Торохранилища

1 март, 2016 | Сподели: |

Оборската тор от селскостопанските животни, съдържаща всички необходими за храненето на растенията елементи, голямо количество бактерии и биогенни вещества, което я превръща в ценно наторяващо средство.
Оптимален материал за строителство на торохранилища е мембранната хидроизолация, която, вече от няколко години, успешно се прилага в практиката. Това е най-ефективният вариант както при изграждането на големи комплекси за отглеждане на едър рогат добитък и свинеферми, така и за частните фермерски стопанства, занимаващи се с животновъдство и свиневъдство.
Торохранилищата с мембранна хидроизолация, така наречените торови лагуни, са най-икономичните от финансова гледна точка, относно изграждането им и преработката на торта.
Унищожаването на причинителите на болести и семената на плевели в тях се извършва по биологичен път чрез анаеробно разграждане. Получените в анаеробния процес разградени торови продукти са богати на хранителни вещества в лесноусвоима форма, без мирис и практически са дехелминтизирани (обезпаразитени), което решава проблемите от екологичен и агрохимичен характер.

Изграждане на торохранилище

Торохранилището – лагуна представлява яма, изкопана в земята и покрита с хидроизорационен материал. Извадена от ямата пръст се използва за образуване на затворена дига по обиколката й. При тази технология твърдата фракция на торта постъпва на площадката за ускорено компостиране, а течната се изпомпва в полето на лагуната, където се съхранява от 6 до 12 месеца, до пълното й биологично обеззаразяване. Подаването на торта в торохранилището се извършва с помпа, поставена в ямата за събиране на тор в помещението на животните, по тръбопровод. Тръбопроводът се монтира в центъра на лагуната и завършва със специален фланец. Изпомпващият тръбопровод се извежда зад външния периметър на дигата към мястото за разтоварване.

Изисквания към торохранилището

В торта могат да се съдържат носители на такива опасни заболявания като сибирска язва, туберкулоза, бруцелаза,
паратиф, шап, салмонелоза, аскаридоза, чревни инфекции и др.
Отчитайки потенциалната опасност от попадане на остатъци от торта в земята, в реките и подпочвените води, изискванията към хидроизолацията на лагуната на торохранилището, а следователно и към материалите за неговото строителство, са много високи. Изолационното фолио трябва да съхранява гъвкавостта си при температура до минус 40°С, да не пропуска течност, да бъде с дълъг срок на годност и устойчиво на въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Предимства на торохранилищата с мембранна хидроизолация

Лагуните хидроизолирани с фолио (с мембрани ) осигуряват 100 % – ва противофилтрационна преграда.
Мембранната хидроизолация гарантира сигурна защита от изтичане на тор в продължение на много години.
Възможност за съвместяване в едно съоръжение на функциите: съхраняване и обеззаразяване.
Просто устройство и лесен монтаж на отделните възли и на цялото съоръжение. За монтажа на лагуната на торохранилището е достатъчно да се разтеле пратното в приготвената яма и да се закрепи. При това не се изисква сложно техническо оборудване, като при бетонните или метални основи.
Да се оборудва торохранилище с мембранна хидроизолация е значително по-евтино от бетонно или метално. Стойността на мембраните за лагуната е повече от 2 пъти по – ниска от тази на бетона и метала.
Високоскоростен монтаж на лагуната. В строителството на торохранилище с ПВЦ мембрани или със специални полиетилени е необходимо участието само на няколко монтажника. Освен това, торохранилище изпълнено с тези материали веднага след монтажа е готово за експлоатация. Тези особености позволяват съществено да се съкратят не само времето за монтаж, но и финансовите разходи.
Няма ограничения в размерите на лагуната. Използването на мембранни хидроизолации позволява на практика да се строят торохранилища с абсолютно всички размери и форми. Лагуната може да бъде изпълнена от цяло платно ПВЦ мембрана или няколко платна, които се залепват на място. МКМ Груп предлага широки платна ПВЦ мембрани по поръчка с дължина до 60 м.!
Сигурност и възможност за ремонт на мембранното покритие. Например важно предимство на мембранните ПВЦ покрития е устойчивостта на резки температурни промени, а така също съхраняване на работните параметри при понижени температури. Дълъг срок на годност, издръжливост на фолиото в агресивни среди.
Всички тези предимства осигуряват отсъствието на замърсявания на територията около фермата; пълна безопасност за околната среда.

Полезни бактерии

Използоването на полезни бактерии за биологично обеззаразяване на течните и твърдите фракции на торта в полето на торохранилището позволява срокът за обеззаразяване на отпадъциите да се съкрати с от 6 до 12 месеца и ускорява до 3-4 пъти разлагането на твърдите повърхностни и дънни утайки, помага за разреждане на торта, повишава нейната ценност, спомага за отстраняването на миризмите.Обади се и поръчай