Резервоари предназначени за селското стопанство

29 февруари, 2016 | Сподели: |

В селското стопанство често се налага изграждането на различни водни обекти: мелиоративни канали, язовири за развъждане на риба в рибните стопанства, водоеми за съхраняване на вода и сняг. Главното предимство на резервоарите и водоемите предназначени за селското стопанство е в тяхната функционалност, а не във външната им привлекателност.
Резервоарът или каналът трябва напълно да съответства на изискванията, които се определят от неговото предназначение – надеждно да съхранява водата и да направи невъзможно нейното изтичане.

Язовири за поливане и за съхранение на вода

Язовири – водохранилища – това са водоеми с голяма площ на водната повърхност – от няколко стотин квадратни метра до няколко стотин хектара. Тяхното предназначение е да съхраняват вода за напояване, за водоснабдяване на животновъдните ферми, водопой на добитъка или други селскостопански нужди. Често те могат да се използват едновременно и за развъждане на риба. Ако на територията на стопанството няма естествен водоем, може да се построи изкуствено водохранилище – язовир със съвременни хидроизолационни материали.

Мелиорационни канали

Наличието на водни канали e задължително условие за работа в някои сфери на промишлеността и селското стопанство. Каналите, които се строят за нуждите на мелиорациата в селското стопанство са речни корита, създадени изкуствено за пресушаване на дадена територия или обратно, за създаване на напоителна система и подаване на вода към нуждаещи се от поливане земеделски масиви. С цел съхраняване коритото на изкуствения канал и предотвратяване на загубите на вода по време на транспортирането й е задължително полагането на хидроизолационен слой. Освен това, някои от конструкциите, укрепващи брега на канала, също се нуждаят от допълнителна защита от влага. Така например, армираната бетонна основа не може да осигури пълноценна хидроизолация и трябва да бъде защитена от влагата, която оказва разрушаващо въздействие на армиращите елементи.

Изкуствени хранилища за сняг

Резервоарите за съхраняване на сняг са актуални решения за селското стопанство в планинските и сушави райони. Най-ергономичен, с най-дълъг срок на годност и здравина вариант за основа на такива резервоари е хидроизолацията с фолио. За разлика от другите материали фолиото се монтира лесно и бързо. Хранилището е готово за експлоатация веднага след завършване на монтажа, което съществено спестява време и съответно води до намаляване на финансовите разходи.

Хидроизоляция на канали и резервоари с ПВЦ мембрани

Хидроизолацията на канали и резервоари за отвеждане на вода е отговорен строителен етап, който изисква не само професионално изпълнение на работите, но и използване на висококачествени материали, способни да противодействата на атмосферните и механични въздействия. В наши дни хидроизолацията с фолио се използва както като самостоятелен строителен материал, така и като междинен слой в състава на покритието – „строителния килим“.
Най-съвременен и рационален материал за тази цел е ПВЦ мембрана. Тя е вулканизиран и инертен материал и най-добре противодейства на резките температурни промени, много е гъвкава, лесно се монтира и повтаря контурите на бъдещото водно съоръжение. Освен това ПВЦ мембраната е с удобни размери, които позволяват бърз монтаж и строителство на резервоари с най-различна големина.Обади се и поръчай