Система мост Б | MKM БГ ГРУП

Система мост Б

Описание на Система мост Б

Конструкция на пътна настилка на мостовото платно върху стоманобетонна плоча, с бетонна замазка на пътната част за защита на хидроизолацията. Състои се от изравняващ слой, хидроизолация, защитен слой, асфалтобетоново покритие от няколко пластове с използване на свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка.

 Система мост Б

  1. Боя за пътна маркировка
  2. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ)
  3. Армираща мрежа
  4. Емулсия пътна битумна
  5. Асфалтобетон със свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка (ВДПБ)
  6. Защитна армирана бетонна замазка
  7. ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
  8. Праймер (грунд )битумно полимерен
  9. Изравняващ слой
  10. Стоманобетонна плоча

Основа

Носеща основа в такава конструкция мостовото съоръжение е стоманобетонна плоча.

Изравняващ слой

Изравняващият слой се изпълнява от дребнозърнест бетон, с клас по якост на опън не по-малко от В 30, марка по водонепроницаемост не по–ниска от W6 и марка по студоустойчивост F 300. На повърхността не трябва да има раковини, напластявания на бетона, пукнатини, маслени петна, прах, ленти циментово мляко. Повърхността трябва да има надлъжни и напречни наклони. Влажността на бетона в повърхностния слой с дебелина 20 мм трябва да бъде не повече от 4% в съответствие със СНиП 2.04.03-85. В началото на изпълнението на работите свързани с полагането на хидроизолацията якостта на бетона на опън трябва да бъде не по-малко от марка 0,75.

Хидроизолация

Хидроизолацията се изпълнява с материала ТЕХНОЕЛАСТМОСТ Б, който се запоява в един слой към почистената повърхност. Дейността се изпълнява в сухо време при температура на въздуха не по–ниска от минус 25°C. Необходимо е материалът да бъде подгрят в помещение, в целия си обем, до положителни температури, за да се изключи възможността от повреждане на материала. Полагането на рулата започва от ниските наклони. Платната материал се залепят с припокриване 60-100 мм в надлъжните присъединявания и не по-малко от 150 мм в напречните присъединявания. Напречните присъединявания на рулата в съседни ленти трябва да бъдат изместени относително едно от друго на 500 мм.

Асвалтобетонно покритие

Асфалтобетоновото покритие се изпълнява в няколко пласта от лети плътни или зърнести – мастик асфалтобетони с използване на свързващо вещество полимерен битум за пътна настилка(ВДПБ), в зависимост от състава и интензивността на движението. Асфалтобетонът се полага непосредствено върху хидроизолацията. Температурата на асвалтобетонната смес в момента на полагане не трябва да превишава 220°С.

Защитен слой

Защитният слой се изпълнява от армиран ситнозърнест бетон с клас на якост на опън не по–нисък от В 30, марка по водонепроницаемост не по–ниска от W6 и марка по студоустойчивост F 300. Армирането се изпълнява с мрежа от арматурна стомана с диаметър 5 мм с око 100×100 мм. Мрежите следва да се полагат на подложки с разстояние между тях 10 мм.

Битумно-пътна емулсия

Пътната емулсия се използва като свързващ конструкционните слоеве пътна настилка слой, за повърхностна обработка.

Армираща мрежа

Мрежи от фибростъкло и полиестерни мрежи се използват за армиране на асфалтобетона. Те подобряват якостните и експлоатационни показатели на пътната настилка и предотвратяват пропадането, разместването и напукването на пътната настилка.

Боя за пътна маркировка

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай