Франция планира изграждането на хиляда км соларни пътища

5 февруари, 2016 | Сподели: |

Френското правителство обяви намеренията си да покрие хиляда км пътища със соларни фотоволтаични панели. Според изчисленията, възобновяемата енергия, която ще произвеждат, ще покрие нуждите на около 8% от населението на страната или около 5 млн. души. Според специалисти в областта, четири метра соларни клетки ще са достатъчни за нуждите от електричество (без отопление) на едно домакинство, а километър – на пет хил. души.

Технологията се нарича Wattway, дело е на инженерите от Colas и създаването и е отнело пет години. Лепи се директно върху пътна настилка – без да се отнемат земеделски земи. Материалът е дебел едва седем милиметра и издържа на натоварване от всякакъв вид превозни средства, дори най-тежките извънгабаритни камиони. Изпълнителният директор на Colas – Hervé Le Bouc, посочва, че изпитанията са доказали устойчивостта на фотоволтаичните клетки на натоварване на нормален път за период около двадесет години – или около един милион превозни средства. Устойчивостта на сняг също е доказана с редица изпитания. Препоръката е само в насока снегопочистващата техника да е „по-внимателна“ към участъците, покрити с иновативната технология.

Сеголен Роаял, еко и енергиен министър на Франция, обяви, че финансирането на проекта за „Позитивна Енергия,“ ще е от данъците върху изкопаемите горива. Очаква се средствата, които ще се акумулират, да са в размер около 200 до 300 млн. евро.

Пътищата, които ще бъдат застлани с Wattway все още не са обявени. Предстоят и допълнителни тестове на технологията.

Inno-10

Холандия, всъщност, първа прави стъпки в насока покриване пътища с фотоволтаици. През 2014 година част от велоалеите в страната са покрити със соларни панели.

Водят се редица спорове в аспект безопасност на покритите със соларни клетки пътища, както и съотношение разходи за технологията спрямо ефективност и ползи. Едно е сигурно обаче, това е поредна стъпка в посока еко мислене, щадене на планетата и ресурсите, „зелен“ живот и наред с пасивните къщи е част от технологиите на бъдещето. Които след някоя и друга година всички, вероятно, ще приемат за нещо съвсем обикновено.
Можем единствено да се надяваме, че страната ни няма да изостане много от тези природощадящи нововъведения и в близък бъдещ момент ще можем да ги интегрираме и тук.

Ние от МКМ Груп не предлагаме соларни фотоволтаични клетки. От пътища обаче, разбираме. Както и от проектиране, инженеринг и консултации. Изработване и монтаж на системи и комплексни решения в строителството на сгради и съоръжения. Предлагаме и строителни материалихидроизолации, топлоизолации, битумни керемиди, дренажни мембрани, геотекстил и др.

Източник: www.wattwaybycolas.com/en/Обади се и поръчай