Как да изчислим площта на металните керемиди на покрива?

25 септември, 2014 | Сподели: |

В днешно време много компании, извършващи строителни и довършителни услуги, предлагат на своите клиенти, да изчислят площта на металните керемиди според строителни скици или чертежи. Наред с тях съществува и друга категория клиенти, която се стреми да направи всичко самостоятелно. Именно за тях ние предоставяме инструкции в тази статия „Как да изчислим площта на металните керемиди на покрива?“

Основни особености при изчисляване площта на покривното покритие

Преди да се изчисли площта на металните керемиди на покрива е необходимо самостоятелно да замерите покрива или това да бъде извършено от повикан от Вас професионалист. Важно е да запомните, че при определяне площта на покрива не е необходимо да се изчислява общата му площ, а площта на всеки негов отделен скат. Тази специфика произтича от техниката на полагане на металните керемиди, която изисква припокриване на отделните детайли на металния покрив при техния монтаж и като следствие площта на използвания материал при всички случаи е по-голяма от тази на покрива. Освен това, при монтажа на керемидите остават отделни парчета-обрезки, които повече не могат да бъдат използвани. Но при изчисляване площта на металните керемиди, на базата на общата площ на покрива, тези обрезки ще бъдат включени и по този начин полезната площ на покрива ще бъде занижена.

да изчислим площта на металните керемидиСлед като измерите площта на наклонените повърхности на покрива, можете да пристъпите към изчисляване на необходимото количество материал. Да приемем, че един от скатовете на Вашия покрив има размери 6000 мм. (ширoчина) и 4000 мм. (височина). По този начин количеството необходими листи с дължина 4000 мм. се изчислява, като се раздели широчината на ската на полезната широчина на лист метални керемиди 6000/1100 = 6 листа в широчина (закръглено). Ако приемем, че дължината на закупения от Вас лист е 4 м. , изчислената площ на металните керемиди ще бъде 6000 мм * 4000 мм * 1180 мм = 28320 мм или 28,32 кв.м.

По подобен начин се изчислява необходимото количество метални керемиди при покривни скатове с по-сложни форми. В случаи, при които наколонените повърхности на вашия покрив имат трапецовидна или триъгълна форма, съществува правило за изчисляване на металната покривна конструкция на покрив от такъв вид: площта на покрив със скатове със по-сложна форма обикновено е с 15-20% повече в сравнение с тази на обикновен покрив със скатове с правилна форма. По този начин, с цел да се изчисли необходимото количество листов материал при сложни покривни скатове, просто умножете изчислената площ на покривния скат с правилна форма по коефициент 1.2 и по този начин Вие сами ще получите необходимото количество метални керемиди.

Ето, че вече Вие можете да изчислите необходимото количество метални керемиди за изпълнението на покрива на Вашата къща.Обади се и поръчай