Коридор

Сподели:

За поръчки и информация

Моб.: +359 894 45 55 49

Изображенията които се използват в 3D подовите настилки трябва да бъдат с висока резолюция. Всяко изображение преди да бъде разпечатано се предоставя за одобрение от клиента.

 

Текстури, които се разпечатват с Широчина 2м и Дължина по желание на клиента.

Нашите предложения (3x2m).

Още идеи – цветя


246547957

430031263

736991755

620476085

1079525618

1081008839

Пеперуди


451453591
9710
idea13

Облаци

ideas18
ideas19
ideas20

Листопад

ideas27

ideas44

Вселена

ideas28
ideas30
ideas25

Медузи

ideas31
ideas32
ideas33

Северно сияние

ideas311
ideas321
ideas331

Звездопад

ideas36
ideas37
ideas35

Обяснение в любов

coridor-lubov6
koridor-lubov2
koridor-lubov1
koridor-lubov5
koridor-lubov7
koridor-lubov3
coridor-lubov8
coridor-lubov9
koridor-lubov10

Снимките не са собственост на mkmgrup и са използвани единствено за визуално представяне на идея за дизайн на продукта.

Декоративни Подови Настилки с автомобили – Ruvitex 3D Décor
Цена: 179 лв / м2
Нова цена: 75 лв/м2 

Област на приложение: Декоративни подови настилки подходящи за бизнес реклама, магазини, офиси, коридори, стаи, включително и за мокри помещения /бани/.
Цветовата гама се определя от десените на тъканите, като цветът им се подсилва от прозрачната промазка.

Характеристики / Предимства

 • Водонепропускливи и водоустойчиви
 • Устойчиви на въздействието на микроорганизми
 • Устойчиви на стареене
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури
 • Не съдържат DEHP/DOP/ пластификатор
 • Не съдържат токсични добавки
 • Гъвкави при отрицателни температури.
 • Антихлъзгащи
 • Възможност за полагане върху различен тип подове

Външен вид

Състав

 • Рулонно изделие
 • Лицев слой – прозрачна промазка от пластифициран
 • поливинилхлорид
 • Среден слой – 100% полиестерен текстил
 • Долен слой – оцветена промазка от пластифициран поливинилхлорид

Възможни размери: 1м x1м; 1м x 2м; 2м x 1м; 2м x 2м; 2м x 3м

Съхранение:Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, в оригинална опаковка, в закрити и сухи помещения без пряко въздействие на слънчева светлина.

Технически данни

Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дебелина 1,3- 1,5 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,7 – 2,0 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 1500 N/ 50mm
напречно ≥ 1000 N/ 50mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 15 %
напречно ≥ 15 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 250 N
напречно ≥ 250 N
Реакция на огън Клас F (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Промяна на размерите
след термично третиране /80˚С, 6h/
БДС EN 1107-2
надлъжно ±1 %
напречно ±1 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
до – 30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
Водонепропускливост съответства БДС EN 1928 B
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация по полагане и експлоатация

Подготовка на пода за полагане: Декоративните подови настилки могат да се полагат директно върху подове от различен тип/шлайфан бетон, циментови или гипсови замазки, плочки, паркет, ламиниран паркет/. Важно условие за успешното полагане е подът да бъде равен и гладък, сух и чист, без омазнявания и прах.

Подходящи начини за полагане
Полагат се директно без залепване или със залепване.
При лепене подходящи са дисперсионните лепила за залепване на PVC подова настилка към бетон и дърво.

Почистване: За почистване да се използва вода или разтвори на неутрални или слабоалкални почистващи препарати.

Ограничения при експлоатация и поддържане
Температура: Да се избягва всякакъв вид пряко нагряване или контакт с нагрети повърхности.
Почистване: При почистване да не се употребяват остри или абразивни предмети.
Недопустимо е почистване със силно алкални разтвори или органични разтворители.

Информация за безопасност и здраве: Ruvitex 3D Decor е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006. Съгласно ЕС-Директива 1907/2006, член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата, транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът Ruvitex 3D Decor е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай