулата започва от ниските наклони. Платната материал се залепят с припокриване 60-100 мм в надлъжните присъединявания и не по-малко от 150 мм в напречните присъединявания. Напречните присъединявания на рулата в съседни ленти трябва да бъдат изместени относително едно от друго на 500 мм.

Асвалтобетонно покритие

Асфалтобетоновото покритие се изпълнява в няколко пласта от лети плътни или зърнести – мастик асфалтобетони с използване на свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ), в зависимост от състава и интензивността на движението. Асфалтобетонът се полага непосредствено върху хидроизолацията. Температурата на асвалтобетонната смес в момента на полагане не трябва да превишава 220°С.

Битумно-пътна емулсия

Пътната емулсия се използва като свързващ конструкционните слоеве пътна настилка слой, за повърхностна обработка.

Армираща мрежа

Мрежи от фибростъкло и полиестерни мрежи се използват за армиране на асфалтобетона. Те подобряват якостните и експлоатационни показатели на пътната настилка и предотвратяват пропадането, разместването и напукването на пътната настилка.

Боя за пътна маркировка

Боя за пътна маркировка, предназначена за създаване на хоризонтална маркировка на платното за движение на автомобилните пътища и улиците с асфалтобетоново и бетонно покритие.

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай