Монтаж на фалцови покриви | MKM БГ ГРУП

Монтаж на фалцови покриви

фалцов покрив

фалцов покрив

фалцов покрив

Инструкция за монтаж на фалцови покриви

1. Тип фалцови панели

фалц Елегант

фалц Класик

samonarezen_vint_ris3

CLASSIC и ELEGANT се закрепят непосредствено към решетката със самонарезни винтове в скриващата се при монтажа отгъвка; помежду си панелите се закрепят със самозаключващ фалц. Наличието на ребра увеличава твърдостта на панела при монтажа и транспортирането и намалява нивото на шума от външни въздействия в процеса на експлоатация на покрива.

pragmatic

Gfalts_5

falz_13

falz14

falz_15

falz_6

PRAGMATIC се захваща към решетката с кламери “PRAGMATIC” (рис. 14),

Помежду панелите са захващат със самозаключващ се фалц. Покривните панели с Г-образен фалц се закрепят към решетката със кламери “STANDART” (рис. 15); помежду си се съединяват с двоен стоящ фалц, монтиран с ръчен или с механизиран инструмент.

falz_saedinenie_7

2. Комплектуващи

falz_11-12

falz-8-9-10

3. Решетка за фалцов покрив

Монтажът на фалцовия покрив се изпълнява върху разредена или непрекъсната решетка. За предотвратяване провисването на металния лист е много важно при монтажа да се спази необходимата предварително изчислена стъпка на решетката. За направа на решетка може да се използват: метален поцинкован профил ПШ-28 произведен в ЗАО «ИНСИ», дървена греда 50×50, дъска 32×100, които се закрепят отдолу нагоре (от корниза към билото).

От правилното изграждане на решетката до голяма степен зависи дълготрайността на покрива, защото даже съвсем малко прегъване на листовете намалява плътността на фалцовото покритие. Преди монтажа на решетката върху ребрата се препоръчва поставянето на антикондензно фолио. За фалцови панели със самозаключващ фалц се използва метална решетка. В местата на монтажа на корнизите, уламите, присъединяванията към издадени части на сградата се поставя втори профил на решетката, което придава допълнителна твърдост на панелите. В местата с улами стъпката на профила на решетката е не повече от 200 мм. В местата с поставяне на снегозадържатели е необходимо да се поставят един след друг два Омега-профила.

За фалцови панели Standart при наклон на покрива 3-20° се препоръчва да се използва дървена решетка. На корниза, по целия му периметър следва решетката да се изпълни като непрекъсната дъсчена настилка с широчина не по-малка от 700 мм. В уламите решетката следва да се изпълнява като непрекъсната дъсчена настилка с широчина до 700 мм на всеки скат. Също така се препоръчва използването на непрекъсната решетка при сложна конфигурация на покрива. В мястото на напречно допиране на фалцовите панели трябва да се поставя дъска с широчина не по-малка от 120 мм. На нея с лежащ фалц се формира челното съединяване на панелите. Решетката под покритието трябва да бъде равна, без изпъкналости и вдлъбнатости; билото и ребрата трябва да бъдат праволинейни; долната дъска на корнизното надвисване трябва да бъде права. Дървената решетка се изготвя от бор, смърч, северна бяла ела или трепетлика. Влажността на дървесината не трябва да бъде повече от 12%. За да се предпази дървесината на решетката от загниване и да се удължи нейния срок на годност, импрегнират дървесината с антисептични вещества, измазват я или я боядисват. Срокът на годност на дървесината се увеличава и ако тя в сухо състояние се покрие с безир.

В конструкцията на топъл покрив, за осигуряване вентилирането на подпокривното пространство е необходимо да се използва контрарешетка, под която се закрепя ветрозащитна антикондензна мембрана и чак след това – решетката.

4. Монтаж на покрив от панели STANDART

Вариантите на челно съединяване на панелите по дължина, направата на корнизите, билото, облицовката на комините, покривните вентилационни шахти за покриви от фалцови панели STANDART при различни наклони се препоръчва да се изпълняват в съответствие със СП 17.133330.2011. При минимални наклони на покрива 3°-10° е необходимо да се направи херметизация на фалцовите съединения с уплътнителна лента Абрис С-ЛБ. Максималната дължина на ската, при закрепяне на панелите с неподвижни кламери, трябва да бъде не повече от 6 метра. При по-голяма дължина е необходимо да се използват „плъзгащи” кламери. Местата на разполагане на „плъзащите” и неподвижните кламери по дължина на панела се определя в съответствие със СП 17.133330. 2011, приложение С.

5. Монтаж на покрив от панели със самозалепващ фалц

falzovi_11aАко с покрива е предвидена направата на отводнителна система, то преди монтажа на покривното покритие е необходимо да се поставят закрепващите елементи на улуците. Те се монтират със стъпка не повече от 750 мм към ребрата или долната планка на решетката (виж монтаж на отводнителна система). След това по дължина на долния край на ската се закрепя корниза. Закрепянето се осъществява със самопробивни поцинковани винтове с плоска глава (рис. 16)

5.2 Улама

уламаНа следващия етап се извършва монтаж на елементите на уламата. При монтажа се използва само долна улама. Закрепянето се осъществява със самопробивни поцинковни винтове с плоска глава, по края на уламата, по-близко до прегъвката. Челното съединяване на уламите се изпълнява с припокриване не по-малко от 200 мм, горните елементи трябва да се установяват върху долните елементи. Краят на уламата се извежда на корниза (рис. 17). На рис.18 е изобразен вариант на закрепване на панела към уламата. На разтояние 100 мм от вътрешното прегъване на уламата се нанася херметик. На него се полагат фалцовите листове и се завиват към уламата със самонарезни покривни винтове, оцветени в цвета на покрива.

falzsovi_pokrivi_18

5.3 Монтаж на фалцовите панели

falz14aПреди началото на монтажа на фалцовите панели е необходимо да се изпълни контролно замерване на ската за установяване на равнинността и перпедикулярността по отношение на линиите на билото и корниза. Диагоналите на правоъгълните скатове трябва да бъдат равни. Монтажът на фалцовия покрив може да се изпълнява както отляво на дясно, така и от дясно на ляво, строго следвайки посоката: долната ключалка сочи към следващия монтаж. Затова при вдигането на панелите е необходимо те да бъдат разгънати съобразно посоката на монтажа. За монтаж на фалцовите панели се използват самонарезни винтове 4,8×22 с пресшайба, а за комплектуващите елементи и местата на припокриване на панелите по дължина – 4,8×20 (за метална решетка ) или 4,8×35 мм (за дървена решетка) с уплътнителна подложка. Закрепването на листовете се извършва във всяка линия на решетката. Всеки следващ панел се изравнява по ската, поставя се върху предишния, заключва се и след това се закрепя към решетката. По корниза и билото края на фалцовия панел се закрепя с цветни самонарезни винтове 4,8х20 (4,8х35 за дървена решетка) с уплътнителна подложка, по два самонарезни винта на закрепване.  (рис. 19).

При челно съединяване по дължина листовете се монтират отдолу на горе. При дължина на ската повече от 6 метра се препоръчва използването на съставни панели, поради неудобствата при транспортирането и монтажа. Листовете на фалцовото покритие се поставят с припокриване по дължина 200 мм. Съседните стикове трябва да се разполагат на разстояние не по-малко от 400 мм един от друг. По такъв начин равнината на покрив с дълъг скат обикновено се състои от два типови размера панели “а” и “б”. При това дължините на панели 1 и 2 се различават с големината на разместване на челните съединявания (рис. 20).

При монтажа на съставните панели върху ската операциите се извършват в следната последователност (рис. 21):

 1. Да се подреже долния край на „ключалката” от външната страна на панел 1 (рис. 22);
 2. Панел 1 да се закрепи със самонарезни винтове към решетката;
 3. Панел 2 да се постави върху панел 1 с припокриване не по–малко от 200 мм и да се закрепи със самонарезни винтове към решетката;
 4. Да се подреже долната част на „ключалката” на панел 3 (аналогично на т. 1);
 5. Панел 3 да се съедини със заключване с панели 1 и 2
 6. Да се закрепи панел 3 със самонарезни винтове към решетката;
 7. Панел 4 се постави върху панел 3 със припокриване 200 мм и да се съедини със заключване с панели 2 и 3;
 8. Да се закрепи панел 4 със самонарезни винтове към решетката.  По – нататък да се повтарят операциите от т. 1 да т.8.

falz9a

5.4 Фронтон

Фронтон-45 се закрепва по такъв начин, че да закрие горния фалц. Закрепването на фронтона се изпълнява в долната отгъвка. В случай, че е листът е бил отрязан е необходимо краят на този лист да се подгъне нагоре на 20-25 мм. Закрепването на фронтона се осъществява със самонарезни покривни винтове с уплътнителна подложка.

5.5 Било

Билото се поставя на горната граница на ската върху готовото покривно покритие. Горната част на получените фалцовите картини се подгъва нагоре на 25 мм. Билото може да бъде полукръгло или плоско. При монтаж на студен покрив с наклон 25° и повече, закрепването на билото се осъществява със самонарезни винтове в горния ръб на фалцовата ключалка (рис. 24).

falz15a

5.6 Пристенен профил

В местата на присъединяване на покрива към стена, комини и капандури се монтира пристенен профил. Профилът се поставя върху фалцовите панели (в края на панелите при присъединяване към стена се прави отгъвка нагоре на 25 мм ) и се закрепя върху стената (рис. 25).

falz25

Подаващите се от покрива тухлени правоъгълни комини се обшиват с пристенен профил в съответствие с рис. 27-32. Количеството профил е равно на периметъра на отвора в равнината на покрива плюс 2 метра.

стъпка 1 – Поставяне на долната обшивка ( пола ) на комина (рис. 26)

Отначало трябва да се подготви мястото за присъединяване на полата към страничните повърхности на тръбата. Затова, използвайки елемента на полата като шаблон, на тръбата отбелязват линията на рязане. След това с използването на ъглошлайф се прави прорез в тухлените стени на комина. Почистват прореза и повърхността на решетката от тухления прах и започват монтажа на елемента на долната пола, предварително подрязват всеки елемент в съответствие с наклона на покрива. При монтажа на полата отгънатият горен ръб се поставя в прореза, вертикалната му стена плътно се притиска към повърхността на комина и в това положение елементът се фиксира с покривни самонарезни винтове с уплътнителна подложка към решетката. Първо се монтира елементът към долния ръб на комина, след това двата странични и накрая – елементът към горния ръб. Припокриването на горележащите елементи върху долулежащите трябва да бъде не по – малко от 150 мм. След закрепването на всички елементи към решетката поставеният в прореза ръб на полата се покрива със силиконов херметик. Внимание! За по- добро свързване е нужно прорезът да се промие с вода.

стъпка 2 – Монтаж на долния лист от комина до корниза (рис. 26)

На този етап се поставя плосък (поцинкован или боядисан) лист. Дължината на листа трябва да съответства на разстоянието от долния ръб на комина до корниза или до най-близката улама, широчината – не по – малка от широчината на долния елемент на полата ( като се предвидят страничните отгъвки ). Единият край на листа се подлага под долния елемент на полата, а другият се извежда нагоре, на корниза или уламата. След това закрепят плоския лист към решетката, като правят отгъвки на страничните му страни с ръчен инструмент.

стъпка 3 – Поставяне на фалцовите панели (рис. 27)

Да се постави фалцовият панел отдолу и отстрани на комина, като предварително в местата на присъединяване се направи отгъвка нагоре на 25 мм.

стъпка 4 – Поставяне на пристенния профил върху долния ръб на комина (рис. 28)

Пристенният профил да се постави към долния ръб на комина, като предварително се подготви по ширината на комина съгласно рисунката.
Стърчащите вертикални части се подрязват отдолу и се подгъват на страничните ръбове на комина. Профилът се закрепва към комина с дюбели и задължително се херметизира.

стъпка 5 – Поставяне към страничните ръбове на комина (рис. 29)

26falts

Да се подготвят двата пристенни профила по размерите на страничните ръбове на комина.
Монтажът на профила – по аналогия с поставянето на долния профил. Към фалцовите панели пристенният профил се закрепя върху херметик с покривни самонарезни винтове с уплътнителна подложка.

стъпка 6 – Монтаж върху горния ръб на комина (рис. 30)
Да се постави пристенният специален профил на горния ръб на комина. Стърчащите и вертикални части да се подрежат отдолу и да се подвият на страничните ръбове на комина, като се закрепят с дюбели.

стъпка 7 – Монтаж на фалцовия панел върху комина. (рис. 31)

30-31falts

Да се постави горният фалцов панел върху пристенните профили и страничните фалцови панели. Да са остави разстояние, просвет, не по- малък от 100 мм между долния край на панела и тръбата. Долният край на стоящия фалц (50 мм) да се обработи с херметик.

33faltsoviАко планирате да обшиете комина с профилирана ламарина, тогава след окрайчването на комина се монтира скелет от Омега-профил, на него се закрепя листа профилирана ламарина, ъглите се оформят с външен ъгъл 50×50 (рис. 33)

Шапката на комина се закрепва към комина с дюбели – гвоздеи до монтажа на профилираната ламарина.

6. Отводнителна система

Броят на водосточните тръби се определя по норматива – не повече от 52 кв.м. покривна площ за тръба с диаметър 100 мм на една водосточна тръба. Обикновено броят на водосточните тръби се избира по естетически съобръжения. Следва да се избягва направата на отводнителна система на северната страна на сградата с цел да се предотврати нейното замръзване през зимата.

Ако има опастност от замръзване на отводнителната система може да се използва система за подгряване на улуците и тръбите.

Елементите, които държат улуците се монтират на разстояние 0,75 мм. един от дръг, елементите, които държат водосточните тръби – на не повече от 3 м. един от друг (например, за тръба с длжина 5 м. са необходими 3 елемента, за тръба с дължина 3 м. са достатъчни два).

При водосборна площ по-малка от 30 кв.м на една водосточна тръба улуците могат да се монтират с нулев наклон, при по-голяма площ на водосбора наклонът на улуците може да бъде до 5%.

отводнителна система

Монтаж на отводнителната система

стъпка 1 – Поставяне на елементите, които държат улука
Монтажът на отводнителната система започва с поставяне на елементите, които държат улука. Общата дължина на улука се разделя на равни части, както е било отбелязано по – рано (но не повече от 900 мм).

стъпка 2 – Отбелязване на местата на монтаж
Съгласно полученият резултат, отбежате върху долната решетка местата на поставяне на елементите, които държат улука.

стъпка 3 – Подгъване на елментите
Прономерирайте елементите от горния знак до водосточната воронка. Като определите за себе си нужния наклон (до 5%), отбележете на всеки елемент мястото на подгъване. При това мястото на подгъване трябва да бъде по–ниско от проектното положение на 2,0 – 2,5 см относително линията на наклона на покрива (рис. 36).

стъпка 4 – Закрепване на елементите
Като изравните мястото на подгъване с края на решетката, прикрепете елементите със самопробивни поцинковани винтове
4,8×22 с плоска глава, по 3 бр. на закрепване. При използването на решетка от греди 50×50 для за сигурно закрепване на елементите е необходимо да се постави двойна греда.

стъпка 5 – Създаване на наклон
Приспособете два пристенни профила по страничните размери на тръбата. Поставянето на профилите – по аналогия с поставянето на долния профил. Към фалцовите панели пристенният профил се закрепя с херметик със покривни самонарезни винтове с уплътнителна подложка.

faltsovi_step5

Стъпка 6 – Монтаж на водосъбирателното казанче
В улука на разстояние 150 мм от долния край да се изреже отвор с диаметър 100 мм за водосъбирателното казанче. Поставете казанчето на място в отвора (рис. 38) Изведете предния край на казанчето под външната сгъвка на улука. Подгънете фланеца на казанчето на задния ръб на улука и закрепете с два самонарезни винта 4,2×16 (рис. 38).

стъпка 7 – Поставяне на тапи (заглушки) на улука
По челата поставете тапи (заглушки) на улука (рис. 39).

стъпка 8 – Поставяне на улука
Поставете улука в закрепящите го елементи, като изведете задния ръб на улука върху издадената част на закрепващия елемент(рис. 39).

faltsovi_40-42

стъпка 9 – Съединяване на улуците
На мястото на съединяване на улуците поставете съединителния елемент на улука (рис. 40 и 41).

стъпка 10 – Монтаж на ъгловото коляно
С помощта на ъгловото коляно създайте преход към стената на сградата. Дължината на съединителната тръба се определя на място (рис. 42).

стъпка 11 – Монтаж на тръбата
Закрепването на тръбата към стената се изпълнява с помощта на закрепващи елементи. Тръбата се измерва, при необходимост се удължава, в мястото на поставяне се фиксира с ключалка (рис. 43).

стъпка 12 – Монтаж на завършващото коляно
Това коляното завършва водосточната тръба, служи за отвеждане на водата от фундамента на сградата; трябва да се разполага на разстояние 300 мм от интериорната настилка на сградата (рис. 44).

falz_43

7. Снегодържатели и покривни прегради

За безопасното придвижване по покрива на нивото на корниза, като се започне от втората линия на решетката се поставя покривна преграда.

Преградата се изгражда взависимост от наклона на покрива и неговия вид. Закрепването се извършва към профила на решетката през фалцовия панел и уплътнителна гумена подложка в мястото на вдлъбване на вълната със самопробивни поцинковани болтове 5,5×25 мм за метална решетка и 5,5х60 мм за дървена решетка. Забранява се закрепването на покривната преграда към една фалцова картина. Помежду си секциите на преградата се закрепят с болтови съединения (рис. 45).

falz_45

За предотвратяване на свличането големи маси сняг се поставят снегозадържатели. Те се монтират по–високо от покривната преграда. При голяма дължина на ската (повече от 10 м) се поставят в два реда. За закрепване на конзолата на снегозадържателя в местата на неговото постявяне предварително се монтира допълнителен профил на разстояние 120 мм от профила на решетката. Конзолата на снегозадържателя се закрепва към профила на решетката през фалцовия панел и уплътнителна гумена подложка от типа MHD-S М4х25. Забранено е да се закрепва конзолата на снегозадържателя към един лист.

falz_43

8. Аксесоари

покривен уплътнителНа покрива се поставят различни покривни аксесоари като ветропоказатели, декоративни шпилове, шапки на комини. Поставянето на всички аксесоари се извършва в съответствие с нормите на СНиП.
За направа на изходите на покрива на антени, мачти и вентилационни тръби с кръгло сечение с диаметър до 330 мм (с температура на външната повърхност до 130 )° се използват покривни уплътнители Master Flash.

9. Обработка на дървените конструкции

Дървените конструкции, които се използват при изграждането на покрива се нуждаят от антисептична и антипиреннна (противопожарна обработка). Обработката може да се изпълнява както преди изграждането на конструкцията (обработка на отделни дъски и греди), така и след (обработка на ребрата и решетката). Обработката се извършва с различни методи (потапяне в резервоар с разтвор, нанасяне с четка, нанасяне с пистолет).

10. Инструменти

 1. Винтоверт с шестогранен накрайник 8 мм.
 2. Електрически сечащи или режещи ножици за метал.
 3. Ръчни ножици за метал.
 4. Чукчета(дървени, каучукови).
 5. Ножовка, прободен трион, чук(използват се при направата на ребрата и решетката).
 6. Углошлайфна машина, перфоратор, дрелка, пистолет за впръскване на херметик (използва се при монтажа на пристенния профил ).
 7. Либела, нивелир, отвес, измерващи инструменти и приспособления.

11. ВНИМАНИЕ

Рязането на фалцовите панели и комплектуващите с режещи и ъглошлайфни машинни инструменти се допуска само при условие защита на необработваните участъци от излитащите стружки и последващото антикорозионно оцветянате на мястото на среза.
Използването на монтажна пяна за уплътнител в билото и уламите категорично се забранява!

Източник: http://www.insi.ru
Преводи от руски език: МКМ БГ ГРУП

Video: Монтаж фальцевой кровли

Видео примера монтажа фальцевой кровли

Video: Монтаж медной кровли

Монтаж медной фальцевой кровли из медной ленты.

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай