Пеностъкленият чакъл – уникална топлоизолация

2 октомври, 2014 | Сподели: |

prilozenie_penostakloПеностъклото е изкуствен пороьозен материал, произвеждан чрез спичане в специално оборудване на финно смляно стъкло и газообразовател и предназначено за топло- и звукоизолация на строителни конструкции с различно приложение.

Редица очевидни преимущества в сравнение с наличните материали правят пеностъкления чакъл уникална топлоизолация.

Прекрасни топлоизолационни свойства

 • Пеностъклото e преди всичко сигурен топлоизолационен материал.
 • Топлопроводимост на пеностъкления чакъл – 0,08 Вт/м•К.
 • Широкият диапазон на работни температури − от – 200°С до + 550°С позволява да се използва материала даже в промишлеността.
 • Трайност
 • Срокът на годност на пеностъклото на практика е неограничен.
 • Пеностъклото не поглъща влага, не съдържа никакви органични компоненти, които могат да изгубят своите свойства с течение на времето.
 • Материалът е студоустойчив, лесно понася понижаването на температурата под нулата.
 • Химически и биологически инертен.
 • Устойчив към агресивни среди.
 • Пеностеклото не представлява интерес за гризачите.
 • След демонтаж може да се използва повторно.

Негоримост

Материалът на 100% се състои от минерална суровина. Произвежда се в резултат на разпенване на стъкло в пещ при температура от 800 градуса.

Екологичен и безопасен за здравето

Суровина за пеностъкления чакъл е обикновено стъкло, което се използва, например, за производство на бутилки.
Такова стъкло е абсолютно неутрално към околната среда и съвършено безопасно за здравето на човека.
Освен това, използвайки употребено стъкло, ние едновременно изпълняваме екологична мисия за вторична преработка на твърдите битовите отпадъци.

Ниско тегло

Пеностеклото е много лек материал, лесен за транспортиране, с него е лесно да се работи. 1 куб.м. материал тежи само 150 кг. Стандартен 50-литров полипропиленов чувал с материала тежи около 8 кг.

Висока якост

издържливост на пеностъклотоВъпреки ниското тегло материалът е способен да издържа на голямо налягане.
Якост на натиск – 0,85-1 МПа.
Засипката от пеностъклен чакъл с лекота издържа теглото на пътен валяк.

Ускорява строителството

Използването на пеностъклен чакъл за топлоизолация значително ускорява строителните работи: необходимо е само да се изсипе чакъла и да се изравни върху повърхността.

Най-добрият пълнител на леките бетони

Използва се като порьозен пълнител за производство на леки бетони. Използването му за пълнител вместо обикновения чакъл съществено повишава топло- и звукоизолационните свойства на бетона и стоманобетонните изделия.

Икономичен

Използването на пеностъклен чакъл опростява процеса на топлоизолация и намалява обема на изразходваните материали, което на свой ред понижава цената на строителството. Освен това, такива свойства на пеностъкления чакъл като ниско тегло, трайност и устойчивост към всяка агресивна среда, позволяват реализацията на икономии при неговото съхранение и транспортиране.

Пеностъклен чакъл – Области на приложение

Високата студоустойчивост, устойчивост на агресивни среди, неизменната стабилност на свойствата при лабораторни изпитания, а така също практическият опит натрупан в продължение на много десетилетия потвърждава ненадминатите експлоатационни качества на пеностъкления чакъл.

Намира приложение в различни видове строителство:

Пеностъкленият чакъл може ефективно да се използва в частното и гражданско строителство, при изграждането на плитко заложени фундаменти. Да се топлоизолира под върху земна основа, да се построи използваем покрив. Пеностъкленият чакъл е отличен дренажен слой.

Топлоизолация и дренаж на плитко заложени фундаменти. Фундаментна плоча.

гражданско строителство - пеностъкло

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Хидроизолация
 • Геотекстил
 • Стоманобетонна фундаментна плоча

Изграждане на топли подове. Подове върху земна основа.

tepli-pol2

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Циментова замазка (вътре система за отопление)
 • Хидроизолация
 • Подова настилка (разливни подове, плочка)

Топлоизолация на плоски използваеми покриви, балкони, стилобати

teplo-krov3

 • Бетонна плоча с наклонообразуващ слой
 • Хидроизолация
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Циментова замазка
 • Плоча

Изграждане на дренаж за подпочвени води

drenaj4

 • Перфорирана азбестоциментова тръба
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Почва

Висока икономическа и техническа ефективност на използване на пеностъкления чакъл в изграждането на пътни настилки.

 • намаляване на стойността на строителството с 10-20%;
 • намаляване на разходите за труд до 50%;
 • облекчаване на конструкцията и повишаване на топлоизолиращия ефект;
 • намаляване на разходите за подръжка и ремонт.

Така също пеностъкленият чакъл намира широко приложение при строителството на пътища върху слаби и подвижни почви.

Долен слой в конструкцията на автомобилните пътища

path1

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Носещ слой
 • Асфалтово-бетонна настилка

Топлоизолация на подземни тръбопроводи и инженерни мрежи

path2

 • Тръба с нанесена хидроизолация и обвита в геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Носещ слой (почва)
 • Улична настилка (асфалт, плочка, зелена тревна площ)

Изграждане на площадки

sportni4

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Носещ слой
 • Асфалтово-бетонна настилка

Изграждане на използваеми покриви

sportni6

 • Бетонна плоча с наклонообразуващ слой
 • Хидроизолация
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Измит дребен чакъл
 • Поцинкована мрежа с око 20 мм

Топли, плитко заложени фундаменти

teplopol

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Циментова замазка
 • Хидроизолация
 • Геотекстил
 • Стоманобетонна фундаментна плоча

Топлоизолация на заровени и подземни резервоари

rezervuar4

 • Стена на резервоара с нанесена хидроизолация и защитена с геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Носещ слой (почва)
 • Улична настилка (асфалт, плочка, зелена тревна площ)

Пеностъкленият чакъл дава възможност, при общо намаление на разходите за строителство с повече от 20-25 %, да се застрояват площи разположени на слаби и заблатнени почви в региони както със студен, така и с топъл климат:

 • Топлоизолация на фундаменти, в това число изграждане на топли плитко заложени фундаменти (свинеферми, кравеферми, птицеферми);
 • Топлоизолация на почвата в парници;
 • Топлоизолация на покриви;
 • Топлоизолация на заровени резервоари;
 • Топлоизолация на зърнохранилища и елеватори (пеностъкленият чакъл не се поддава на въздействието на гризачи, плесени, вредители).

Устойчивостта на материала към атмосферните въздействия позволява неговото съхранение даже под открито небе, а полагането на топлоизолация ще се превърне във ваше допълнително перо за реализиране на икономии.

Топлоизолация на ледени арени

arena

 • Плоча
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Циментова замазка
 • Хидроизолация
 • Система за охлаждане
 • Ледено покритие

Топлоизолация на басейни

t2

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Хидроизолация
 • Бетонна стена на басейна
 • Подова настилка на басейна

Изграждане на топли подове

sportni3

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Циментова замазка (вътре система за отопление)
 • Хидроизолация
 • Подова настилка (разливни подове, плочка)

Изграждане на площадки

sportni4

 • Почва
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Носещ слой
 • Асфалтово-бетонна настилка

Топлоизолация на фундаменти, подземни съоружения, подземни етажи, паркинги

sportni5

 • Перфорирана тръба
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Хидроизолация
 • Бетонна стена

Изграждане на използваеми покриви

sportni6

 • Бетонна плоча с наклонообразуващ слой
 • Хидроизолация
 • Геотекстил
 • Пеностъклен чакъл
 • Геотекстил
 • Измит дребен чакъл
 • Поцинкована мрежа с око 20 мм

Още един доста неочакван вариант на приложение на пеностъклото – в ландшафтния дизайн. Пеностъклото може да подобри възможностите на ландшафтния дизайн, тъй като то притежава нужната якост и великолепни експлоатационни характеристики.

Много внимателно трябва да се избира топлоизолационен материал за покрив и фундамент на такива съоръжения в които температурно-влажният режим е крайно сложен. Това са пристанищни съоръжения, аквапаркове, хранилища, бани, хладилни камери, складови помещения и т.н. Изпитванията са показали, че пеностъклото е най-изгодния и рационален материал за топлоизолация на подобни сгради. То печели по всичко, включително и по точката цена/качество.

Габиони

габиониЧакълът от пеностъкло е иновационен материал за засипка на габиони и елементи на каменната ограда. Той има приятен външен вид и добре подхожда за различни видове строителство в обществени и частни помещения. Благодарение на ниското тегло напълнените с пеностъкло габиони лесно се манипулират и могат да бъдат поставени даже на покриви и тераси.

Топлоизолация на почва за градинари и формиране на релеф в ландшафтния дизайн

Проектна документация

Източник: www.icmglass.ru
Превод от руски: МКМ БГ ГРУПОбади се и поръчай