Язовира, изкуственото езеро и тяхната изолация

12 август, 2015 | Сподели: |

iazovirКакво е язовира? Изкуствен воден басейн, създаден чрез изграждане на язовирна стена. Той осигурява питейна вода, подсигурява вода за поливане, използва се за енергийни нужди или пък за развъждане на риба. Малките язовири, от своя страна, се наричат микроязовири. Поради значително по-малкия обем вода в тях, те обикновено се използват за мелиорация – т.нар. изкуствено овлажняване на почвата или за развъждане на риба.

Мелиорацията е с дълбоки исторически корени, които се простират чак до древна Месопотамия. Плодородните земи в междуречието Тигър и Ефрат се напоявали посредством система иригационни канали. Нуждата на хората от храна, съответно напояване на земеделските култури е довела до търсене на начини това да се случва, независимо от географските и климатични особености. 6 хил. пр. н.е. в Персия се е отглеждал ечемик, за което естествените валежи не са били достатъчни. Древните Египтяни са използвали събрани в изкуствени водоеми води за напояване. Сведения за подобни приспособления има от всички точки на древния свят – Африка, Предкулумбова Америка, Индия, Китай… Водата винаги е била живот и за човека, и за природата.

В днешни дни микроязовирите са прекрасна възможност да направите същото, което са правили предците ни – да съхраните вода за бъдещо използване или пък да си направите рибарник. Защо не и изкуствено езеро за красота? Едно от най-важните условия това ви начинание да се увенчае с успех, е добрата хидроизолация. Ако по-големите проекти ви се струват обвързани с много документация и сложна организация, няма проблем. Нашият екип има опит в изграждането на подобни съоръжения, който е готов да сподели с Вас. Ако имате нужда от помощ за избистряне на идеите си, проект, логистика, материали – ние сме насреща. Можем да помогнем на всеки етап, освен с ноу-хау и с изключително висококачествени български материали, наше производство – ПВЦ фолио за водни басейни, ПВЦ фолио за декоративни езера. Имаме спеациална гама материали и за резервоари за отпадни води.Обади се и поръчай